Plaatselijke regels

//Plaatselijke regels
Plaatselijke regels2021-06-12T11:57:29+02:00

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscPlaatselijke regels

Plaatselijke regels (scorekaart en website)

 • ‘Buiten de baan’ is gemarkeerd met witte palen of witte markeringen.
 • GUR aangegeven met blauwe paaltjes met groene koppen of blauwe markeringen is een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering is de speler verplicht die belemmering te ontwijken volgens Regel 16-1f
 • Indien op Zuid 9 na een slag de bal in de hindernis ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in de hindernis, en de bal de grens van de hindernis kruiste ter hoogte van de bunker, tussen de zwart geringde rode palen, mag de speler:
  – de hindernis ontwijken met een strafslag volgens een van de mogelijkheden van Regel 17-1d of
  – als een extra mogelijkheid met een strafslag de hindernis ontwijken door een bal te droppen en te spelen in de droppingzone, aan het begin van de bunker.
 • Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf (Regel 1-3).
 • Tijdelijke plaatselijke regels: zie borden op N1 – O1 – Z1 en het publicatiebord bij het caddyhouse

Versie 2019-1 d.d. 11-12-2018

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscTijdelijke plaatselijke regels

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Met ingang van 25 januari 2021 is onderstaande tijdelijke plaatselijke regel van toepassing.

In verband met de werkzaamheden (verwijderen van bomen en takken, versnipperen van hout, etc.), liggen op diverse plekken rond de baan bomen en ander restmateriaal wat nog weggehaald moet worden. Deze bomen en al het restmateriaal, wordt aangemerkt als Grond in Bewerking. Wanneer een bal in een dergelijke omstandigheid ligt of deze raakt of wanneer een dergelijke omstandigheid een belemmering vormt voor de stand van de speler of de ruimte voor zijn voorgenomen swing mag de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1.

NB: een dergelijke abnormale terreinomstandigheid op de speellijn is op zichzelf geen belemmering volgens deze Regel!

Daarnaast mogen onderstaande terreinomstandigheden beschouwd worden als Grond in Bewerking:

 • Geulen langs de paden door uitgetrokken boomwortels;
 • Zandrichels langs de panden i.v.m. het onderhoud;
 • Bandensporen t.g.v. het onderhoud.

Bovenstaande abnormale terreinomstandigheden mogen worden ontweken volgens Regel 16-1.

N.B. De stronken van afgezaagde bomen zijn geen GUR

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscTijdelijke plaatselijke “Corona” regels

In verband met de Coronacrisis zijn de volgende tijdelijke plaatselijke regels van kracht:

De score bij strokeplay (Regel 3.3b)
Uitwisselen van scorekaarten is niet verplicht en wordt op dit moment sterk afgeraden. De Handicap- & Regelcommissie accepteert scores die niet strikt overeenkomen met regel 3.3b. Bijvoorbeeld:

 • Spelers mogen hun eigen holescores op de scorekaart noteren (het is in dat geval dus niet noodzakelijk dat de marker dit doet).
 • Het is niet noodzakelijk dat een marker fysiek de scorekaart moet accorderen; een manier van verbaal of elektronisch accorderen voldoet.
 • Het is niet noodzakelijk om fysiek de scorekaart bij de commissie in te leveren. Invoeren van qualifying kaarten in de Golf.nl app of via Proware op de computer volstaat.
 • Wedstrijdscores dienen te worden ingevoerd via de webapp “Proware op mobile devices”.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf (Regel 1-3).