Plaatselijke regels

//Plaatselijke regels
Plaatselijke regels2022-03-28T16:42:39+02:00

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscPlaatselijke regels

Plaatselijke regels (scorekaart en website)

  • ‘Buiten de baan’ is gemarkeerd met witte palen of witte markeringen.
  • GUR aangegeven met blauwe paaltjes of blauwe lijnen is een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering is de speler verplicht die belemmering te ontwijken volgens Regel 16-1f
  • Indien op Zuid 9 na een slag de bal in de hindernis ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in de hindernis, en de bal de grens van de hindernis kruiste ter hoogte van de bunker, tussen de zwart geringde rode palen, mag de speler:
    – de hindernis ontwijken met een strafslag volgens een van de mogelijkheden van Regel 17-1d of
    – als een extra mogelijkheid met een strafslag de hindernis ontwijken door een bal te droppen en te spelen in de droppingzone, aan het begin van de bunker.
  • Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf (Regel 1-3).
  • Tijdelijke plaatselijke regels: zie borden op N1 – O1 – Z1 en het publicatiebord bij het caddyhouse

Versie 2022-1 d.d. 16-3-2022

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscTijdelijke plaatselijke regels

Er zijn momenteel geen tijdelijke lokale regels van toepassing.