Taakomschrijving Handicap- & Regelcommissie

///Taakomschrijving Handicap- & Regelcommissie
Taakomschrijving Handicap- & Regelcommissie2017-09-10T15:02:55+02:00

Bovenbeeld16-Haco

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscTaakomschrijving Handicap- & Regelcommissie

Wat doet de Handicap- & Regelcommissie en waar staan ze?

Plaats in de organisatie
De Handicap- & Regelcommissie valt rechtstreeks onder het bestuur van de vereniging.
De voorzitter van de Handicap- & Regelcommissie rapporteert rechtstreeks aan de verenigingsvoorzitter.

Doelstelling

 1. Het beheren van het EGA Handicap Systeem.
 2. Zorgdragen voor een goede toepassing de Golfregels en de Decisions on the Rules of Golf by the Royal and Ancient Golf Club of St.Andrews and the USGA aan de leden.
 3. Begeleiden van de Wedstrijdcommissie, Heerendagcommissie, Damesdagcommissie en Competitiecommissie m.b.t. de golfregels.
 4. Het oplossen van Regelproblemen en uitvoeren van de taken van Regelcommissaris en/of referee tijdens of na afloop van (verenigings)wedstrijden.

Taken en verantwoordelijkheden
a. Handicapcommissie:

 • Toekennen, berekenen, administreren en publiceren van de Exacte Handicaps.
 • Richtlijnen geven aan de Wedstrijdcommissie, Heerendagcommissie, Damesdagcommissie, Jeugdcommissie, Competitiecommissie en Baancommissaris
 • Contact onderhouden met de Regiocommissaris en de CRAS&H van de NGF.
 • Bepalen van de Stroke Index.

b. Regelcommissie:

 • Organiseren van bijeenkomsten voor regelinstructie.
 • Afnemen van regelexamens.
 • Richtlijnen geven aan de Wedstrijdcommissie, Heerendagcommissie, Damesdagcommissie, Jeugdcommissie, Competitiecommissie en Baanconsul
 • Contact onderhouden met de directie van Het Rijk van Nunspeet
 • Contact onderhouden met de Regiocommissaris en de CRAS&H van de NGF.

Samenstelling
Onze Handicap- & Regelcommissie bestaat uit 6 leden. Eén lid is tevens voorzitter. Twee leden houden zich uitsluitend bezig met het afnemen van regelexamens.

Functie eisen

 1. Op de hoogte zijn van de bepalingen in het EGA Handicap Systeem
 2. Goede kennis van de Golfregels
 3. In staat zijn hun Regelkennis op de leden van de vereniging over te brengen.
 4. De commissieleden dienen -bij voorkeur- de NGF-regelcursus te hebben gevolgd en minimaal één lid dient opgeleid te zijn tot Clubreferee.

Budget & Middelen
Jaarlijks vast te stellen door het bestuur

Tijdsbeslag

 1. Het bijhouden, registreren etc. van wedstrijdkaarten en qualifying kaarten minimaal 2 uur per week.
 2. Referee; aantal zondagen voor NGF competitie.
 3. Afnemen regelexamens: ongeveer 2 uur per maand.
 4. Organiseren van bijeenkomsten voor regelinstructie, ongeveer 3 dagen per jaar.

Communiceert met
Verenigingsvoorzitter, leden en nieuwe leden, verschillende commissies, NGF- CRAS&H.
Regiocommissaris, Regio referee, directie Het Rijk van Nunspeet.

Overig
Goede communicatie met NGF, BV en Vereniging is vereist.
Het in overleg met Baancommissaris en Hoofd Greenkeeping van Het Rijk van Nunspeet bepalen wanneer de baan in Q-conditie is.