Verenigings ABC

//Verenigings ABC
Verenigings ABC2023-10-01T19:28:58+02:00

logo de-nunspeetse-39x45_gscLid van de Nunspeetse – praktische informatie

AFMELDEN VOOR INGESCHREVEN WEDSTRIJDEN Voor het last-minute moeten afzeggen van wedstrijden (uiterlijk een uur voor aanvang wedstrijd) bel je de wedstrijdleiding (zie Proware/wedstrijd/overzicht voor de naam en het telefoonnummer van de wedstrijdleider).

BAGTAG Dit is het in metaal uitgevoerde label, waarop het logo van Het Rijk van Nunspeet staat. Door dit label, dat je duidelijk zichtbaar aan je golftas dient te bevestigen, herkent het personeel van Het Rijk van Nunspeet je in de baan als zijnde lid van De Nunspeetse. Het is dus in feite een permanent greenfee-label. De bagtag is af te halen bij de shop. Elk jaar ontvang je een nieuwe jaarsticker.

BALLENAUTOMAAT De ballenautomaat voor driving range ballen bevindt zich in de ruimte naast de toegang tot de driving range. Daar staan ook de ballenmandjes. Na het oefenen op de driving range zet je het lege mandje terug in de ruimte van de ballenautomaat. Het is verboden om met driving range ballen op de baan te spelen. De openingstijden van de driving range staan op de toegangsdeur.

Om gebruik te maken van het betaalsysteem voor de ballenautomaat, kunt u de app myNetPay downloaden op uw telefoon en Het Rijk Golfbanen als organisatie selecteren. De instructie vind u via deze link. Door middel van deze app kunt u eenvoudig uw saldo opwaarderen en op elk gewenst moment en uw transactiehistorie inzien.

BARCARD Deze card ontvang je van Het Rijk van Nunspeet, nadat je de contributie en de barfee hebt betaald. De barcard is je speelrechtbewijs (legitimatie) en dient ook als betaalmiddel voor je consumpties in de clublounge. De barfee dien je vóór 31 december van elk jaar te verbruiken, een eventueel restant vervalt. Het restant van een bijstorting wordt wel overgeheveld naar het volgend jaar. Bij vragen over of problemen met de barcard kan contact opgenomen worden met het secretariaat van Het Rijk van Nunspeet, telefoon +31 341 255255.

BESTUUR Het bestuur bestaat uit zeven, door de algemene ledenvergadering van de vereniging gekozen leden.

Het huidige bestuur:

 • Coen Holstege, voorzitter
 • Marianne Kers, vice-voorzitter
 • Gerard van ‘t Slot – penningmeester
 • Thérèse Leeman-Favié, secretaris
 • Wybe Jan Nauta
 • Jaap van Petegem
 • Henk Dooijeweerd

E-mail-adres van het bestuur:

BLOKTIJDEN

 1. Wat zijn bloktijden? Op zaterdagen, zondagen en feestdagen worden er starttijden gereserveerd die alleen beschikbaar zijn voor leden van de vereniging. Het zijn periodes van twee of drie uur (soms verdeeld in stukken). De beschikbare bloktijden zullen minimaal 2 weken van tevoren op een speciale pagina van onze website (www.denunspeetse.nl) worden gepubliceerd.
 2. Hoe kan ik de bloktijd reserveren? Een starttijd in de bloktijd is door de leden telefonisch, via de shop & receptie of online te reserveren. Via de homepage van de baan (www.golfenophetrijk.nl) is er een link naar de online starttijden module. Het misverstand dat bestaat over het niet kunnen zien van de bloktijden bij de beschikbare starttijden van die dag, is niet juist. De bloktijden zijn niet specifiek aangeduid met een kleur of als specifieke omschrijving. Alleen leden van de vereniging kunnen deze tijden reserveren. Een greenfee speler of wildcardhouder kan de betreffende starttijd wel zien, maar niet reserveren. Er verschijnt een pop-up scherm met de tekst dat die tijd is geblokkeerd voor een specifieke groep leden.
 3. Wanneer kan ik de bloktijd reserveren? Zowel starttijden als bloktijden kunnen 14 dagen van tevoren telefonisch, via de shop & receptie of online worden gereserveerd. Op donderdag 17:00 uur worden de nog beschikbare bloktijden voor de zaterdag – ook voor derden – vrijgegeven en op vrijdag 17:00 uur worden de nog beschikbare bloktijden voor de zondag vrijgegeven in het reserveringssysteem. Wanneer er op een bloktijdendag ook verenigingswedstrijden zijn is het mogelijk dat er minder bloktijden beschikbaar zijn.

Het is belangrijk om in te loggen vóórdat je een starttijd gaat reserveren, omdat je anders de bloktijden niet in beeld krijgt. Je ziet dan dus minder beschikbare tijden, dan er in werkelijkheid zijn

BUFFERZONE Met de invoering van het World Handicap Systeem is de bufferzone niet meer van toepassing.

CADDIEHOUSE Het grote facilitaire gebouw, met daarin de indoor golfschool tegenover het clubgebouw. Daar vind je bijvoorbeeld een grote ruimte met de lockers voor de golftas en trolley. Een locker huur je bij Het Rijk van Nunspeet. Ook is het mogelijk een adapter voor je trolley accu te huren. Links naast de toegang tot het terrein vind je de ingang van de commissieruimte van onze vereniging. Op de eerste etage van het caddiehouse bevindt zich ‘De Robert-Jan Derksen Academy’. Topspelers van Nederland, zowel amateur als professionals kunnen hier werken aan het verbeteren van het putten. Ook andere faciliteiten zoals chippen en het gebruik van de Trackman zijn aanwezig (ingang naast de ballenautomaat).

Commissie(voorzitters):

 • Wedstrijdcommissie, Marianne Kers
 • Evenementencommissie, Paula van Petegem
 • Damesdagcommissie, Gineke Bossema
 • Heerendagcommissie, Coen Holstege
 • Handicap & Regelcommissie, Ronald Gorel
 • Jeugdcommissie, Henk Dooijeweerd
 • Competitiecommissie, Wybe Jan Nauta
 • Ledencommissie, Jaap van Petegem
 • Seniorencommissie, Jaap van Petegem
 • Kascommissie, Gerhard Veldink (2022-2023)
 • Communicatiecommissie, Frank Korzaan
 • Flora- en faunacommissie, Alle de Wit
 • Baancommissaris, Ronald Gorel
 • Lustrumproject, Hetty Schinkel

CONTRIBUTIE Begin van elk jaar worden door Het Rijk van Nunspeet de nota’s verzonden, waarin alle verschuldigde bedragen als speelrechtvergoeding, barfee, verenigingscontributie en NGF-bijdrage zijn opgenomen. Zolang je de nota niet hebt betaald, is het niet toegestaan te spelen. Je ontvangt je NGF-kaartje van de receptie zodra je hebt betaald.

COMMISSIES De Vereniging kent diverse commissies, die ieder een eigen taak en rol hebben. Op de website staat informatie over de samenstelling, taken en de activiteiten die door de commissie worden georganiseerd, zoals damesdagen, heerendagen, seniorenmiddagen, evenementen e.d.

DAMESDAG De exclusieve wedstrijddag voor onze dames. De damesdag wordt gehouden op de dinsdagen vanaf 10:00 uur. De dames kunnen zich inschrijven via de website (Proware). Minimaal een half uur voor je starttijd dien je je te melden aan de wedstrijdtafel in de clublounge. Starttijden zijn vanaf maandagmiddag – voorafgaand aan de wedstrijd – op de website te vinden.

DRIVING RANGE

Op de driving range is het Trackman systeem geinstalleerd via onderstaande qr-code kun je de bijbehorende app downloaden.

GOLFCARTS (BUGGIES) Golfcarts zijn te huur bij de receptie. Je kunt ze tijdens wedstrijden niet gebruiken, behoudens wanneer je voor de ‘handicart’ (zie het hoofdstuk: Handicart) in aanmerking komt. Informeer ook eens naar de 5-rittenkaarten bij de receptie, als je vaak van een buggy gebruik wenst te maken. Buggyrijders dienen zich te houden aan de instructies van het personeel, bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik van paden.

GOLFLESSEN Kun je bespreken via Het Rijk van Nunspeet, telefoon +31 341 255255 of via de website van Het Rijk van Nunspeet. De login-code en het wachtwoord kun je opvragen bij de receptie. Deze zijn niet dezelfde als die je voor het inloggen op de website van onze vereniging gebruikt).

GOLFSHOP Voor diverse golfbenodigdheden. De golfshop bevindt zich naast de receptie in het clubgebouw en naast de aanwezige voorraad zijn via de golfshop (balie) ook artikelen te bestellen. Vraag daar gerust naar.

HANDICAP (EGA EXACT) EGA staat voor European Golf Association, dit handicapsysteem is een Europese standaard. De handicap is een elegante regeling in de golfsport, waarbij de betere golfer slagen meer geeft aan de minder goede speler. Daardoor wordt het mogelijk, dat ze samen een wedstrijd kunnen spelen op basis van gelijkwaardigheid. De officiële handicap begint bij ’54’, dat wil zeggen, deze speler ontvangt 54 slagen vóór op een speler met handicap ‘0’, ook wel een scratch speler genoemd. Uitgebreide informatie over de EGA-handicap vind je op de pagina’s van de Handicap & regelcommissie.

Let op, iedere speler is verplicht ook zelf zijn of haar handicap bij te houden en bij aanvang van een wedstrijd de gegevens op de scorekaart te checken! Eventuele wijzigingen graag direct aan de wedstrijdleiding melden.

HANDICAPSLAGEN Dit zijn de slagen (strokes), die je volgens de handicaptabel krijgt en die je van je bruto score mag aftrekken om aan een netto score te kunnen komen. Het aantal stablefordpunten, dat je per hole ontvangt is afhankelijk van de stroke index, dit is de moeilijkheidsfactor van de hole.

HANDICAPTABEL De handicaptabellen vind je onder andere in de hal van het clubgebouw en op de website van de vereniging. Je kunt daarop lezen, hoeveel slagen je krijgt op de te spelen combinatie van lussen.

HANDICART Indien je om medische redenen niet (voldoende) mobiel bent en je arts is bereid dit schriftelijk te bevestigen, kun je aanspraak maken op het gebruik van een buggy tegen een gereduceerde prijs per ronde. Nadere informatie hierover kun je krijgen van onze handicart-consul, Nita Bos. Wanneer de handicarts op de paden moeten blijven, wordt dat aangegeven via informatie op de voorruit van de handicart. Er staan de vereniging in principe drie handicarts ter beschikking voor een individuele ronde tijdens de damesdagen, herendagen en verenigingswedstrijden en op = op.

Je dient je handicart vijf dagen tevoren via de receptie te reserveren, behalve bij wedstrijden, dan wordt dat door de betreffende commissie gedaan als je “gebruik van een handicart” hebt aangegeven bij je inschrijving. Alle leden worden gestimuleerd om lid (donateur) te worden van de Stichting Handicart, contactpersoon Nita Bos. Het bestuur hecht hier veel waarde aan. Donateurs maken het mogelijk dat op vele golfverenigingen voor de minder valide spelers handicarts ter beschikking staan.

HEERENDAG Een wedstrijd alleen voor heren, iedere woensdag vanaf 10:00 uur. De heren kunnen zich inschrijven via de website en zich uiterlijk een half uur voor de wedstrijd melden in de clublounge. Doorgaans wordt de laatste woensdag van de maand afgesloten met een diner.

HET RIJK VAN NUNSPEET Het Rijk van Nunspeet is eigenaar van onze golfcourse en deze, inclusief alle zich daarop bevindende faciliteiten, met veel succes exploiteert. Onze vereniging huurt faciliteiten van de Het Rijk van Nunspeet (de vereniging is dus één van de gebruikers van de golfcourse) en heeft afspraken met haar gemaakt met betrekking tot bijvoorbeeld het wedstrijdprogramma en de bloktijden welke zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen Het Rijk van Nunspeet en de vereniging. Zaken aangaande de golfcoursefaciliteiten zoals lockers huren, buggy/handicart-huur, reservering van tafels en ruimten in het Clubhuis spreek je rechtstreeks af met medewerkers van Het Rijk van Nunspeet, telefoon +31 341 255255. Zaken aangaande de vereniging zoals wedstrijden, commissieaangelegenheden, of wanneer je je voor commissiewerk wilt aanmelden, lopen via de diverse commissies (voor e-mailadressen en telefoonnummers zie de website).

INTRODUCEETARIEF Het Rijk van Nunspeet biedt leden van De Nunspeetse de gelegenheid om tegen gereduceerd tarief eigen gasten mee te laten spelen. Een NGF-registratie is uiteraard verplicht. De hoogte van het tarief is verschillend: in het weekend is het duurder dan op doordeweekse dagen. Het is het beste om daar zelf als lid even contact over op te nemen met de receptie.

KLEEDKAMERS (DAMES EN HEREN) De kleedkamers met douches en handdoeken en de bijbehorende faciliteiten, in het clubgebouw staan elke golfer ter beschikking. In de kleedkamers zijn lockers voorhanden, waarin je waardevolle zaken kunt opbergen. De lockers werken met een 50 eurocent munt. Voor nadere informatie over het permanent huren van een grote of kleine kleding locker informeer bij de receptie van Het Rijk van Nunspeet.

LIEF EN LEED Lief & leed besteedt extra aandacht aan clubleden binnen onze vereniging. Met een telefoontje, het sturen van een kaart of bloemen tonen deze Lief & leed ‘medewerkers’ betrokkenheid bij leden die bijvoorbeeld door langdurige of ernstige ziekte, een ziekenhuisopname of operatie een tijdje uit de roulatie zijn. Ook laat Lief & leed iets van zich horen bij een overlijden of bij een bijzonder feestelijke aangelegenheid. Ria Sol en Erica Wagenaar doen dit namens het bestuur, de verschillende commissies en alle leden van onze vereniging. Om optimaal te kunnen functioneren is Lief & leed afhankelijk van informatie vanuit de vereniging. Betrokkenheid van alle leden is daarbij van groot belang. Ken je clubleden die in voornoemde omstandigheden verkeren en waarvan je denkt dat zij aandacht van Lief & leed op prijs stellen, laat het dan weten aan Ria Sol of bij afwezigheid van Ria kun je contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging (of via )

LIDMAATSCHAP Met het tekenen van de speelrechtovereenkomst tussen jou en Het Rijk van Nunspeet word je automatisch lid van de Nunspeetse Golf en Country Club ‘De Verwaeyde Sandbergen’. Dat is de officiële naam, we gebruiken in publicaties en op de website onze nieuwe naam: “de Nunspeetse”. Het Rijk van Nunspeet geeft jouw gegevens door aan de vereniging en je bent dan automatisch lid van onze vereniging. Je blijft lid van de vereniging tot aan de dag van de beëindiging van je speelrechtovereenkomst met Het Rijk van Nunspeet.

LIDMAATSCHAP- & BETAALKAART/GREENCARD De greencard ontvang je via het kantoor van Het Rijk van Nunspeet, nadat je de contributie en de barfee hebt betaald. De greencard is je speelrechtbewijs (legitimatie) en dient ook als betaalmiddel voor je consumpties in de clublounge. De barfee dien je vóór 31 december van elk jaar te verbruiken, een eventueel restant vervalt. Het restant van een bijstorting wordt wel overgeheveld naar het volgend jaar. De voordelen van de greencard:

 • contactloos betalen in de horeca van Het Rijk van Nunspeet
 • zelf online saldo kunnen controleren (binnenkort ook als app voor Android of IOS)
 • 24 uur per dag barsaldo opwaarderen via iDeal. (Ga naar http://trijk.mydealz.nl/customer/account, vul in het bovenste vak het mailadres in waarmee je bekend bent bij Het Rijk van Nunspeet en het bijbehorende wachtwoord. Klik rechts onderin op ‘Log in’ en vul het gewenste bedrag in en klik op ‘Opwaarderen’. De kosten voor het opwaarderen van je barsaldo bedragen € 1,00 per transactie. Bij vragen over of problemen met de lidmaatschap en/of betaalkaart kan contact opgenomen worden met het secretariaat van Het Rijk van Nunspeet, telefoon +31 341 255255.

LOCAL RULES (plaatselijke regels) We onderscheiden permanente ‘local rules’, die onder andere op de scorekaarten staan én tijdelijke regels, die bij ons op Het Rijk van Nunspeet op het white board staan. Dit white board bevindt zich aan de voorkant van het caddiehouse. Ook kunnen ze bij aanvang van de ronde op de borden bij de eerste teeboxen vermeld worden. Je kunt deze local rules hier op onze site vinden.

LOCKERS Zie ‘Caddiehouse’ en ‘Kleedkamers’.

OPZEGTERMIJN In de speelrechtovereenkomst en bijbehorende algemene voorwaarden van het Rijk van Nunspeet vind je meer informatie over het opzeggen van het lidmaatschap.

PLAATSEN De NGF beveelt de periode van 1 november tot en met 30 april aan voor het ‘plaatsen’ van de bal. Gedurende deze periode mag de bal, na de bal gemarkt te hebben, opgenomen worden, schoongemaakt en geplaatst worden op een plaats maximaal 15 cm van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole. Dit geldt uitsluitend op het kort gemaaide gedeelte door de baan, de fairway. Plaatsen is een tijdelijke local rule, die vermeld dient te zijn op de borden bij aanvang van de ronde en op de Telegolf-kiosk. Is er geen mededeling, dan mag er niet geplaatst worden.

PROWARE-KIOSK Aanmelden voor wedstrijden en het lopen van Q-kaarten kan op twee manieren:

 1. Met je NGF pas, hiertoe dien je pas door de sleuf aan de rechterkant van het scherm te halen.
 2. Op het scherm. Tik je lidcode en daarna je geboortedatum in.

De mogelijkheden zijn daarna:

A. Inschrijven voor wedstrijden Je kunt de wedstrijdagenda openen en inschrijven voor wedstrijden die zijn geactiveerd om in te schrijven, dat wil zeggen binnen de inschrijftermijn vallen, er staat dan (i) achter de wedstrijd). Je kunt ook iemand anders inschrijven (met zijn/haar gegevens). Alle gegevens van de wedstrijd staan op het scherm met daaronder diverse mogelijkheden. Ook is er ruimte om opmerkingen toe te voegen zoals ‘Handicart’, of ‘vroeg’ dan wel ‘laat starten’. Vergeet niet steeds ‘Akkoord’ op het toetsenbord in te drukken. Heb je een fout gemaakt bij het intikken dan is ‘Wissen’ ook een mogelijkheid. Met ‘ESC’ kun je altijd uit het programma komen. Het is raadzaam thuis te controleren of je ook daadwerkelijk op de inschrijflijst voorkomt!!!

B. Uitschrijven voor wedstrijden Uitschrijven voor een wedstrijd kan ook via bovenstaande manier als de inschrijfperiode nog niet is verlopen. Is de inschrijfperiode verlopen en je wenst je uit te schrijven, dan dien je de wedstrijdorganisatie hiervan op de hoogte te stellen via het telefoonnummer van de wedstrijd-coördinator (zie inschrijflijst op de website onder ‘wedstrijden’).

C. Startlijst bekijken en invullen van scores Als de startlijst is opgemaakt kan deze bekeken worden, achter de wedstrijd staat dan (s). Indien geactiveerd, zal het mogelijk zijn na binnenkomst de scores direct in te vullen in de Telegolf-kiosk, hetgeen je uiteraard niet ontlast van het feit, dat de kaart, door speler en marker getekend, ingeleverd dient te worden bij de wedstrijdleiding. Buitenleden, die geen handicapregistratie hebben bij De Nunspeetse, dienen hun qualifying kaarten zo snel mogelijk in te leveren bij hun home course, zodat hun handicap kan worden bijgewerkt.

PUBLICATIEBORD Het grote bord links naast de trap in het clubgebouw, waar onze vereniging en Het Rijk van Nunspeet mededelingen ophangen. Zie ook de site van de vereniging: denunspeetse.nl.

QUALIFYING Over het algemeen wordt op de Proware-kiosk in de hal aangegeven of de baan qualifying is. Daarnaast staat bij het begin van elke lus op een bord aangegeven of de baan al of niet qualifying is. Wel of niet qualifying hangt van verschillende factoren af, zoals de lengte van de baan, in relatie tot de positie van de tees en het aantal tijdelijke c.q. wintergreens. Veel van onze verenigingswedstrijden zijn qualifying. Het is uiteraard ook mogelijk een qualifying kaart te lopen. Niet-leden kunnen een ook qualifying ronde lopen. Dit kan door de ronde te registreren als qualifying ronde in de golf.nl app, door de qualifying kaart in te leveren op hun homecourse of door de kaart te verwerken via de internetapplicatie van hun vereniging.

Q-KAARTEN (voor leden) Als de baan qualifying is en je een qualifying kaart wilt lopen toets je ‘Q-kaarten’ aan op de Proware-kiosk. Geef aan welke lus je gaat spelen Zuid-Noord, Oost-Zuid of Noord-Oost. Geef tevens op, of het een 9 holes ronde of 18 holes ronde wordt. Speel je 9 holes dan dien je tevens op te geven of het de eerste of de tweede negen van de kaart is. Na afloop van je ronde voer je de score op de Proware-kiosk in. Je klikt dan op ‘Q-scores’ en geeft je ‘lidcode’ op. Het is niet meer nodig om de qualifying kaart in de brievenbus in de hal van het clubhuis te doen. Ook is het mogelijk om de qualifying kaart te registreren via de Proware website van de vereniging. Tot slot kan een qualifying kaart worden geregistreerd via de Golf.nl app. De Handicap & Regelcommissie zal alle geregistreerde kaarten valideren via internet zodat de qualifying kaarten definitief worden verwerkt. Een eventuele nieuwe handicap is altijd gelijk zichtbaar in Proware en de Golf.nl app en is gelijk van kracht. Qualifying kaarten gelopen op andere golfbanen dan de Nunspeetse kunnen worden geregistreerd via de Proware website, via de Golf.nl app of kunnen in de brievenbus in de hal in het clubhuis (bevestigd op de muur onder het televisiescherm, naast de Proware-kiosk) worden gedeponeerd. De Handicap- & Regelcommissie zal in het laatste geval dan deze kaart verwerken.

Je kunt de handicaphistorie te allen tijde opvragen via de Proware-kiosk, via de Proware website van de vereniging of via de Golf.nl app.

RECEPTIE/STARTTIJDEN RESERVEREN Je kunt individuele of gezamenlijke starttijden reserveren bij de receptie in de entreehal van het clubgebouw, telefoon +31 341 255255. Dat kan vanaf veertien dagen voor de gewenste dag. Je kunt ook via de site van Het Rijk van Nunspeet starttijden reserveren (een buggy of handicart reserveren kan alleen telefonisch). Een handleiding voor dit online reserveren van starttijden vind je hier.

STATUTEN Zoals iedere vereniging, beschikt De Nunspeetse golfvereniging “De Verwaeyde Sandbergen” over statuten. De notariële akte is voor geïnteresseerde leden in te zien en te downloaden vanaf de pagina statuten. De statuten zijn ook op te vragen bij de secretaris van het bestuur. De vereniging is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 40094940.

TROLLEYS Met je golftas op een trolley kun je gedurende de zomer over de baan lopen. Let op, niet voorbij de witte lijnen bij de green of op de green. Tijdens het winterseizoen dien je als dit wordt aangegeven op het lbord bij het caddiehouse, met een trolley op de paden te blijven, uitsluitend met draagtassen mag dan over de fairways gelopen worden. Een trolley met hegdehog banden kan wel door de baan worden gebruikt.

WACHTWOORD De meeste pagina’s op de site van De Nunspeetse zijn toegankelijk zonder wachtwoord, slechts voor enkele, meer vertrouwelijke pagina’s, is een wachtwoord nodig. Je gebruikt hier het user-id en wachtwoord voor dat je ook voor Proware gebruikt. Voor toegang tot de Proware site is een wachtwoord noodzakelijk. Proware vind je onder de knop ‘Inloggen’. Heb je je wachtwoord ontvangen, dan is het mogelijk via ‘uw gegevens’ en ‘wijzigen’, dit wachtwoord te wijzigen. Ben je je wachtwoord vergeten? Volg dan dezelfde procedure; ga naar inloggen, klik annuleren en onderaan de pagina die geopend wordt, kan een nieuw wachtwoord worden aangevraagd. Mocht je hierna nog problemen ondervinden, dan kun je contact opnemen met de Proware coordinator van de vereniging, Marcel Scholten via .

WEBSITE Het adres is denunspeetse.nl. Bezoek onze website regelmatig. Je vindt er onder andere mededelingen, diverse artikelen, actualiteiten, wedstrijdverslagen, uitslagen, fotoreportages en commissie- en bestuursmededelingen. Verder heeft de handicapcommissie een aantal uitgebreide pagina’s met bijvoorbeeld informatie over golfregels, het verkrijgen van een handicap en het EGA-handicap-systeem.

WECO Deze kreet, die je vaak tegen komt in publicaties op de site en op het publicatiebord, is de afkorting van ‘Wedstrijdcommissie’.

WEDSTRIJDEN De vereniging organiseert per jaar ongeveer 160 wedstrijden. Een aantal daarvan zijn wedstrijdclusters, zoals de damesdagen, heerendagen, seniorenmiddagen en tigercompetitie. Een aantal wedstrijden hebben een meer prestatief karakter, denk aan de maandbekers en clubkampioenschappen. De overige wedstrijden zijn gezelligheidswedstrijden, veelal met een evenementenprogramma, waaraan iedereen met een EGA Handicap mee kan doen, meer nog, mee zou moeten doen. Alle wedstrijden worden aangekondigd op onze website. Je kunt je inschrijven voor de wedstrijden via Internet en de Telegolf-kiosk in de hal. De startlijsten worden op onze website (Proware) gepubliceerd. Bij deelname dien je je uiterlijk een half uur voor je starttijd bij de wedstrijdtafel te melden, deze staat over het algemeen in de commissieruimte of in de clublounge. Graag vragen wij extra attentie voor het wedstrijdreglement, lees dit goed door. Daarin staat namelijk vermeld hoe de spelregels zijn, bijvoorbeeld voor het afzeggen van een wedstrijd.

Voor eventueel nog resterende vragen kun je contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging en of :

 • Jaap van Petegem, (nieuwe leden)
 • Ria Sol (Lief en Leed)

Vragen en/of opmerkingen over het lidmaatschap kun je stellen aan het bestuurssecretariaat of via .

Wij heten je van harte welkom in onze vereniging en wensen je veel golfplezier!