Plaatselijke regels

//Plaatselijke regels
Plaatselijke regels2023-01-23T17:13:18+01:00

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscPlaatselijke regels

Plaatselijke regels (scorekaart en website)

 • ‘Buiten de baan’ is gemarkeerd met witte palen of witte markeringen.
 • GUR aangegeven met blauwe paaltjes of blauwe lijnen is een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering is de speler verplicht die belemmering te ontwijken volgens Regel 16-1f
 • Indien op Zuid 9 na een slag de bal in de hindernis ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in de hindernis, en de bal de grens van de hindernis kruiste ter hoogte van de bunker, tussen de zwart geringde rode palen, mag de speler:
  – de hindernis ontwijken met een strafslag volgens een van de mogelijkheden van Regel 17-1d of
  – als een extra mogelijkheid met een strafslag de hindernis ontwijken door een bal te droppen en te spelen in de droppingzone, aan het begin van de bunker.
 • Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf (Regel 1-3).
 • Tijdelijke plaatselijke regels: zie borden op N1 – O1 – Z1 en het publicatiebord bij het caddyhouse

Versie 2022-1 d.d. 16-3-2022

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscTijdelijke plaatselijke regels

Plaatsen

Met ingang van 1 december 2022 is de volgende tijdelijke Plaatselijke Regel van kracht:

Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler zonder straf éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied met de volgende kenmerken:

 • Referentiepunt: plek van de oorspronkelijke bal.
 • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: maximaal 15 cm, maar met de volgende beperkingen:
  – dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
  – dit gebied moet in het algemene gebied zijn.

Bij het handelen volgens deze Plaatselijke Regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.

Noot: ‘Gemaaid op fairwayhoogte of lager” betekent: fairway’s, voorgreens en paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Straf voor spelen van de bal van een verkeerde plaats in overtreding van deze Plaatselijke Regel: Algemene straf volgens regel 14-7a.

VERWIJDERDE BOOMSTOBBEN

Met ingang van 23 januari 2023 is de volgende tijdelijke plaatselijke regel van kracht:

Recentelijk zijn ca. 200 boomstobben uit de grond verwijderd, deze plekken zijn op dit moment nog niet egaal. De plekken waar een boomstobbe uit de grond is verwijderd wordt aangemerkt als Grond in Bewerking. Wanneer een bal in een dergelijke omstandigheid ligt of deze raakt of wanneer een dergelijke omstandigheid een belemmering vormt voor de stand van de speler of de ruimte voor zijn voorgenomen swing mag de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1.

NB: een dergelijke abnormale baanomstandigheid op de speellijn is op zichzelf geen belemmering volgens deze Regel!

WINTERGREENS

Wintergreens zijn gebieden op de fairway die rondom gemarkeerd zijn met een witte lijn. Deze tijdelijke greens zijn een “verkeerde green” op het moment dat de zomergreens in gebruik zijn. Andersom is ook van toepassing. Op het moment dat wintergreens in gebruik zijn, dienen de zomergreens als verkeerde green te worden beschouwd.

Een verkeerde green moet zonder straf worden ontweken volgens Regel 13.1f.

Straf voor spelen van een verkeerde plaats in overtreding van een Plaatselijke Regel: Algemene straf volgens Regel 14.7a.