Uitleg en regels Damesdag

///Uitleg en regels Damesdag
Uitleg en regels Damesdag2018-02-10T16:09:51+02:00

bovenbeeld16-daco

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscUitleg en regels Damesdag

(versie d.d. februari 2018)

Reglement Damesdag “De Nunspeetse”

Doel: Het wekelijks bijeenbrengen van damesleden van golfvereniging “De Nunspeetse”

Status: Onafhankelijk en selfsupporting, met inachtneming van de richtlijnen van het Bestuur.

Leiding: De Damesdag heeft acht commissieleden. Twee of drie commissieleden leiden op dinsdag de wedstrijd, waarbij in ieder geval één commissielid in de 1ste of 2de flight speelt en één commissielid in de laatste flight.

Deelname: Er worden verschillende wedstrijden uitgeschreven zodat er voor elk wat wils is: de 18 -holes wedstrijden worden afwisselend ‘categorieloos’ en in 2 categorieën ingedeeld en zijn voor het grootste deel qualifying. De 9-holes wedstrijden zijn altijd qualifying (mits de baan qualifying is). Alle wedstrijden staan open voor dames met een exact handicap van 0 tot 54; verder kan het mogelijk zijn, dat er een Competition Buffer Adjustment (CBA) plaatsvindt, nadere informatie hierover vindt u in de handleiding EGA-handicapsysteem of op de site van de Nunspeetse.

Inschrijven: In verband met de wedstrijdindeling worden de deelneemsters geacht zich door middel van de wekelijkse inschrijflijst op te geven, dit is mogelijk via de Telegolf-kiosk in de hal of via internet. Bij ‘mededelingen’ kan men eventuele wensen (HC, samen rijden) kenbaar maken. Aangezien niet iedereen ‘laat’ kan starten, wordt verzocht met deze wens zorgvuldig om te gaan. Verder wordt men dringend verzocht zich bij verhindering tijdig af te melden. Na sluiting van de inschrijving (donderdagavond 23.59u) telefonisch of per mail bij de dienstdoende wedstrijdcoördinator en op zodanige wijze dat u zeker weet dat het bericht van afzegging ook daadwerkelijk is aangekomen. Vanaf maandagmiddag staat de startlijst op Internet onder Proware.

Mocht een damescommissielid als reserve op de inschrijflijst staan, maar plotseling een dienst van een ander commissielid moeten overnemen (bijv. bij ziekte etc.), dan zal zij voorrang hebben boven andere reserves.

Tijd: In principe is de starttijd in het hoogseizoen vanaf 10.00 uur en van 1 november tot 1 maart vanaf 10.30 uur (uitgezonderd bijzondere dagen). Er kunnen totaal 36 tot 42 dames deelnemen.

Prijzen: De inschrijfkosten* per deelneemster zijn € 5,00. Voor de 9- holes wedstrijd is dat € 2,50. Van deze inkomsten worden o.a. de prijzen, birdies en drankjes op bijzondere damesdagen betaald en wordt de’ lief en leed’-pot gespekt. Per vijf deelneemsters wordt 1 prijs uitgereikt. (* bij bijzondere wedstrijden, bijv. met diner, gelden andere inschrijfkosten!).

Alle deelneemsters worden geacht bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Bij verhindering wordt men vriendelijk verzocht dit even aan de wedstrijdleiding te melden. Deelneemsters komen alleen in aanmerking voor een prijs of birdie, als zij bij de prijsuitreiking aanwezig zijn. De commissie kan ad hoc bepalen hier een uitzondering op te maken. Deelneemsters die tijdens de wedstrijd al weten niet bij de prijsuitreiking te zijn, worden verzocht hun naam dan ook niet bij de longests en neary’s te zetten!!

START: Één ‘Dienstdoend’ lid van de Damescommissie is minimaal 45 minuten voor de start van de 1e flight aanwezig. Deelneemsters DIENEN zich UITERLIJK 30 MINUTEN VOOR HUN STARTTIJD bij de wedstrijdtafel te melden (kom dus niet op het laatste moment binnenlopen). Ook commissieleden hebben tijd nodig zich op de wedstrijd voor te bereiden. De deelneemsters die 9 holes spelen dienen zich uiterlijk 30 minuten voor de starttijd van de laatste flight van de 18-holes te melden.

Eenieder wordt verzocht minimaal 5 minuten voor de starttijd bij de 1e tee-box te zijn!

Handicart: Deelneemsters die een handicart hebben aangevraagd bij inschrijving kunnen de betaling en het afhalen van de sleutel regelen bij de shop (als er twee deelneemsters in één handicart zitten moeten die onderling de financiën regelen). Voor het op deze manier gebruik maken van de handicart is een gebruikerspas verplicht.

Snelheid: Natuurlijk wordt men geacht te spelen volgens: de Golfregels, de Golfetiquette en de Local Rules. Daarnaast is het van groot belang, dat een goede speelsnelheid wordt aangehouden. Bij stablefordwedstrijden is men VERPLICHT de bal op te nemen, als er niet meer gescoord kan worden. Bij strokeplay-wedstrijden geldt tijdens de Damesdag een maximale score van 5 boven par.

Houd aansluiting met de voorgaande flight; als u de flight voor u niet meer ziet moet u als flight echt sneller gaan spelen. In het ergste geval slaat u zelfs een hole over! Realiseert u zich ook dat als u zelf de ‘langzame’ speler bent, de andere speelsters haastiger moeten spelen wat hun spel zeker niet ten goede komt. Vul de kaart in bij de volgende tee en als u zelf de eer hebt dan slaat u eerst af en daarna vult u de score in. Wanneer er naar een bal gezocht moet worden, laat een eventueel wachtende flight dan zo snel mogelijk door. Een proefswing om de ligging en ondergrond van de bal te testen is prima maar het is niet de bedoeling de theorie van de slag uit te dokteren in de baan!

Scorekaarten: Scorekaarten dienen DUIDELIJK en volledig te zijn ingevuld. Ook de handtekeningen van speler en marker mogen niet ontbreken. Birdies moeten duidelijk worden aangegeven door middel van een kringetje om de SCORE! en graag de tekst BIRDIE op het etiket! Bij binnenkomst wordt men verzocht de scores direct in te voeren in de Telegolf-Kiosk. Aansluitend levert men de kaarten bij de wedstrijdtafel in, maar in ieder geval binnen 10 minuten ná het voltooien van de ronde. De prijsuitreiking vindt korte tijd ná binnenkomst van de laatste speelsters plaats. Op een gewone speeldag wordt derhalve verwacht, dat eenieder dan boven in de Clublounge is.

Wedstrijdreglement: De Damescommissie hanteert het door de Vereniging opgestelde wedstrijdreglement, te lezen op de site van De Nunspeetse onder Commissies/Wedstrijdcommissie.

Mailbox: de Damescommissie heeft een eigen mailbox: damesdag@denunspeetse.nl

Tot zover deze informatie, vragen staat vrij, wij zijn graag bereid eventuele vragen te beantwoorden.

De Damesdagcommissie

februari 2018