World Handicap Systeem

World Handicap Systeem2022-12-10T12:43:29+01:00

Bovenbeeld16-Haco

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscWorld Handicap Systeem

Op deze pagina vind je alle wetenswaardigheden van het World Handicap Systeem welke per 1 maart 2021 actief wordt.

Er waren in de afgelopen decennia wereldwijd zes verschillende handicapsystemen in gebruik die elk op een verschillende wijze de handicap van spelers berekenden. Met het World Handicap System (WHS) wordt de handicap van iedere speler op dezelfde manier bepaald en dus ook overal geaccepteerd. Sommige landen werken nu al met WHS, andere volgen nog. In 2021 is in de hele wereld het WHS ingevoerd en kun je in alle landen qualifying ronden en -wedstrijden spelen.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

 • Op het moment dat het WHS ingevoerd wordt, zullen de meeste spelers een andere handicap krijgen. Hun WHS-handicap zal afwijken van hun laatste EGA-handicap voor de invoering. En…. bij veel spelers zal “de eerste WHS-handicap” hoger zijn dan “de laatste EGA-handicap”. Dat komt omdat de WHS-handicapberekening heel anders werkt dan die van het huidige EGA-systeem.
 • Hoe meer wedstrijd- en qualifying scores je in je handicaprecord hebt, hoe reëler je handicap zal zijn en des te groter de kans dat je WHS-handicap een goede afspiegeling is van je spelniveau.
 • Je WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste 8 “dagresultaten” over je laatste 20 wedstrijd- en qualifying ronden. Daarom is het vanaf nu belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken, ook wanneer de buffer uit zicht is. Want als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van je beste 8 scores, dan levert een score met als equivalent 31 stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 stablefordpunten.
 • Je kunt je toekomstige WHS-handicap niet eenvoudig zelf berekenen, maar al voor de invoering van het WHS krijg je op je digitale NGF-pas te zien wat je WHS-handicap op dat moment is. De verwachting is dat medio november je de eerste keer je WHS-handicap kan zien.
 • Na de invoering van het WHS kan een ronde die beter is dan je handicap leiden tot een lagere handicap maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. En een slechte ronde leidt niet per definitie tot een hogere handicap.
 • Na de invoering van het WHS mag iedereen (ook spelers met een handicap van 4,4 en lager) qualifying ronden spelen, ook over 9 of meer holes.
 • Een qualifying kaart over bijvoorbeeld 12 of 14 holes? Het behoort na de invoering van het WHS tot de mogelijkheden, maar er zijn strikte voorwaarden aan verbonden.
 • Stableford als spelvorm verdwijnt niet, maar stablefordpunten zijn niet langer de rekeneenheid voor een handicapaanpassing. De basis voor elke in te leveren score zijn de bruto scores per hole. Maar als de spelvorm stableford is, dan kan men op het moment dat er niet meer gescoord kan worden de
  bal oppakken en wordt voor de holes zonder score (de zogenaamde streep) in de software automatisch een netto double bogey ingevoerd. Een netto double bogey is de score op een hole die nul stablefordpunten oplevert.
 • Als je na invoering van het WHS een score invoert, krijg je meteen te zien wat je vermoedelijke nieuwe handicap is, maar pas de volgende ochtend weet je definitief wat je nieuwe handicap is. Bij extreem mooi of slecht weer, of bij een zeer makkelijke of lastige setup van de baan, kan er aan het eind van de dag een correctie op je score plaatsvinden en kan je handicap ’s nachts nog aangepast worden. Dit heet de PCC: Playing Conditions Calculatie. De PCC wordt elke dag automatisch berekend voor elke baan. En de PCC wordt bepaald op basis van álle ingeleverde qualifying scores op de baan – zowel wedstrijdscores als de scores van qualifying ronden – van spelers met een handicap onder 36.
 • Als er 20 of meer scores in je handicapgeschiedenis zitten, zal je WHS-handicap bij tijdelijk vormverlies niet extreem snel stijgen. Bij minder dan 20 scores in je geschiedenis is dat wel mogelijk.
 • Een extreem goede ronde wordt beloond met een extra verlaging van een handicap.

Bovenstaande punten zijn een kleine greep uit alle veranderingen. Wil je meer weten over het WHS? Kijk dan eens op de volgende webpagina: https://www.ngf.nl/caddie/handicapping/handicapsysteem. Hier vind je alle uitleg over het nieuwe handicapsysteem. Mocht je vragen hebben? Neem dan contact op met de Handicap- & Regelcommissie

Op 1 maart 2021 wordt het Wereld Handicap Systeem in Nederland ingevoerd, onder voorbehoud dat technische zaken voorspoedig blijven verlopen. Om de transitie in goede banen te leiden, is er een overgangsperiode van december 2020 tot eind februari 2021. Hieronder wordt deze transitieperiode en het
tijdpad toegelicht:

Fase 1: de eerste voorbereidingen (december 2020 tot 4 januari 2021)

 • Achter de schermen bij de NGF worden softwaretests en WHS-handicapberekeningen uitgevoerd.
 • Na 16 december zal de Handicap- & Regelcommissie een ledenlijst opvragen bij de NGF waarop per lid (per NGF-nummer) zowel de EGA-handicap als de WHS-handicap wordt aangegeven.
 • Golfers kunnen in deze periode gewoon qualifying scores inleveren. Golfbaan Het Rijk van Nunspeet is alleen niet meer qualifying sinds vrijdag 4 december.

Fase 2: Dubbele handicap (4 januari tot 1 maart 2021)

 • Vanaf 4 januari 2021 zal zowel de te verwachten WHS-handicap als de actuele EGA-handicap van golfers getoond worden op hun digitale NGF-pas in de app GOLF.NL. Als het goed is wordt ook in de clubsoftware (Proware) zowel de WHS- als de EGA-handicap getoond (dit is uiteraard afhankelijk van
  de voortgang bij Proware).
 • Vanaf 4 januari kunnen spelers en de Handicap- & Regelcommissie de achterliggende (maximaal) 20 scores zien waarop WHS-handicaps zijn gebaseerd. De “WHS-scores” zullen te zien zijn in de app GOLF.NL en in Proware. (Golfers kunnen nu al in de app GOLF.NL een overzicht van hun qualifying
  scores bekijken; klik hiervoor op “Mijn spel”).
 • Vanaf 4 januari worden alle qualifying scores verwerkt voor zowel de EGA- als de WHS-handicap. De WHS-handicap wordt ongeveer eens in de drie weken bijgewerkt. Vanaf 4 januari kan de Handicap- & Regelcommissie geen handmatige handicapaanpassingen meer doen, zoals bij EGA-handicaps wel
  kon.
 • Golfers kunnen in deze periode gewoon qualifying scores inleveren maar eind februari worden handicaps wel een kleine week “bevroren”. Er worden dan even geen qualifying scores verwerkt en er kunnen even geen andere handicapaanpassingen worden doorgevoerd. Scores die in deze “vriesperiode” ingeleverd worden, komen in een wachtrij te staan en worden nadien, chronologisch, met terugwerkende kracht verwerkt.
 • Van 4 januari tot 1 maart 2021 is de EGA-handicap nog leidend, maar draait de te verwachten WHShandicap al op de achtergrond mee. De Clubwedstrijden worden tot 1 maart gespeeld op basis van de EGA-handicap.

Fase 3: WHS “live”

 • Vanaf 1 maart 2021 is de WHS-handicap leidend. Op 1 maart verdwijnt de oude EGA-handicap en is deze ook niet meer zichtbaar op de digitale NGF-pas. Overal verschijnt nu alleen de WHS-handicap.
 • De Handicap- & Regelcommissie kan vanaf 1 maart weer handicapaanpassingen doorvoeren bij leden van wie de WHS-handicap, naar hun mening, dient te worden aangepast. (Let op, dit kan alleen in speciale gevallen.)
 • Met ingang van 1 maart gaan er ook nieuwe baanhandicaptabellen gelden. De handicaptabellen worden aangepast voor de handicaps lager dan 4,5 en handicaps hoger dan 36. Golfers met een handicap lager dan 4,5 kunnen namelijk met ingang van de invoering van het WHS ook qualifying
  kaarten invoeren. De playing handicaps voor handicaps boven de 36 worden vanaf 1 maart 2021 op dezelfde wijze berekend als de playing handicaps onder de 36.

Effectief is er dus een transitieperiode van ruim 2,5 maand …

 • … waarin handicaps van de spelers na het invoeren van qualifying scores aangepast worden onder het WHS-systeem en volgens het EGA-systeem;
 • … waarin de Handicap- & Regelcommissie kan bekijken welke handicapaanpassingen ze eventueel per 1 maart 2021 willen uitvoeren en waarin ze in contact kan treden met de desbetreffende spelers.

Wil je meer weten over het WHS? Kijk dan eens op de volgende webpagina: Wereld Handicap Systeem (WHS) • Golf.nl Hier vind je veel informatie over het nieuwe handicapsysteem.

Het nieuwe handicapsysteem roept op dit moment waarschijnlijk bij veel spelers nog vragen op.

Mocht je vragen hebben? Schroom dan niet om contact op te nemen met de Handicap- & Regelcommissie.

De presentatie vind je onder deze knop.

5 dingen die je moet weten over het nieuwe Wereld Handicap Systeem

Bij de invoering van het Wereld Handicap Systeem op 1 maart 2021 gaat er best veel veranderen. Dit zijn 5 dingen die je moet weten over het nieuwe handicapsysteem.

1 : Speel nog een qualifying ronde en zorg voor 9 qualifying scores in je handicaphistorie:
Sommige spelers vinden een handicap niet belangrijk, anderen wel. Voor die laatste groep is het goed om te weten dat je WHS-handicap een goede afspiegeling is van je golfniveau als je geregeld een qualifying ronde speelt.
Ideaal gesproken heeft iedere golfer minstens negen qualifying scores in zijn of haar handicaphistorie, want een WHS-handicap die is berekend op basis van minimaal negen scores is meestal een handicap die goed het spelniveau van een golfer reflecteert. Let op: er wordt geteld vanaf 2016, dus de rondes die je in 2016, 2017, 2018 en 2019 hebt gespeeld tellen ook mee (als je meer dan 20 scores in je geschiedenis hebt, tellen de laatste 20 mee).
Het WHS wordt op 1 maart ingevoerd. De scores die je nu, in de herfst en winter, inlevert worden gebruikt voor het bepalen van je eerste WHS-handicap en ze tellen daarna vaak ook nog een tijd mee.
Met minimaal negen of meer scores in de handicapgeschiedenis kan het nog steeds zo zijn dat je eerste WHS-handicap hoger is dan je laatste EGA-handicap. Maar je eerste WHS-handicap is dan in elk geval wel een behoorlijk goede reflectie van het spelniveau van deze golfer. Als je 20 scores hebt in je handicaphistorie is dat nog beter, want dan werken alle mechanismen in het handicapsysteem het beste.
Helaas is het op Nunspeet niet meer mogelijk om nog een qualifying ronde te spelen omdat de baan sinds 4 december jl. niet meer qualifying is.

2 : De computer rekent de handicap uit:
Het World Handicap System (WHS) vervangt het huidige EGA-systeem dat we gebruiken. In Nederland stappen we op 1 maart 2021 over. Maar net als nu zal de computer het werk doen. Bij de invoering van het WHS rekent de computer je eerste WHS-handicap uit. En als je na invoering van het WHS een qualifying score inlevert, dan rekent de computer ook automatisch je nieuwe handicap uit. Je kan je handicap altijd zien in de app GOLF.NL.

3 : Iedere golfer krijgt een nieuwe handicap:
Je hoeft niet tot in detail te weten hoe het WHS werkt. Het voldoet om het basisprincipe van het WHS te weten: een WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste acht prestaties in je laatste twintig qualifying ronden. En zoals gezegd: de computer berekent elke keer je nieuwe handicap.

4 :  Bij veel spelers zal de eerste WHS-handicap hoger zijn dan de laatste EGA-handicap:
Op de dag dat het Wereld Handicap Systeem wordt ingevoerd, 1 maart 2021, krijgt iedere speler een WHS-handicap waarbij de handicapberekening van het World Handicap System is toegepast op zijn of haar scores in het EGA-tijdperk. Omdat de WHS-handicapberekening anders is dan die van het EGA-systeem, zal bij veel spelers de eerste WHS-handicap afwijken van de laatste EGA-handicap. Na de invoering van het WHS zal een deel van de spelers een hogere handicap hebben dan voor de invoering. Vanaf 4 januari 2021 zie je op je digitale NGF-pas in de app GOLF.NL je te verwachten WHS-handicap.

5 : Je handicap wordt kort bevroren:
Eind februari 2021, vlak voor de invoering van het WHS, wordt je handicap een korte periode, hooguit een week, “bevroren”. Je kunt dan wel gewoon spelen en qualifying scores inleveren maar die worden even in een wachtrij geplaatst en pas verwerkt als de “vriesperiode” voorbij is.

Het WHS wordt op 1 maart 2021 ingevoerd. Meer weten over het Wereld Handicap Systeem? Ga dan naar golf.nl/whs.

Met ingang van 30 december is de WHS-handicap te zien in Proware, dit geldt ook voor de Proware Webapp.

Op het dashboard van Proware in het blok “mijn handicap” linksonder op de webpagina is de link “check uw WHS-handicap” toegevoegd.
Als je hierop klikt krijg je een overzicht met bovenaan in een blauw blok je WHS handicap. Daaronder vind je de lijst met de laatste 20 qualifying en/of wedstrijdkaarten.

De 8 kaarten met de beste daghandicap zijn vetgedrukt. Het gemiddelde van deze 8 beste kaarten is de WHS-handicap.
Mocht je vragen hebben over je WHS-handicap dan kan je een email sturen naar .

Vanaf 4 januari a.s. is de WHS-handicap als het goed is ook te zien op de digitale NGF pas in de Golf.nl app.
Tot 1 maart 2021 geldt nog de huidige EGA handicap en zullen de wedstrijden gespeeld worden met de EGA handicap. Dit geldt uiteraard ook voor qualifying kaarten.

Vanaf 1 maart 2021 is de WHS-handicap leidend. Op 1 maart verdwijnt de oude EGA-handicap en is deze ook niet meer zichtbaar op de digitale NGF-pas. Overal verschijnt nu alleen de WHS-handicap.

Voor meer informatie over de WHS verwijs ik iedereen graag naar de nieuwsbrieven van De Nunspeetse van 30 oktober 2020 en 21 december 2020. Deze nieuwsbrieven zijn te vinden op de website van De Nunspeetse. Verder kun je heel veel informatie over de WHS vinden op de volgende website: Wereld Handicap Systeem (WHS) • Golf.nl

Handicap- & Regelcommissie
31 december 2020.

Het WHS was het hoofdonderwerp in de eerste aflevering van de GOLF.NL podcast. De belangrijkste vragen die golfers over het WHS hebben, worden beantwoord. De podcast is te beluisteren op, Apple Podcasts/iTunes en Google Podcasts.

Op de website van de NGF zijn diverse filmpjes te vinden waarin de WHS wordt uitgelegd. Je kan deze filmpjes vinden via deze link.

WHS: geen streep of nul invoeren bij een qualifying kaart of een stablefordwedstrijd!

Zoals bekend, wordt op 1 maart aanstaande het World Handicap Systeem van kracht.

Graag aandacht voor het volgende:

Uiteraard blijft stableford gewoon bestaan als spelvorm voor sociale rondjes, wedstrijden en qualifying ronden. In een stablefordwedstrijd zal de uitslag van de wedstrijd nog steeds bepaald worden door het aantal stablefordpunten van de deelnemers. Maar voor handicapdoeleinden wordt de score in een qualifying stablefordwedstrijd of een qualifying ronde omgezet in een zogenaamd dagresultaat voor de handicapberekening in het World Handicap Systeem.

Wat vul ik in op mijn scorekaart als ik een hole niet afmaak?

Op een hole waar je een streep hebt (je hebt de bal opgeraapt omdat je handicapslagen op zijn), vul je 11 als score in. Voor handicapdoeleinden wordt deze 11 automatisch omgezet in een netto double bogey (in het stablefordsysteem is dat de eerste score op een hole die geen stablefordpunten meer oplevert). Spelers hoeven zich dus geen zorgen te maken dat hun handicap sneller omhoog gaat omdat ze de bal oppakken om snel door te spelen!

Bij de zogenaamde streep is het belangrijk dat de spelers wel een 11 invoeren en niet een streep of een nul invullen omdat het systeem een streep of een nul zal beschouwen als een niet gespeelde hole, waardoor de berekening van het WHS dagresultaat foutief kan zijn.

Handicap- & Regelcommissie

23 februari 2021