Plaatselijke regels

//Plaatselijke regels
Plaatselijke regels2018-11-09T07:39:20+00:00

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscPlaatselijke regels

 • ‘Buiten de baan’ is gemarkeerd met witte palen of witte markeringen.
 • Stenen in de bunkers zijn losse obstakels (Regel 24-1).
 • GUR is aangegeven met blauwe paaltjes. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 25-1a) is de speler verplicht die belemmering te ontwijken volgens Regel 25-1b.
 • Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1): Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1. Deze Plaatselijke Regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
  Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen moet worden teruggeplaatst.
 • Afstandsmeters: Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter.
  Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze) overtreedt hij Regel 14-3.
  Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.
 • Tijdelijke plaatselijke regels: zie borden op N1 – O1 – Z1.
 • Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: Matchplay: verlies van de hole; Strokeplay: 2 slagen;
 • Straf voor overtreding plaatselijke regel afstandsmeter: Bij de eerste overtreding: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen. Bij volgende overtreding – Diskwalificatie.

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscTijdelijke plaatselijke regels

Recent zijn de fairway’s op Het Rijk van Nunspeet geprikt. Mede om deze reden is met ingang van 9 november 2018 de volgende tijdelijke plaatselijke regel van kracht:

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de ligplaats van de bal merken voordat hij hem opneemt. De speler moet de opgenomen bal plaatsen binnen 15 cm van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole, op een plek die niet in een hindernis of op een green is.

Een speler mag zijn bal maar eenmaal plaatsen en wanneer de bal is geplaatst, is hij in het spel. Indien de bal niet stil blijft liggen op de plek waar hij is geplaatst, is Regel 20-3d van toepassing. Indien een geplaatste bal blijft stilliggen op de plek waar hij werd geplaatst en daarna beweegt, volgt geen straf en de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt, tenzij de bepalingen van een andere Regel van toepassing zijn.

Indien de speler nalaat de ligplaats van de bal te merken voordat hij hem opneemt, de balmerker beweegt voordat de bal in het spel wordt gebracht of de bal op een andere manier beweegt, bijvoorbeeld door hem met een stok te verrollen, krijgt hij één strafslag.

Noot: ‘Kort gemaaid gedeelte’ betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Straf voor overtreding van de Plaatselijke Regel:
Matchplay: Verlies van de hole;
Strokeplay: Twee slagen.