Golfer en golfster van het jaar 2020

///Golfer en golfster van het jaar 2020
Golfer en golfster van het jaar 20202020-06-22T21:20:25+01:00

Golfer en golfster van het jaar 2019

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscGolfer en golfster van het jaar 2020

Al heel veel jaren kennen wij bij de wedstrijden georganiseerd door de Wedstrijdcommissie een aantal wedstrijden die meetellen voor de Golf(st)er van het Jaar.

Ook voor 2020 was dit de planning. Hieronder op deze pagina staan de wedstrijden vermeld die hiervoor in aanmerking komen.

Een aantal van de genoemde wedstrijden is echter niet doorgegaan vanwege de coronaperikelen. Ook nu we wel weer wedstrijden spelen, zijn wij niet altijd zeker van een correcte wedstrijduitslag vanwege het feit dat soms scores niet, niet juist of onvolledig worden ingevoerd. De puntentoekenning wordt echter automatisch gebaseerd op de wedstrijduitslag.

Om bovengenoemde redenen hebben wij onlangs besloten dit jaar af te zien van de titel en bijbehorende prijs voor Golf(st)er van het Jaar.

Uitgangspunt is dat de wedstrijden toegankelijk zijn voor spelers met een handicap van 0-36. Wij onderscheiden 2 categoriën te weten:

Categorie 1: Hier tellen de clubkampioenschappen strokeplay, matchplay en de Maandbekers categorie 1 en 2.

 • De beste acht gekwalificeerden van de clubkampioenschappen strokeplay krijgen respectievelijk 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 of 100 punten. De resultaten worden gegenereerd via het ‘meerronden’ systeem waarvoor de bruto scores tellen.
 • De beste acht van de Maandbeker categorie 1 en 2 (waarvan de beste drie resultaten meetellen) krijgen respectievelijk 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 of 100 punten. De resultaten worden gegenereerd via het ‘meerronden’ systeem. Voor de maandbeker categorie 1 zijn de netto strokes en voor de Maandbeker categorie 2 de stablefordpunten bepalend. Scores worden in de mix dames/heren berekend.
 • Voor het matchplay kampioenschap krijgen de nummers 1 tot en met 4 respectievelijk 800, 700, 600, 500 punten en de nummers 5 tot en met 8 ieder 250 punten.

Categorie 2: Hier tellen de volgende wedstrijden mee: Voorjaarstrofee, Tigertrofee, Aspergewedstrijd, Gouden Putter, Herfstbokaal en Who is afraid of Red Yellow and Blue (tweemaal) en twee Less is more (strokeplay) wedstrijden. Voor deze negen wedstrijden zijn door de beste acht spelers per wedstrijd de volgende punten te verdienen: 400, 350, 300, 250, 200, 150, 100 of 50 punten. Je kunt maximaal negen maal 400 = 3600 punten verdienen.

Scores worden in de mix dames/heren berekend behalve voor de ‘Who is afraid’ en de Tigertrofee wedstrijden waar de scores apart worden berekend voor dames en heren.

Uiteindelijk worden de resultaten van categorie 1 en categorie 2 bij elkaar opgeteld om te bepalen wie golfer en golfster van het jaar 2020 worden. Bij gelijke eindstand wordt de prijs gedeeld.

Marianne Kers / februari 2020.

De volgende wedstrijden tellen in 2020 mee:

 1. Voorjaarswedstrijd (15 maart), wedstrijd is afgelast vanwege het Corona virus.
 2. Aspergetrofee (1 juni), wedstrijd telt niet mee, was non-qualifying.
 3. Less is more 1, (strokeplay, 14 juni)
 4. Who is afraid of Red, Yellow & Blue-1 (23 augustus)
 5. Tigertrofee (6 september)
 6. Gouden putter (29 september)
 7. Who is afraid of Red, Yellow & Blue-2 (4 oktober)
 8. Herfsttrofee (18 oktober)
 9. Less is more 2, (Strokeplay, 1 november)

De tussenstand in deze categorie:

Wedstrijd23456789Totaal

De volgende wedstrijden tellen in 2020 mee:

  1. Voorjaarswedstrijd (15 maart), wedstrijd is afgelast vanwege het Corona virus.
  2. Aspergetrofee (1 juni), wedstrijd telt niet mee, was non-qualifying.
  3. Less is more 1, (strokeplay, 14 juni)
  4. Who is afraid of Red, Yellow & Blue-1 (23 augustus)
  5. Tigertrofee (6 september)
  6. Gouden putter (29 september)
  7. Who is afraid of Red, Yellow & Blue-2 (4 oktober)
  8. Herfsttrofee (18 oktober)
  9. Less is more 2, (Strokeplay, 1 november)

  De tussenstand in deze categorie:

Wedstrijd23456789Totaal

De volgende wedstrijden tellen in 2020 mee:

 1. Maandbeker april (4 april), wedstrijd is afgelast vanwege het Corona virus;
 2. Maandbeker mei (2 mei), wedstrijd is afgelast vanwege het Corona virus;
 3. Maandbeker juni (6 juni), wedstrijd telt niet mee, was non-qualifying.
 4. Maandbeker juli (4 juli);
 5. Clubkampioenschap strokeplay (12 en 13 juli);
 6. Maandbeker augustus (11 augustus);
 7. Clubkampioenschap matchplay (25 en 26 augustus);
 8. Maandbeker september (9 september).

De tussenstand in deze categorie:

Wedstrijd12345678Totaal
(**) score telt niet mee

De volgende wedstrijden tellen in 2020 mee:

 1. Maandbeker april (4 april), wedstrijd is afgelast vanwege het Corona virus;
 2. Maandbeker mei (2 mei), wedstrijd is afgelast vanwege het Corona virus;
 3. Maandbeker juni (6 juni), wedstrijd telt niet mee, was non-qualifying.
 4. Maandbeker juli (4 juli);
 5. Clubkampioenschap strokeplay (12 en 13 juli);
 6. Maandbeker augustus (11 augustus);
 7. Clubkampioenschap matchplay (25 en 26 augustus);
 8. Maandbeker september (9 september).

De tussenstand in deze categorie:

Naam12345678Totaal
(**) score telt niet mee

De  overall tussenstand:

NaamTotaal categorie 1Totaal categorie 2Totaal

De  overall tussenstand:

NaamTotaal categorie 1Totaal categorie 2Totaal