Plaatselijke regels

//Plaatselijke regels
Plaatselijke regels2021-01-27T10:28:01+01:00

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscPlaatselijke regels

Plaatselijke regels (scorekaart en website)

 • ‘Buiten de baan’ is gemarkeerd met witte palen of witte markeringen.
 • GUR aangegeven met blauwe paaltjes met groene koppen of blauwe markeringen is een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering is de speler verplicht die belemmering te ontwijken volgens Regel 16-1f
 • Indien op Zuid 9 na een slag de bal in de hindernis ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in de hindernis, en de bal de grens van de hindernis kruiste ter hoogte van de bunker, tussen de zwart geringde rode palen, mag de speler:
  – de hindernis ontwijken met een strafslag volgens een van de mogelijkheden van Regel 17-1d of
  – als een extra mogelijkheid met een strafslag de hindernis ontwijken door een bal te droppen en te spelen in de droppingzone, aan het begin van de bunker.
 • Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf (Regel 1-3).
 • Tijdelijke plaatselijke regels: zie borden op N1 – O1 – Z1 en het publicatiebord bij het caddyhouse

Versie 2019-1 d.d. 11-12-2018

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscTijdelijke plaatselijke regels

Met ingang van 17 november 2020 is de volgende tijdelijke plaatselijke regel van kracht:

Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waarin geplaatst mag worden en dan spelen. Het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
 • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: maximaal de lengte van een scorekaart, maar met de volgende beperkingen:
  – dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
  – dit gebied moet in het algemene gebied zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.

Noot: ‘Gemaaid op fairwayhoogte of lager” betekent: fairway’s, voorgreens en paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Straf voor spelen van de bal van een verkeerde plaats in overtreding van deze plaatselijke regel:
Algemene straf volgens regel 14-7a.

Bunkers

In verband met onderhoud en renovatie van de bunkers zijn de harken tijdelijk weggehaald.
Met ingang van maandag 25 januari 2021 is onderstaande tijdelijke plaatselijke regel van toepassing.

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin geplaatst mag worden en waarvan dan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd worden en het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
 • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt:
  de lengte van een scorekaart of 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
  -dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
  -dit gebied moet in de bunker zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats is overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Het advies is om NA een slag in de bunker, de bunker glad te strijken met de voeten en/of de eigen club. Uiteraard is het volgens regel 12.2b niet toegestaan om voor het spelen van de bal de bunker glad te strijken.

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Met ingang van 25 januari 2021 is onderstaande tijdelijke plaatselijke regel van toepassing.

In verband met de werkzaamheden (verwijderen van bomen en takken, versnipperen van hout, etc.), liggen op diverse plekken rond de baan bomen en ander restmateriaal wat nog weggehaald moet worden. Deze bomen en al het restmateriaal, wordt aangemerkt als Grond in Bewerking. Wanneer een bal in een dergelijke omstandigheid ligt of deze raakt of wanneer een dergelijke omstandigheid een belemmering vormt voor de stand van de speler of de ruimte voor zijn voorgenomen swing mag de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1.

NB: een dergelijke abnormale terreinomstandigheid op de speellijn is op zichzelf geen belemmering volgens deze Regel!

Daarnaast mogen onderstaande terreinomstandigheden beschouwd worden als Grond in Bewerking:

 • Geulen langs de paden door uitgetrokken boomwortels;
 • Zandrichels langs de panden i.v.m. het onderhoud;
 • Bandensporen t.g.v. het onderhoud.

Bovenstaande abnormale terreinomstandigheden mogen worden ontweken volgens Regel 16-1.

N.B. De stronken van afgezaagde bomen zijn geen GUR

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscTijdelijke plaatselijke “Corona” regels

In verband met de Coronacrisis zijn de volgende tijdelijke plaatselijke regels van kracht:

De score bij strokeplay (Regel 3.3b)
Uitwisselen van scorekaarten is niet verplicht en wordt op dit moment sterk afgeraden. De Handicap- & Regelcommissie accepteert scores die niet strikt overeenkomen met regel 3.3b. Bijvoorbeeld:

 • Spelers mogen hun eigen holescores op de scorekaart noteren (het is in dat geval dus niet noodzakelijk dat de marker dit doet).
 • Het is niet noodzakelijk dat een marker fysiek de scorekaart moet accorderen; een manier van verbaal of elektronisch accorderen voldoet.
 • Het is niet noodzakelijk om fysiek de scorekaart bij de commissie in te leveren. Invoeren van qualifying kaarten in de Golf.nl app of via Proware op de computer volstaat.
 • Wedstrijdscores dienen te worden ingevoerd via de webapp “Proware op mobile devices”.

Vlaggenstokken:
Om het risico op besmetting te minimaliseren moet de vlaggenstok in de hole blijven staan. Het is niet toegestaan om de vlaggenstok aan te raken.

Hole-afmetingen en uitholen:
Om op een veilige manier de bal uit te hole te kunnen halen na uitholen is er een inzetstuk in de holes geplaatst. Op deze wijze komt de bal volledig onder het oppervlak van de green tot stilstand en kan de bal zonder de vlaggenstok aan te raken uit de hole worden gepakt.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf (Regel 1-3).