Taakomschrijving Old Grand Dad Consul

///Taakomschrijving Old Grand Dad Consul
Taakomschrijving Old Grand Dad Consul2017-09-10T15:03:04+02:00

bovenbeeld16-OGD

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscTaakomschrijving Consul Old Grand Dad

Plaats in de organisatie.

Deze functie valt direct onder het Bestuur en wordt door één persoon vervuld.

Doelstelling.
Het realiseren van een Old Grand Dad wedstrijd bij de vereniging.
Deze wedstrijd kent een regionale en een landelijke finale.

Taakomschrijving

 • Het bekend maken bij de leden van het bestaan van de stichting Old Grand Dad en het omschrijven van de doelstellingen van deze stichting.
 • Het organiseren van de clubwedstrijd voor de grootvaders die donateur van de stichting zijn danwel worden.
 • Het regelen van de prijzen, het verzorgen van de prijsuitreiking op de betreffende westrijddag.
 • Doorgeven van de uitslag aan het landelijk bestuur, waaronder de namen en bijzonderheden van diegenen die zich geplaatst hebben voor de regionale finale.
 • Het doorgeven van alle bijzonderheden aan de geplaatsten voor de regiofinale, zoals op welke baan wordt gespeeld, starttijden en kosten.
 • Aan diegenen die zich voor de landelijke finale plaatsen, informeren over datum, tijd, plaats en andere bijzonderheden van de finaledag.
 • Het bijhouden van de donateurs en het innen van niet betaalde donaties, als wel zorgen dat de donaties direct aan de landelijke penningmeester worden overgemaakt.
 • Het bijwonen van de ‘consuldag’ waar alle clubconsuls aanwezig zijn. Deze wordt elk jaar in maart gehouden.
 • Bijwonen van de algemene jaarvergadering om de bescheiden voor de lokale wedstrijd in ontvangst te nemen, zoals de posters, de 1e prijs en het wedstrijdreglement.

Tijdsbeslag

 • Het bijwonen van de bovengenoemde bijeenkomsten, twee dagen
 • Het voorbereiden, organiseren en afwikkelen van de wedstrijd Old Grand Dad, twee dagen.

Communiceert met

 • Bestuur
 • Diverse verenigingscommissies
 • Leden, met name Old Grand Dads
 • Bestuur van de stichting Old Grand Dad

Frank Korzaan.