Samenwerkingsovereenkomst

//Samenwerkingsovereenkomst
Samenwerkingsovereenkomst2017-09-10T15:03:07+02:00

divers16 sov002

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscSamenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst van De Nunspeetse golfvereniging “De Verwaeyde Sandbergen” en Het Rijk van Nunspeet Op donderdag 17 september 2015 ondertekende het bestuur van de golfvereniging en de directie van Het Rijk van Nunspeet een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, die de wederzijdse rechten en plichten regelt tot 1 januari 2022.

Speerpunten uit de overeenkomst
Het vorige contract dateerde uit 2006. Sindsdien is er veel veranderd in de Nederlandse golfwereld. Daarnaast is ongeveer 12½ jaar ervaring opgedaan met de samenwerking tussen Het Rijk en de golfvereniging waarvan tien jaar met het huidige contract. Daarop gebaseerd zijn punten geformuleerd die essentieel waren voor een nieuwe overeenkomst. Speerpunten waren het speelrecht en de financiën, en waren er vele kleinere zaken die niet langer van toepassing waren dan wel aanpassing behoefden. Zoals vaak bij onderhandelingen waren er lastige momenten en was er tijd nodig om tot voor beide partijen acceptabele compromissen te komen. De wil om er samen uit te komen stond aan beide zijden echter steeds voorop.

Meer financiële ruimte
Belangrijk voor de vereniging is dat we in het nieuwe contract, die ingaat vanaf 1 januari 2016 aanzienlijk meer starttijd ter beschikking hebben voor onze wedstrijdkalender en dat de bloktijden in de weekeinden aanzienlijk zijn verruimd. Door zelf de administratie te doen en een substantiële verlaging van de huur van onze commissieruimte hebben we als golfvereniging meer financiële ruimte dan in het verleden.

Onderhandelingsteam
Daarmee is een proces van 1½ jaar, begonnen na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering in 2014, afgerond. Het onderhandelingsteam namens het bestuur van de golfvereniging bestond uit Jan de Groot, Bianca Boogerd en Jan Goemans, en namens de juridische commissie Henk van der Meijden. Harry van Dalfsen verleende zijn hulp als ervaringsdeskundige. Het Rijk van Nunspeet werd vertegenwoordigd door Hans Blaauw, algemeen directeur van Het Rijk Golfbanen, en Harro Hendrikx, directeur van Het Rijk van Nunspeet.

ALV
Het eindresultaat van de onderhandelingen is in april 2015 door het bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de golfvereniging en met algemene stemmen akkoord bevonden.

Samenwerking Het Rijk en de vereniging
Als bestuur zijn we van mening dat een constructieve samenwerking tussen de golfvereniging en Het Rijk van Nunspeet essentieel is om ook in de toekomst te kunnen genieten van onze mooie baan. Natuurlijk lopen onze belangen niet altijd parallel, maar met begrip en respect voor elkaars belangen komen we heel ver. Dat is de aflopen jaren ook gebleken.

Met elkaar dragen
divers16 sov001Als blijk van waardering voor de goede samenwerking en mede als dank aan het personeel van Het Rijk van Nunspeet, dat er met elkaar voor zorgt dat onze faciliteiten veelal in topconditie verkeren heeft de golfvereniging een cadeau aangeboden dat symboliseert dat wij onze baan in goede samenwerking ‘met elkaar dragen’. De ceremonie vond plaats onder het toeziend oog van het bestuur en de leden van het onderhandelingsteam, met uitzondering van Henk van der Meijden en Ad Hoeven, die in warmer oorden vertoefden.