Handicart Consul

//Handicart Consul
Handicart Consul2018-10-04T14:12:54+02:00

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscHandicart Consul

Doelstelling
Het mogelijk maken voor geblesseerde- of minder valide golfers actief deel te nemen aan de golfsport.

Toelichting
De stichting Handicart stelt handicarts beschikbaar aan golfbanen welke vervolgens tegen een gereduceerd tarief aan kaarthouders beschikbaar gesteld worden. De consul handicart coördineert het proces om een dergelijke kaart beschikbaar te krijgen.

Taken en verantwoordelijkheden
Het verwerken van de aanvragen voor het gebruik van een handicart door middel van aanvraagformulieren en verdere begeleiding tijdens het aanvraagtraject. Overleg met de stichting Handicart voor het verzenden van de gebruikerspassen en bewaking van het tijdsbestek waarin de aanvraag dient te worden verwerkt. Daarnaast werkt de consul mee aan de organisatie van de jaarlijkse clubwedstrijd om de Handicarttrofee. Deze wedstrijd is bedoeld om fondsen te werven voor de stichting Handicart.

Samenstelling
De commissie bestaat uit één lid, de handicart consul.

Middelen en budget
Geen; kosten die porto en telefoon betreffen worden door de functionaris zelf gedragen.

Tijdsbeslag

  • twee dagen per jaar voor dagvergaderingen;
  • twee avondenbijeenkomsten per jaar;
  • verder tijdsbeslag is afhankelijk van het aantal aanvragen.

Communiceert met

  • de stichting Handicart over de aanvragen;
  • de caddiemaster over de toewijzing van de handicarts;
  • het secretariaat van de vereniging.

De handicart consul, Nita Bos, is te bereiken via .