Baancommissie

//Baancommissie
Baancommissie2023-12-01T21:30:32+01:00

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscBaancommissie

Vaak ontvangen we complimenten over de baan, bijvoorbeeld: “Wat een fantastische bos/heidebaan!” Maar vaak ook hoor je na een wedstrijd dat de baan er niet goed bij lag, trage of juist te snelle greens, te kort gemaaide of niet gemaaide fairways, veel inslagen op de greens en/of plaggen op de fairways, klagen lijkt verheven tot kunst. Positieve commentaren zijn er ook, maar minder vaak. De baancommissie wordt daar soms wel een beetje moe en teleurgesteld van, het is toch immers onze prachtige golfbaan, het Rijk van Nunspeet waar door veel mensen hard aan gewerkt wordt.

Daarom hebben we (de baancommissie) in overleg met Liesbeth (general manager) afgesproken dat er een baanpanel komt. Dit baanpanel bestaat uit vijf leden (Anouck, Marieke, Herman, Ronald en ondergetekende) en die rapporteren regelmatig aan de baancommissie over de toestand van onze golfbaan. Dit betekent dat leden die wat kwijt willen over onze golfbaan, positief of opbouwend, dit kunnen melden bij één van de vijf leden van het panel of via een mail naar baanpanel@denunspeetse.nl. Zij verzamelen de opmerkingen en delen dit met de baancommissie, die regelmatig bijeenkomt met de general manager. Er komt dan op de website regelmatig een update over de baanzaken inclusief de besproken items in het baanpanel. Daarnaast komt er ook een FAQ op de site waarin veel voorkomende vragen over de golfbaan en het beheer beantwoord worden.
Overigens is het niet zo dat elke wens of klacht meteen omgezet wordt in extra activiteiten om het gemelde probleem op te lossen. Bijvoorbeeld de snelheid van de greens komt niet op stimp 10 of hoger, ook al wil iemand dat graag.
De wens/klacht wordt beoordeeld op zijn merites en of het past bij de doelstellingen van de golfbaan en wordt ook getoetst aan onderhoudsafspraken die met de greenkeepers van de Enk zijn gemaakt en in lijn zijn met de inzichten van onze baanarchitect Alan Rijks. De verantwoordelijkheid voor een fraaie golfbaan dragen we samen, laten we dat in het oog houden.