Samenwerkingsovereenkomst

///Samenwerkingsovereenkomst
Samenwerkingsovereenkomst2023-06-13T11:19:27+02:00

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscSamenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst van de golfvereniging de Nunspeetse Golf en Countryclub “De Verwaeyde Sandbergen” en Golfbaan Het Rijk van Nunspeet B.V., Landgoed Het Rijk van Nunspeet B.V.

Op 27 december 2021 ondertekenden Jacco van Dam en Marianne Kers namens het bestuur van de golfvereniging en Hans Blaauw, directeur van Het Rijk Golfbanen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2022 – 2026.

In deze vernieuwde samenwerkingsoverkomst zijn de afspraken (rechten en plichten) tussen beide partijen geactualiseerd en vastgelegd. Er zijn tekstuele wijzigingen aangebracht zodat de tekst aansluit bij de huidige situatie. De belangrijkste wijzigingen zijn met name ingegeven door de sterke groei van het aantal leden in de afgelopen jaren. Daardoor is de opbouw van bloktijden en speeltijden ten gunste van de vereniging aangepast. Naast een uitbreiding in relatie tot de groei van het aantal leden is er – in de aangegeven staffel van uren – uitbreiding gekomen op elk niveau, waardoor er meer tijden beschikbaar komen. Het exclusief speelrecht stijgt daarmee van ongeveer 600 uur naar 750 uur op jaarbasis.

Tijdens de extra Algemene Leden Vergadering op 3 november 2021 is door de aanwezige leden “groen licht” gegeven voor de formele afronding van de SOK-besprekingen en het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst.

De onderhandelingen zijn namens het bestuur van de golfvereniging gedaan door Jacco van Dam, Marianne Kers en Wybe Jan Nauta. Golfbaan Het Rijk van Nunspeet B.V. werd vertegenwoordigd door Hans Blaauw, algemeen directeur van Het Rijk Golfbanen en Peter Hemmen, General Manager van Golfbaan Het Rijk van Nunspeet B.V..

Als bestuur zijn we van mening dat een constructieve samenwerking tussen de golfvereniging en Het Rijk van Nunspeet essentieel is om ook in de toekomst te kunnen genieten van onze mooie baan. Natuurlijk lopen onze belangen niet altijd parallel, maar met begrip en respect voor elkaars belangen komen we heel ver. Dat is de aflopen jaren ook gebleken.