Nieuws van de Handicap- & Regelcommissie

///Nieuws van de Handicap- & Regelcommissie
Nieuws van de Handicap- & Regelcommissie2018-04-08T15:11:01+00:00

Bovenbeeld16-Haco

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscNieuws van de Handicap- & Regelcommissie

In het onderstaande overzicht vinden jullie de mededelingen die de afgelopen jaren zijn verstrekt door de Handicap- & Regelcommissie. Voor eventuele vragen kunnen jullie ons een e-mailbericht zenden.

Playing handicap tabellen

De recente aanpassingen aan Oost 1 en Oost 4 (aanpassing teebox, inkorten van de hole), hebben gevolgen voor de Course & Slope rating, wat betekent dat de playing handicap voor de lus Oost (9 holes), Noord-Oost en Oost-Zuid (18 holes) licht is aangepast. De handicapgrenzen zijn een beetje verschoven. Dit betekent dat je misschien net een slag moet inleveren of dat het iets langer duurt voordat je er weer een slag bijkrijgt.

De nieuwe afstanden voor deze holes staan hieronder:
Oost 1   Was:   Wordt:
Wit      495m     477m
Geel     477m    455m
Blauw  430m    430m
Rood    422m    422m

Oost 4   Was:    Wordt:
Wit       489m     467m
Geel     477m     451m
Blauw  414m     412m
Rood    414m     395m

De NGF heeft de nieuwe playing handicaps inmiddels berekend en de tabellen ter beschikking gesteld (deze zijn hier te vinden).

Handicaptabellen voor oranje tees.

Naast het aanpassen van de handicaptabellen voor de Oostlus, heeft de NGF ook playing handicaps berekend voor de oranje tees en wel op alle lussen. De oranje tees zijn op alle lussen geplaatst aan het begin van de fairway. Ook van deze tees kunnen zodra de baan weer qualifying is, volwaardige qualifying rondes worden gespeeld.

Nieuwe scorekaarten

Eén en ander betekent ook dat er nieuwe scorekaarten zullen komen. De planning is dat deze ter beschikking zijn voordat de baan weer qualifying is.

De jaarlijkse handicaprevisie is 4 januari 2018 uitgevoerd. Indien je handicap niet is aangepast u.h.v. de revisie, staat op het dashboard bij “mijn handicap”:  Jaarrevisie en daarachter de oude en de nieuwe handicap (die is dan gelijk).

Indien je handicap daadwerkelijk is aangepast uit hoofde van de revisie, staat op het dashboard “ Jaarrevisie – Handicap aangepast” met daarachter de oude en de nieuwe (aangepaste) handicap.

Mochten er vragen naar aanleiding van de revisie zijn dan kun je een mail sturen naar  

Op 30 september jl. werd door de NGF het Nationaal Handicap Symposium georganiseerd om uitleg te geven over de veranderingen waarmee zij het handicapsysteem in Nederland toegankelijker willen maken. Ruim 220 vertegenwoordigers van 140 golfclubs en -banen kwamen naar Utrecht om te horen waarom er veranderingen komen, wat die veranderingen zijn en hoe de handicapcommissies dit kunnen aanpakken. De Nunspeetse was ook vertegenwoordigd door ondergetekende.

Waarom gaat er iets veranderen?
De wereld verandert en de wereld verandert snel. De NGF is ervan overtuigd dat de golfwereld en dus ook de NGF daarin mee moeten om aan de wensen van de golfers te kunnen voldoen. De afgelopen jaren heeft de digitale wereld flinke sprongen gemaakt en dat biedt goede mogelijkheden om golf toegankelijker te maken. Het handicapsysteem wordt door veel golfers nog steeds als ingewikkeld ervaren. Dit maakt het lastig om het doel om spelers te stimuleren meer scores in te leveren te bereiken. Immers, meer qualifying scorekaarten betekent een actuelere handicap en betere golfers! Ruim 85% van de aanwezigen bevestigde, via een interactieve tool, dat ze het eens waren met de overtuigingen van de NGF.

Wat is de basis?
De basis van het handicapsysteem is het vertrouwen in de golfer. Het is de verantwoordelijkheid van de golfer om integer en op de juiste manier om te gaan met de eisen van het handicapsysteem.

Wat verandert er niet?
De berekening van handicaps, de buffers, CBA-berekening et cetera gaat voorlopig niet veranderen. Als er een nieuw handicapsysteem wordt ingevoerd, zal dit op zijn vroegst 1 januari 2020 zijn.

Wat gaat er veranderen?
De belangrijkste veranderingen die op 1 januari 2018 van toepassing zijn, worden hieronder toegelicht.

De marker
– Is en blijft verplicht!
– Middel om de kwaliteit van het handicapsysteem te behouden.
– Marker moet traceerbaar zijn.

Vooraf registreren Q-kaart
Dit is onderdeel van het EGA-handicapsysteem. Het vooraf registreren moet uiterlijk op de 1e tee gebeuren. De ouderwetse gele sticker komt te vervallen. Uiteraard mag je wel altijd de Q-kaart van te voren aanmelden via de Proware kiosk (met het bijbehorende etiket wat je dan krijgt uit de kiosk) maar dit is geen verplichting meer.

De volgende gegevens moeten worden ingevuld (via de golf.nl app of de papieren scorekaart):
– Dat het een qualifying ronde is.
– De kleur tee waarvan gespeeld wordt.
– Of het een 9 holes of 18 holes ronde betreft.

Indienen van de scorekaart
– Zo snel mogelijk.
– In ieder geval voordat de volgende kaart wordt ingediend.
– Indienen kan via de golf.nl app, het inleveren van de papieren scorekaart in de bekende brievenbus of digitaal via de Proware kiosk of via de website.

Meerdere 9 holes ronden op één dag
Op dit moment is het niet toegestaan om meerdere qualifying 9 holes ronden op één dag te spelen. De 9 holes ronden worden steeds populairder en diverse vormen komen steeds vaker voor. Bijvoorbeeld:
– 9 holes op baan X en 9 holes op baan Y
– 9 holes op de grote baan en 9 holes op de par-3 baan
– 9 holes ’s ochtends en 9 holes ’s avonds.
Met ingang van 1 januari 2018 wordt het mogelijk om meerdere 9 holes ronden op één dag qualifying te spelen.
Het mag duidelijk zijn dat het niet de bedoeling is om een Q-kaart van 18 holes “op te knippen” in twee keer een Q-kaart van 9 holes.
De veranderingen gaan in per 1 januari 2018. De softwareleveranciers zijn nauw betrokken bij de aanpassingen.
Als blijkt dat aanpassingen technisch nog niet in orde zijn op 1 januari 2018, dan laten wij dit uiteraard weten.

De R&A en USGA hebben donderdag een grote regelwijziging aangekondigd per 1 januari 2017. Dit betreft de controversiële straf als een bal per ongeluk bewogen wordt op de green. De regelinstanties vinden dat een per ongeluk bewogen bal niet langer bestraft moet worden met een strafslag. Normaliter wordt het welbekende Regelboekje eens in de vier jaar aangepast. Echter de R&A en de USGA vinden het van belang dat deze regelwijziging zo spoedig mogelijk wordt ingevoerd. De problematiek rondom Dustin Johnson bij het US Open in 2016 (een bewogen bal op de 5e green) is hier mede de oorzaak van.

Per 1 januari 2017 mogen alle clubs en wedstrijdorganisaties een plaatselijke regel (local rule) invoeren. Deze luidt in het Engels als volgt:

“Rules 18-2, 18-3 and 20-1 are modified as follows:
When a player’s ball lies on the putting green, there is no penalty if the ball or ball-marker is accidentally moved by the player, his partner, his opponent, or any of their caddies or equipment.
The moved ball or ball-marker must be replaced as provided in Rules 18-2, 18-3 and 20-1.
This Local Rule applies only when the player’s ball or ball-marker lies on the putting green and any movement is accidental.
Note: If it is determined that a player’s ball on the putting green was moved as a result of wind, water or some other natural cause such as the effects of gravity, the ball must be played as it lies from its new location. A ball-marker moved in such circumstances is replaced.”

De NGF stuurt de golfclubs voor het nieuwe jaar een Nederlandse vertaling van de plaatselijke regel en de local rule zal vanaf 1 januari 2017 gelden in alle NGF-wedstrijden (dus ook in de competitie). Ook op het Rijk van Nunspeet en in de wedstrijden van de vereniging zal de nieuwe local rule van toepassing zijn.

De nieuwe local rule in het Nederlands zal uiteraard worden gepubliceerd op de website van de vereniging.

Bij de volgende wijzigingen van het regelboekje (per 1 januari 2020) wordt de plaatselijke regel waarschijnlijk als een definitieve regel opgenomen.

Vanaf 1 januari 2015 kunnen we in Nederland buitenlandse Qualifying Kaarten uit EGA- landen accepteren voor handicapdoeleinden. Tot nu toe waren dat alleen wedstrijdkaar ten uit het buitenland. Deze kaarten moeten verplicht worden ingeleverd bij de Handicap en Regelcommissie van de Home Club.

Voor het accepteren van dergelijke kaarten gelden de volgende voorwaarden:

 • de ronde moet zijn gespeeld op een baan/club die lid is van een buitenlandse Federatie die is aangesloten bij de Europese Golf Associatie;
 • de baan moet officieel zijn gemeten en een officiële course- en slope rating hebben;
 • de marker moet minimaal in het bezit zijn van een EGA Clubhandicap 54;
 • de spelvorm moet individueel Stableford, individueel strokeplay of individueel tegen Par zijn;
 • de baan moet Qualifying zijn en dit moet op de kaart kenbaar zijn gemaakt door de baan.

Bovenstaande gegevens moet de Handicapcommissie controleren na ontvangst van de ingeleverde Qualifying Kaart.

De speler en de club moeten bij het invoeren van de scorekaart digitaal onderstaande gegevens invullen:

 • Naam speler
 • Kleur Tee
 • Land (alleen EGA-landen)
 • Datum
 • Naam baan
 • Starttijd
 • Naam lus(sen)
 • 9 of 18 holes
 • Totaal aantal Stablefordpunten