Uitleg en regels Damesdag

///Uitleg en regels Damesdag
Uitleg en regels Damesdag2023-03-01T16:33:07+01:00

bovenbeeld16-daco

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscUitleg en regels Damesdag

Reglement Damesdag “De Nunspeetse”

Doel: Het wekelijks bijeenbrengen van damesleden van golfvereniging “De Nunspeetse”

Status: Onafhankelijk en selfsupporting, met inachtneming van de richtlijnen van het bestuur.

Leiding: De Damesdag heeft 7 commissieleden. Twee of drie commissieleden leiden op dinsdag de wedstrijd, waarbij in ieder geval 1 commissielid in de 1e of 2e flight speelt én 1 of 2 commissieleden in de laatste flights.

Deelname: Alle wedstrijden staan open voor dames met een exact handicap van 0 tot 54. Er wordt gespeeld volgens de regels en de inzet is een gezellige prestatiegerichte dag. De wedstrijden worden afwisselend ingedeeld op basis van speelsterkte. Er is een inschrijflijst voor 18 holes en een voor 9-holes, als de baan qualifying is worden er grotendeels qualifying wedstrijden aangeboden. Bij speciale dagen en in de winter wanneer de baan niet qualifying is, wordt er soms gespeeld in spelvorm.

Inschrijven: In verband met de wedstrijdindeling worden de deelneemsters geacht zich door middel van de wekelijkse inschrijflijst op te geven, dit is mogelijk via de Telegolf-kiosk in de hal, op de telefoon via de WebApp of thuis via internet. Bij ‘mededelingen’ kan men eventuele wensen (HC, samen rijden) kenbaar maken. Aangezien niet iedereen ‘laat’ kan starten, wordt verzocht met deze wens zorgvuldig om te gaan.

Verder wordt men dringend verzocht zich bij verhindering tijdig (zondagochtend 10 uur) af te melden. Na sluiting van de inschrijving (donderdagavond 23.59u) telefonisch of per mail bij de dienstdoende wedstrijdcoördinator en op zodanige wijze dat U zeker weet dat het bericht van afzegging ook daadwerkelijk is aangekomen. Vanaf maandagmiddag staat de startlijst op Internet onder Proware.

Mocht een damescommissielid als reserve op de inschrijflijst staan, maar plotseling een dienst van een ander commissielid móéten overnemen (bijv. bij ziekte etc.), dan zal zij voorrang hebben boven andere reserves.

Tijd: Starttijd is vanaf 10.27u (uitgezonderd de middagwedstrijden en bijzondere dagen). Er kunnen totaal 36 dames meespelen met de 18-holes wedstrijden en 6 met de 9-holes maar wij proberen, in overleg met Het Rijk, zoveel mogelijk dames te laten starten.

Prijzen: De inschrijfkosten* per deelneemster zijn €4,00. Voor de 9- holes wedstrijd is dat €2,00. Deze inschrijfkosten worden voorafgaand aan de wedstrijd via de Sumup met de pinpas betaald bij het afhalen van de kaart. Van deze inkomsten worden o.a. de prijzen, birdies en drankjes op bijzondere damesdagen betaald en wordt de ‘lief en leed’-pot gespekt. Per 6 deelneemsters wordt 1 prijs uitgereikt (* bij bijzondere wedstrijden, bijv. met diner, gelden andere inschrijfkosten!).

Alle deelneemsters worden geacht bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Bij verhindering wordt men vriendelijk verzocht dit even aan de wedstrijdleiding te melden. Deelneemsters komen alleen in aanmerking voor een prijs of birdie als zij bij de prijsuitreiking aanwezig zijn. De commissie kan ad hoc bepalen hier een uitzondering op te maken. Dames die tijdens de wedstrijd al weten niet bij de prijsuitreiking te zijn, worden verzocht hun naam dan ook niet bij de longests en neary’s te zetten!!

Start: 1 ‘dienstdoend’ lid van de Damescommissie is minimaal 45 minuten voor de start van de 1e flight aanwezig. Deelneemsters DIENEN zich UITERLIJK 30 MINUTEN VOOR HUN STARTTIJD bij de wedstrijdtafel te melden (kom dus niet op het laatste moment binnenlopen. Ook commissieleden hebben tijd nodig zich op de wedstrijd voor te bereiden). De dames die 9 holes spelen dienen zich uiterlijk 30 minuten voor de starttijd van de laatste flight van de 18-holes te melden.

Eenieder wordt verzocht minimaal 5 minuten voor de starttijd bij de 1e tee-box te zijn!

Handicart: dames die een handicart hebben aangevraagd bij inschrijving kunnen de betaling en het afhalen van de sleutel regelen bij de shop (als er twee dames in één handicart zitten moeten die onderling de financiën regelen). Voor het op deze manier gebruik maken van de handicart is een gebruikerspas verplicht.

Snelheid: Natuurlijk wordt men geacht te spelen volgens: de Golfregels, de Golfetiquette en de Local Rules. Daarnaast is het van groot belang, dat een goede speelsnelheid wordt aangehouden. Bij stablefordwedstrijden is men VERPLICHT de bal op te nemen, als er niet meer gescoord kan worden. Bij strokeplay-wedstrijden geldt tijdens de damesdag een maximale score van 5 boven par en ook daar geldt dan dat je oppakt als dat maximum is bereikt.

Houd aansluiting met de voorgaande flight, als je de flight voor je niet meer ziet moet je als flight echt sneller gaan spelen. In het ergste geval sla je zelfs een hole over! Realiseer je ook dat als jij zelf de ‘langzame’ speler bent, de andere speelsters haastiger moeten spelen wat hun spel zeker niet ten goede komt. Vul de kaart in bij de volgende tee. Ready Golf: zorg ervoor dat er een flightgenoot meteen afslaat terwijl de anderen de scores noteren. Wanneer er naar een bal gezocht moet worden, laat een eventueel wachtende flight dan zo snel mogelijk door. Een proefswing om de ligging en ondergrond van de bal te testen is prima maar het is niet de bedoeling de theorie van de slag uit te dokteren in de baan!

Scorekaarten: Scorekaarten dienen DUIDELIJK (geen doorhalingen) en volledig te zijn ingevuld. Ook de handtekeningen van speler en marker mogen niet ontbreken. Birdies moeten duidelijk worden aangegeven door middel van een kringetje om de SCORE! en graag de tekst BIRDIE op het etiket! Bij binnenkomst wordt men verzocht de scores direct in te voeren in de Telegolf-Kiosk of via de WebApp. Aansluitend levert men de kaarten bij de wedstrijdtafel in, maar in ieder geval binnen 10 minuten ná het voltooien van de ronde. De prijsuitreiking vindt korte tijd ná binnenkomst van de laatste speelsters plaats. Op een gewone speeldag wordt derhalve verwacht, dat eenieder dan boven in de Clublounge is.

Wedstrijdreglement: De Damescommissie hanteert het door de Vereniging opgestelde wedstrijdreglement, te lezen op de site van De Nunspeetse onder Commissies/Wedstrijdcommissie.

Mailbox: de Damescommissie heeft een eigen mailbox: .

Tot zover deze informatie, vragen staat vrij, wij zijn graag bereid eventuele vragen te beantwoorden.

De Damescommissie dd. 1 maart 2023