Vragen aan de Handicap- & Regelcommissie

///Vragen aan de Handicap- & Regelcommissie
Vragen aan de Handicap- & Regelcommissie2018-04-08T14:56:52+00:00

bovenbeeld16-HaCo

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscVragen aan en antwoorden van de Handicap- & Regelcommissie

Onderstaand vinden jullie vragen die de afgelopen jaren gesteld zijn aan de Handicap- & Regelcommissie, inclusief de bijbehorende antwoorden en oplossingen voor precaire situaties.

Vraag:
Hoe zit het nu precies met plaatsen in relatie tot winterregels?

Antwoord:
Indien de tijdelijke plaatselijke regel van kracht is: ‘plaatsen is toegestaan’, dat o.a. op de borden bij de afzonderlijke lussen en op de Tele-kiosk vermeld wordt, mag een golfer op een kort gemaaid gedeelte door de baan zonder straf de bal opnemen/schoonmaken en plaatsen op een plek binnen 15 cm van de oorspronkelijke plek (niet dichter bij de hole).

Note: alvorens de bal op te rapen dient men deze eerst te merken!

Deze periode van plaatsen loopt van 1 november t/m 30 april (aanbeveling NGF).
Wanneer op het Rijk van Nunspeet geplaatst mag worden binnen deze periode wordt dat aangegeven op bovengenoemde locaties en is het een zgn. Local Rule.
Dat hoeft per definitie dus niet van 1 november t/m 30 april te zijn.
Tijdens deze periode kan nog steeds sprake zijn van Qualifying condities.

Indien de afslagplaatsen zodanig gewijzigd worden, dat de baan over 18 holes 100 meter (9 holes 50 meter) korter wordt is er geen sprake meer van qualifying condities.

Indien winter(tijdelijke) greens in het spel komen geldt dat de baan NIET langer Qualifying is indien over 18 holes meer dan twee wintergreens in gebruik zijn en over 9 holes meer dan één wintergreens in gebruik zijn.

In het kort dus:

Ik loop een Q-kaart of speel een wedstrijd over 18 HOLES wat nu?

 • Plaatsen toegestaan, geen wintergreens, normale afslagplaatsen; Qualifying
 • Plaatsen toegestaan, 2 wintergreens, normale afslagplaatsen; Qualifying
 • Plaatsen toegestaan, > 2 wintergreens, normale afslagplaatsen; Non Qualifying
 • Plaatsen toegestaan, afslagplaatsen (Matjes) naar voren; Non Qualifying

Ik loop een Q-kaart of speel een wedstrijd over 9 HOLES wat nu?

 • Plaatsen toegestaan, geen wintergreens, normale afslagplaatsen; Qualifying
 • Plaatsen toegestaan, 1 wintergreen, normale afslagplaatsen; Qualifying
 • Plaatsen toegestaan, > 1 wintergreen, normale afslagplaatsen; Non Qualifying
 • Plaatsen toegestaan, afslagplaatsen (Matjes) naar voren; Non Qualifying

In alle gevallen dient men ook op wintergreens uit te holen.

Men wordt aangeraden zich bij de receptie te vergewissen hoe de baanconditie is en of er sprake is van wintergreens alvorens een Q-kaart aan te vragen

Vraag:
diversIk sla mijn bal vanaf de tee richting het bos. Omdat ik niet zeker weet of ik mijn bal kan vinden, sla ik voor de zekerheid een provisionele bal.

Mijn 1ste bal was een Titleist-4 en mijn provisionele bal is een Titleist-3. Beide ballen zijn gemarkeerd door een rondje om het cijfer heen. De provisionele bal komt vlakbij mijn oorspronkelijke bal terecht.

Mijn marker en ik vinden de beide ballen op de plek waar wij ze hebben zien neerkomen. Echter het zijn beiden een Titleist-4 (gemarkeerd met het rondje om het cijfer). Per ongeluk heb ik eenzelfde provisionele bal gespeeld als de oorspronkelijke bal. Hoe moet ik nu verder gaan

Antwoord:
Op regelgebied is bijna alles wel al een keer voorgekomen in de golfsport. En als we het niet in het regelboekje kunnen vinden, dan is het terug te vinden in de Decisions.

Ook deze vraag kunnen we daarin vinden en wel in Decision 27/11. In deze Decision staan verschillende situaties en oplossingen beschreven. Bovenstaande vraag wordt beantwoord in Solution 4 (je mag kiezen welke bal je verder speelt, maar dit wordt verondersteld je provisionele bal te zijn. Oftewel je ligt daar nu voor 3 en je volgende slag wordt slag nummer 4).

Provisional Ball Not Distinguishable from Original Ball
A player entitled to play a provisional ball from the tee plays it into the same area as his original ball. The balls have identical markings and the player cannot distinguish between them. Following are various situations and the solutions, which are based on equity (Rule 1-4), when the above circumstances exist and one or both of the balls are found within a search of five minutes:

Situation 1: One ball is found in a water hazard and the other ball is not found.

Solution 1: The ball that was found must be presumed to be the provisional ball.

Situation 2: Both balls are found in a water hazard.

Solution 2: As the player’s original ball is lost in the water hazard due to his inability to identify it (see analogous Decision 27/10), the player must proceed under Rule 26-1 with respect to the original ball (estimating the spot where the ball last crossed the margin of the hazard, if necessary – see Decision 26-1/17); his next stroke would be his third.

Situation 3: One ball is found in bounds and the other ball is lost or is found out of bounds.

Solution 3: The ball in bounds must be presumed to be the provisional ball.

Situation 4: Both balls are found in bounds, whether in a playable or an unplayable lie, and (1) one ball is in a water hazard and the other is not or (2) both balls lie through the green or in a bunker.

Solution 5: One could argue that both balls are lost. However, it would be inequitable to require the player to return to the tee, playing 5, when the player has found both balls but does not know which is the original and which the provisional. Accordingly, the player must select one of the balls, treat it as his provisional ball and abandon the other.

Vraag:
haco16 mierenhoopVraagje, ik lag van de week op Zuid-9 naast de green aan de kant van de oefengreen, daar is een plek met los zand waar mieren in lopen, mijn balletje lag daar middenin en moest er ook in staan, vroeg mijn marker om een drop, kreeg het niet want er stond geen blauw paaltje dan wel blauwe cirkel geverfd gras bij, wat is hier de regel?

Antwoord:
Uit jouw vraagstelling begrijp ik dat jij een ‘free drop’ wilde in verband met een abnormale terreinomstandigheid (Regel 25).
De definitie van Abnormale terreinomstandigheden is als volgt (regelboekje bladzijde 29):
Een “abnormale terreinomstandigheid” op de baan is elk tijdelijk water, elk stuk grond in bewerking of gat, hoop of spoor gemaakt door een holgravend dier, een reptiel of een vogel.
Een mier is geen holgravend dier, een mierenhoop dan wel een kudde loslopende mieren kan volgens de golfregels daarom niet ontweken worden als een abnormale terreinomstandigheid. Het is niet te vergelijken met het ontwijken van een konijnenhol zeg maar.

Wel is er een andere oplossing……………. In Decision 23/5 staat namelijk.

Q: is an ant hill a loose impediment?

A: Yes, a player is entitled to remove an ant hill under Rule 23-1.

(Regel 23 gaat over losse natuurlijke voorwerpen.).

Ik kan me voorstellen dat je lopende mieren of een hele mierenhoop niet gauw gaat weghalen als losse natuurlijke voorwerpen maar volgens regel 23 zou dat mogen.

Samenvattend:
Jouw marker heeft correct gehandeld door jou geen free drop te geven. Als de plek als “GUR” was gemarkeerd had het wel gekund maar dat was niet het geval.

Vraag:
011Mijn bal ligt op Zuid-1 op de green, aan de rechterkant op de schuine helling. De vlag staat op het plateau. Ik heb zojuist mijn bal teruggeplaatst en zit ongeveer 3 meter achter mijn bal te kijken naar de lijn van de put. De bal gaat rollen, en rolt wel 4 meter verder naar beneden. Wat moet ik nu doen?

Antwoord:
Belangrijk voor het beantwoorden van deze vraag is het volgende: heeft de speler de beweging van de bal veroorzaakt of niet?

Als de speler de beweging van de bal heeft veroorzaakt is regel 18-2 van toepassing. Dit betekent dat de speler 1 strafslag krijgt en de bal moet terugplaatsen. Doet hij dit niet en speelt hij de bal vanaf de plek waar de bal tot stilstand is gekomen, dan speelt hij vanaf een verkeerde plek en krijgt hij 2 strafslagen.

Als de speler de beweging van de bal niet heeft veroorzaakt moet hij de bal spelen zoals die ligt, zonder straf. Gezien de vraag in dit specifieke geval, mag je veronderstellen dat de speler (hij zat 3 meter achter de bal), de beweging niet heeft veroorzaakt. Anders is het, als de speler bijvoorbeeld naar zijn bal toeloopt en de bal begint te rollen als hij vlakbij is. Dan wordt verondersteld dat de speler de beweging van de bal heeft veroorzaakt (zijn gewicht drukt de grond op de helling iets in waardoor de bal gaat rollen).

Dit zijn altijd lastige vragen voor een referee. Daarom zal een referee bij een ruling als deze altijd aan de speler vragen: ‘waar stond je, wat gebeurde er precies, wanneer, enzovoort’. De juiste beslissing is altijd afhankelijk van wat er exact gebeurde.

Vraag:
baanfotoos RvNunspeet0510-0217Twee spelers slaan hun approach naar Zuid-5 op de green van Zuid-7 (gelukkig werd niemand geraakt!).

Wat zeggen de regels?

Antwoord:
25-3. Verkeerde green

 1. Belemmering
  Er is sprake van belemmering door een verkeerde green wanneer de bal op een verkeerde green ligt. Er is op zichzelf geen sprake van belemmering volgens deze Regel wanneer de stand van de speler of de ruimte voor zijn voorgenomen swing belemmerd wordt door de verkeerde green.
 2. Ontwijken van de belemmering
  Indien de bal op een verkeerde green ligt, mag de speler de bal niet spelen zoals hij ligt. Hij moet de belemmering zonder straf als volgt ontwijken:
  De speler moet de bal opnemen en droppen binnen één stoklengte van en niet dichter bij de hole dan het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering.
  Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering mag niet in een hindernis of op een green zijn. Bij het droppen binnen één stoklengte van het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering moet de bal eerst een deel van de baan raken waar geen sprake is van belemmering door de verkeerde green en dat niet in een hindernis en niet op een green is.
  De bal mag worden schoongemaakt wanneer hij volgens deze Regel is opgenomen.

Straf  voor deze overtreding is 2 strafslagen en mogelijk ook nog stokslagen van de greenkeepers.

Vraag:
haco16 golfclubsIk heb mijn club laten liggen, is vervangen toegestaan?

Tijdens de competitie heeft zich bij Dames-1 de volgende situatie voorgedaan. Eén van onze dames liet haar 58 graden wedge liggen tijdens haar ronde. Op enig moment komt ze daar achter. Eén van de toeschouwers gaf aan dat zij nog een zelfde soort wedge in de auto had. Als die toeschouwer die club zou ophalen, zou onze dame die club dan mogen gebruiken in de rest van de rondeAntwoord:

Regel 4 gaat over stokken. In regel 4.3 staan de zaken met betrekking tot het vervangen van een stok bij beschadiging tijdens het spel bij normaal gebruik, bij beschadiging tijdens het spel door iets anders dan normaal gebruik en als de stok al beschadigd is voordat de ronde begonnen wordt. Echter, niets over vervanging van de stok als je deze bent kwijtgeraakt.

De oplossing hiervoor wordt gevonden in Decision 4-3/10.

Vraag:
A player who started a round with 14 clubs lost his putter. May he replace it during the round?

Antwoord:
No, a lost club is not one which has become unfit for play in the normal course of play, see rule 4-3.

Het mag dus niet. Gelukkig was onze dame zo verstandig om het aanbod af te slaan.

Vraag:
HaCo16 aligator-met-balKrijg ik een drop bij abnormale terreinomstandigheden?

Antwoord:
Eerst maar even de theorie. Regel 25 gaat over de abnormale terreinomstandigheden. Voordat ik op de regel inga, eerst de definitie van deze term.
Een ‘abnormale terreinomstandigheid’ op de baan is elk tijdelijk water, elk stuk grond in bewerking of gat, hoop of spoor gemaakt door een gravend dier, een reptiel of een vogel.

Wat tot een gravend dier wordt gerekend staat eveneens in de definities. Een ‘gravend’ dier is een dier (anders dan een worm, een insect en dergelijke) dat een hol graaft om in te wonen of te schuilen, zoals een konijn, mol, bosmarmot, grondeekhoorn of salamander.
Noot: een gat gemaakt door een ander soort dier, bijvoorbeeld een hond, is geen abnormale terreinomstandigheid, tenzij het tot grond in bewerking is verklaard of als zodanig is gemarkeerd.

Hoe moet nu zo’n abnormale terreinomstandigheid worden ontweken? Dit kunt u vinden in het eerste deel van Regel 25. Ik vat het even kort samen (de hele regel herhalen kost veel ruimte en u kunt dit nalezen in het Regelboekje op bladzijde. 112 en 113).

Door de baan bepaalt u het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering, vervolgens meet u vanaf dit punt één stoklengte uit waarbinnen u vervolgens zonder straf uw bal dropt.

Volledigheidshalve: het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering (nearest point of relief) is niet dichter bij de hole en waar, indien de bal daar zou liggen, de belemmering die de speler wil ontwijken niet meer bestaat voor de slag zoals de speler die op de oorspronkelijke plaats, zonder de belemmering zou hebben gedaan.

In een bunker bepaalt u eveneens het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering, droppen zonder straf binnen één stoklengte IN de bunker. Of, met één strafslag buiten de bunker, waarbij u het punt waar de bal lag op een rechte lijn moet houden tussen de hole en de plek waar de bal wordt gedropt zonder beperking van de afstand waarop de bal achter de bunker mag worden gedropt.

Op de green moet de bal opgenomen worden en zonder straf geplaatst op het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering. Dit punt kan buiten de green zijn!

Op de afslagplaats geldt hetzelfde als bij het ontwijken van een abnormale terreinomstandigheid door de baan.

In alle gevallen geldt dat de bal mag worden schoongemaakt als hij is opgenomen.

Echter, onder aan deze regel staan nog een aantal uitzonderingen.

Een speler mag een belemmering niet volgens deze regel ontwijken indien:
het voor hem duidelijk geen zin heeft een slag te doen vanwege een andere belemmering dan door een abnormale terreinomstandigheid;
of belemmering door een abnormale terreinomstandigheid zich alleen zou voordoen bij een onnodig abnormale stand, swing of speelrichting.

Je ziet het, een vrije drop is niet altijd een vanzelfsprekendheid. Als je tegenstander in een matchplay wedstrijd vraagt om een vrije drop is het altijd verstandig even goed te kijken. Daarentegen kunt je er af en toe ook voordeel van hebben in wedstrijdsituaties.

Vraag:  
divers16 puttenIk lig 2 meter bij de hole vandaan op de green en mijn medecompetitor 4 meter. De medecompetitor gaat putten, omdat zij het verst van de hole ligt.
Zij mist echter de put en ligt 1 meter af van de hole en meldt: ‘Ik ga even door’.

Wat is nu de regel? Mag zij doorgaan of niet? Wat zijn op de green de exacte regels voor de volgorde van putten?

Antwoord:

Er zijn geen specifieke regels voor de volgorde van putten. Wel is er een regel voor de volgorde van spelen in zijn algemeenheid en dat is regel 10.
Regel 10-2b (volgorde van spelen, strokeplay, tijdens het spelen van een hole) zegt het volgende.
Nadat de competitors de hole zijn begonnen, wordt de bal die het verst van de hole ligt het eerst gespeeld.
Indien twee of meer ballen op gelijke afstand van de hole liggen of de afstanden tot de hole niet zijn vast te stellen, beslist het lot welke bal het eerst wordt gespeeld. Uitzonderingen: Regel 22 (bal helpt of hindert spel) en Regel 31-4 (vierbalstrokeplay).

Heel simpel dus: degene die het verst van de hole ligt gaat eerst.

De uitzondering van regel 22 heeft betrekking op het volgende. Als je bal in de lijn ligt van degene die aan de beurt is om te spelen, en de speler verzoekt je de bal op te nemen, mag je in strokeplay ook de bal eerst spelen in plaats van op te nemen.

Wat nu als iemand wil doorgaan met putten en dus eigenlijk voor zijn beurt gaat? Ook dit kunnen we weer vinden in de regels en wel in 10-2c (in de verkeerde volgorde spelen):

Indien een competitor in de verkeerde volgorde speelt volgt geen straf en wordt de bal gespeeld zoals hij ligt. Indien de Commissie echter vaststelt dat de competitors hebben afgesproken in de verkeerde volgorde te spelen, om een van hen een voordeel te geven, dan worden zij gediskwalificeerd.

Kortom in de verkeerde volgorde spelen wordt niet bestraft tenzij het bewust is afgesproken om een van hen een voordeel te geven.

Een ander voorbeeld is als een speler in een greenside bunker op 3 meter van de vlag ligt terwijl de bal van een medecompetitor op de green ligt 10 meter van de hole. De speler op de green is als eerste aan de beurt om te spelen maar iedereen vindt het logisch dat de speler wiens bal in de bunker ligt, als eerste speelt.

Er is ook nog een Decision die betrekking heeft op regel 10-2b. Het voert te ver om deze geheel hier over te nemen. Voor de geïnteresseerde lezer: het is Decision 10-2b/1.

Wat wel van belang is uit deze Decision is het volgende. ‘Doorgaan’ bij putten wil zeggen gelijk doorspelen en niet eerst je bal markeren, lijn lezen, bal terugplaatsen en dan pas putten.

De spelers in een flight moeten eigenlijk aanvoelen wanneer ‘doorgaan’ kan en niet kan. ‘Doorgaan’ is geen recht van een speler, even vragen: ‘is het goed als ik doorga?’ hoort daarbij. En als een speler op deze vraag antwoordt: ‘liever niet’ markeer de bal dan en wacht je beurt weer af. Vanzelfsprekend ga je nooit door als je de andere speler daarbij hindert of als je in zijn lijn moet staan of iets dergelijks.  Bedenk ook dat ‘even doorgaan’, wel de snelheid van het spel bevordert!

Vraag:

divers16 winter002Er wordt nog gespeeld op zomergreens maar de wintergreens zijn wel al gemaakt. Op de wintergreen staat daarom een blauw paaltje om aan te geven dat het Ground Under Repair is. De green is aangegeven door een witte cirkel, mijn bal ligt precies op de witte lijn die de grens aangeeft van de wintergreen. Lig ik nu in de GUR of niet?

Antwoord:
Dit is terug te vinden in de definitie van GUR (Regelboekje blz. 33 en 34).

Grond in bewerking – Ground Under Repair (GUR)
‘Grond in bewerking’ is elk deel van de baan dat in opdracht van de Commissie als zodanig is gemarkeerd, of door haar bevoegde vertegenwoordiger tot grond in bewerking is verklaard. Alle grond, al het gras en elke struik, boom of andere begroeiing binnen de grond in bewerking maakt deel uit van de grond in bewerking. Het omvat ook voor verwijdering opgehoopt materiaal en een door het baanpersoneel gemaakt gat, zelfs indien niet als zodanig gemarkeerd. Maaisel en ander materiaal dat op de baan is achtergelaten zonder de bedoeling dit weg te halen, is geen grond in bewerking,
tenzij als zodanig gemarkeerd.

Wanneer de grens van grond in bewerking wordt gemarkeerd door palen, staan die palen in de grond in bewerking en wordt de grenslijn van grond in bewerking bepaald door de dichtstbijzijnde buitenkanten van die palen op grondhoogte. Wanneer zowel palen als lijnen gebruikt worden om grond in bewerking te markeren, duiden de palen de grond in bewerking aan en de lijnen de grens.

Wanneer de grens van grond in bewerking wordt gemarkeerd door een lijn op de grond, is de lijn zelf in de grond in bewerking. De grens van grond in bewerking loopt loodrecht omlaag, maar niet omhoog. Een bal is in grond in bewerking wanneer hij erin ligt of met enig deel de grond in bewerking raakt. Palen die de grens van grond in bewerking markeren of aanduiden, zijn obstakels.

Noot: De Commissie kan een Plaatselijke Regel vaststellen die verbiedt te spelen uit grond in bewerking of uit een gebied met een kwetsbaar milieu dat gemarkeerd is als grond in bewerking.

Een bal op de lijn ligt IN de GUR.

Vraag:
Op Nunspeet zijn de zomergreens in gebruik, mijn bal ligt net buiten de wintergreen maar om de bal te spelen moet ik mijn stand innemen op de wintergreen. Mag ik de bal zo spelen of moet ik de wintergreen ontwijken?

Antwoord:
In Nunspeet wordt de noot uit het antwoord op de vorige vraag gehanteerd. Er geldt namelijk de volgende local rule (zie ook de scorekaart).
GUR is aangegeven met blauwe paaltjes. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 25-1a) is de speler verplicht die belemmering te ontwijken volgens Regel 25-1b.
Met andere woorden, als op Nunspeet je bal buiten de GUR ligt, mag je niet in de GUR staan om je bal te spelen. Je bent verplicht relief te nemen.

Let op: dit kan op andere banen anders zijn.
Lees altijd goed de local rules voordat je aan je ronde (of competitiewedstrijd) begint!

Vraag:
Wat is de volgorde van spelen?

Antwoord:
De volgorde van spelen tijdens het spelen van een hole Regelmatig krijg ik na afloop van een wedstrijd of als ik toevallig op de vereniging ben allerlei regelvragen. De vragensteller wil dan graag weten of de door hem of haar gekozen oplossing eigenlijk wel de juiste was. Of men vraagt zich af of datgene wat de flightgenoot
heeft gedaan eigenlijk wel geoorloofd is. Mijn bal ligt buiten de green 2 meter van de hole, de bal van mijn medecompetitor ligt op de green 6 meter van de hole. Wie moet nu als eerste spelen?

Of je bal buiten de green ligt of op de green heeft niets van doen met de volgorde van spelen. In regel 10-1b (matchplay) en 10-2b (strokeplay) staat
dit beschreven: Nadat beide spelers / de competitors de hole zijn begonnen wordt de bal die het verst van de hole ligt het eerst gespeeld. Indien de ballen
op gelijke afstand van de hole liggen of de afstanden tot de hole niet zijn vast te stellen, beslist het lot welke bal het eerst wordt gespeeld (dit laatste heb ik nog nooit meegemaakt overigens).

Vraag:
Wat gebeurt er nu als in de verkeerde volgorde wordt gespeeld?

Antwoord:
Bij matchplay staat dit in regel 10-1c: Indien een speler speelt wanneer zijn tegenstander had moeten spelen, volgt geen straf, maar de tegenstander mag onmiddellijk eisen dat de speler de slag laat vervallen en een bal speelt in de juiste volgorde, zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal het
laatst werd gespeeld.
Bovenstaande is uiteraard een aandachtspunt voor de competitie!
Bij strokeplay is de regel (10-2c) dan: Indien een competitor in de verkeerde volgorde speelt volgt geen straf en wordt de bal gespeeld zoals hij ligt. Indien de Commissie echter vaststelt dat de competitors hebben afgesproken in de verkeerde volgorde te spelen, om één van hen een voordeel te geven, dan worden zij gediskwalificeerd.

Vraag:
De bal van een speler ligt op de zandverstuiving onder een struik. Hij verklaart de bal onspeelbaar, meet 2 stoklengtes uit en voordat hij de bal dropt egaliseert hij de voetstappen in het gebied waar de bal moet worden gedropt. Is dit toegestaan?

Antwoord:

Het antwoord hierop is simpel. Dit mag (uiteraard) niet.

In regel 13-2 (verbetering van ligging, ruimte voor voorgenomen stand of swing of speellijn) staat o.a. het volgende (ik citeer het relevante):

“Een speler mag niet verbeteren of verbetering toestaan van de ruimte waarin hij een bal moet droppen of plaatsen door een van de volgende handelingen: het maken of verwijderen van oneffenheden.”

De overtreding wordt bestraft met twee strafslagen. De speler heeft derhalve naast de strafslag voor het onspeelbaar verklaren van de bal nog twee strafslagen erbij opgelopen.

Ik adviseer je om regel 13-2 eens door te lezen, je ziet dan wat nog meer niet mag, maar ook wat wel is toegestaan.

Vraag:
Vanochtend heb ik gemarked, zelf geen kaart gelopen. Volgens mij heb ik alleen mijn lidcode ingevuld en ondertekend, maar de rest niet.
Ik hoop dat dat niet tot problemen leidt, zou je er even naar kunnen kijken? Voor in de toekomst: is het invullen van mijn lidcode en plaatsen van mijn handtekening op kaarten van leden van de VS voldoende (zoals bij de damesdag) of moet ik inderdaad de kaart geheel invullen.

Antwoord:
Voor qualifying kaarten gelden in principe dezelfde regels als voor de kaarten in qualifying wedstrijden!
De kaart van de speler die je gemarked hebt dient volledig ingevuld te worden, dus inclusief jouw scores, jouw naam en/of lidcode én handtekening.

Helaas worden veel kaarten onvolledig ingevuld: datum ontbreekt, naam marker ontbreekt, scores van de marker ontbreken en zelfs komt het voor dat de naam van de speler ontbreekt.

Vraag:
haco16 konijnenbunkerStel dat mijn bal in dat konijnenhol (of wat het ook zij, het is in ieder geval van een gravend dier) in de bunker zou liggen, dan mag ik, volgens mij, relief nemen met 1 stoklengte. Maar, moet ik  in de bunker droppen of mag ik ook op het gras (die graskant ligt verder van de hole voor alle duidelijkheid, het is de rechter laterale bunker van de green van Oost 2). En als ik in de bunker moet droppen, en de bal rolt na twee keer droppen alsnog richting de vlag, moet ik neem ik aan plaatsen?

Antwoord:
Dit is terug te vinden in regel 25: “Abnormale terreinomstandigheden, bal ingebed, verkeerde green”

In regel 25 1-b van het regelboekje (blz. 110 en 111) staat het volgende .

25 1-b. Ontwijken van de belemmering.
Behalve wanneer de bal in een waterhindernis of een laterale waterhindernis is, mag een speler de belemmering door een abnormale terreinomstandigheid als volgt ontwijken:

(i) Door de baan: Indien de bal door de baan ligt, moet de speler de bal opnemen en zonder straf droppen binnen één stoklengte van en niet dichter bij de hole dan het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering. Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering mag niet in een hindernis of op een green zijn. Bij het droppen binnen één stoklengte van het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering moet de bal eerst een deel van de baan raken op een plek waar geen sprake is van belemmering door de abnormale terreinomstandigheid en dat niet in een hindernis of op een green is.

(ii) In een bunker: Indien de bal in een bunker ligt, moet de speler de bal opnemen en droppen:

(a) zonder straf, volgens punt (i) hierboven, behalve dat het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering in de bunker moet zijn en de bal in de bunker moet worden gedropt of, indien de belemmering

niet volledig kan worden ontweken, op een plaats zo dicht mogelijk bij de plek waar de bal lag, maar niet dichter bij de hole, op een deel van de baan in de bunker waar de belemmering door de abnormale terreinomstandigheid zoveel mogelijk wordt ontweken, of

(b) met één strafslag buiten de bunker, waarbij hij het punt waar de bal lag op een rechte lijn moet houden tussen de hole en de plek waar de bal wordt gedropt, zonder beperking van de afstand waarop de bal achter de bunker mag worden gedropt.

Samengevat: ‘Gratis’ droppen in de bunker, binnen één stoklengte van het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering, niet dichter bij de hole. Rolt de bal dichter naar de hole, dan na 2 x droppen de bal plaatsen op het punt waar de bal de 2de keer het zand raakte.
Of met één strafslag droppen buiten de bunker, waarbij je in een rechte lijn naar achteren gaat.

Er zit echter nog een “addertje onder het gras”:
Als de bal helemaal in het konijnenhol ligt en dat konijnenhol loopt door onder het gras voor of naast de bunker, dan ligt de bal NIET in de bunker. De definitie van bunker is nl. (pag. 31 van het regelboekje):
Bunker
Een “bunker” is een hindernis bestaande uit een bewerkt stuk grond, vaak een kuil, waar gras of aarde uit is verwijderd en vervangen door zand of iets dergelijks. Met gras begroeide grond in de bunker of grenzend aan de bunker, met inbegrip van een wand van gestapelde graszoden (met gras begroeid of kaal) maakt geen deel uit van de bunker. Een wand of rand van de bunker die niet met gras begroeid is, maakt deel uit van de bunker. De grens van een bunker loopt loodrecht omlaag, maar niet omhoog. Een bal ligt in een bunker wanneer hij er in ligt of met enig deel de bunker raakt.

Als de bal dus helemaal in het konijnenhol ligt onder het gras, ligt hij niet in de bunker en mag je de bal op het gras droppen conform 25 1-b (i). Dat wil zeggen droppen binnen één stoklengte van het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering. Voorwaarde is wel dat de bal in het konijnenhol helemaal onder het gras ligt en niet met enig deel de bunker raakt.

Vraag:
Als de bal in de bunker achter de hark blijft hangen en verrolt als je de hark wegneemt, mag je dan meteen plaatsen of moet je eerst drie keer droppen om te kijken of de bal misschien blijft liggen?

Antwoord:
In dit geval wordt volgens de definities een hark als een los obstakel beschouwd.

Regel 24 gaat over Obstakels waar onder 24-1 wordt aangegeven dat een speler zonder straf een los obstakel mag wegnemen, omdat de bal tegen het obstakel aanligt moet je je houden aan de voorwaarde beschreven onder  24-1.a:
Indien de bal niet in of op het obstakel ligt, mag het obstakel worden weggenomen. Indien de bal daarbij beweegt, moet hij worden teruggeplaatst en er volgt geen straf, mits het bewegen van de bal rechtstreeks is toe te schrijven aan het wegnemen van het obstakel.

Anders is Regel 18-2a van toepassing.
Nu kan het zijn dat de ligging van de bal zo schuin is of de ondergrond zo hard is dat de bal gaat rollen, dan moet net zoveel pogingen ondernemen tot je een plaats hebt gevonden, zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke positie, waar de bal stil blijft liggen, nooit dichter bij de hole. Het zachtjes de bal in de grond drukken mag nooit!

Dus in geen geval droppen en 3x droppen staat nergens in de regels!!!!

In de decisions 20-3d/2 staat nog een aardige uitleg als je geen plaats kunt vinden welke niet dichter bij de hole is. Wil je deze inzien laat het dan even weten.

Vraag:
Heb je als er grote gleuven in de bunker zijn ontstaan vanwege veel regenval recht op een vrije drop. Men heeft het namelijk wel eens over abnormale terreinomstandigheden. Of moet hier, net als bij tractor sporen, een local rule voor zijn. Wat is de regel?

Antwoord:
Het klopt dat er een local rule moet zijn of de bunker dan als GUR gemarkeerd moet zijn om een vrije drop te krijgen.

Bij abnormale terreinomstandigheden (Regel 25) kan je relief krijgen, echter abnormale terreinomstandigheden zijn gedefinieerd in het regelboekje (bladzijde 29):

Abnormale terreinomstandigheden – Abnormal Ground Conditions

Een “abnormale terreinomstandigheid” op de baan is elk tijdelijk water, elk stuk grond in bewerking of gat, hoop of spoor gemaakt door een holgravend dier, een reptiel of een vogel.

Gleuven in een bunker veroorzaakt door regenval, vallen hier dus niet onder. Je krijgt daarom geen vrije drop.

In het Decisionboek staat een Decision die hiermee te vergelijken is. Het gaat dan om scheuren in de grond, veroorzaakt door droogte:

Decision 25/12 Cracks in Earth

Q: Are cracks in the earth which occur in hot and dry conditions ground under repair. Do the rules of Golf provide relief?

A: No. However a player whose ball is in a large crack would be justified in requesting the Committee to declare the crack to be ground under repair, and the Committee would be justified in doing so.

Om duidelijk te weten wat onder advies wordt verstaan in de Regels, geef ik eerst de definitie van advies. ‘Advies is elke raad of suggestie die een speler zou kunnen beïnvloeden bij het bepalen van zijn speltactiek of speelwijze, de keuze van een stok of de wijze van het doen van een slag. Inlichtingen over de Regels of over iets dat voor iedereen waarneembaar is, zoals de ligging van hindernissen of de plaats van de vlaggenstok op de green, vallen niet onder het begrip advies.’

De regel zoals opgenomen in het regelboekje is eigenlijk heel simpel.
Volledigheidshalve volgt hieronder de letterlijke tekst van regel 8-1 Advies:

‘Tijdens een vastgestelde ronde mag een speler niet: aan iemand in de wedstrijd die op de baan speelt advies geven, behalve aan zijn partner, of advies vragen aan iemand anders dan zijn partner, zijn caddie of de caddie van zijn partner’.

De straf voor overtreding van deze regel is in Matchplay verlies van de hole en in Strokeplay twee strafslagen.

Hoewel deze regel op het eerste oog vrij simpel lijkt, zijn er toch maar liefst 25 Decisions over deze regel! In dit artikel zal ik een aantal van deze Decisions behandelen. Ik hoop dat u hier uw voordeel mee kunt doen.

Mag je in iemands tas kijken om te kijken welke club je tegenstander gebruikte voor zijn of haar laatste slag?
Het antwoord hierop is ja, dat mag.
De Decision die dit behandelt is 8-1/10.

Q: A looks into B’s bag to determine which club B used for his last stroke.

A: No. Information obtained by observation is not advice.
But see also Decision 8-1/11.

Er wordt ook nog verwezen naar een volgende Decision. Ook deze Decision maar even letterlijk citeren.

Als je niet wilt dat je tegenstander ziet welke club je gebruikt hebt, doe een handdoek over je clubs of rits je tas dicht. Je tegenstander mag dan niet de tas openritsen of de handdoek verwijderen.

Dan de volgende situatie. Je speelt matchplay en op de green moet je tegenstander als eerste putten. Hij of zij put 2 meter voorbij de hole en roept vervolgens: ‘wat zijn de greens snel. ‘Je raadt al wat er vervolgens gebeurt. Je put zelf twee meter te kort. Heeft je tegenstander nu advies gegeven? De Decision die hier het dichtst bij in de buurt komt is Decision 8-1/8:

Je zult begrijpen dat het moeilijk aan te tonen is of in het vergelijkbare geval van de ‘snelle greens’ de opmerking ‘casually’ was of dat het advies was aan de tegenstander. Kortom, wat de bedoeling ook was, het is beter om je niet af te laten leiden en je eigen spel te spelen. Maar ik weet heel goed dat theorie en praktijk nog wel eens van elkaar afwijken.

De laatste Decision die ik wil behandelen is een situatie die je ongetwijfeld meerdere malen is overkomen. De bal van je tegenstander ligt strak tegen een boom. Je kijkt beiden naar de bal en je zegt vervolgens: ‘als ik jou was, zou ik een strafslag nemen, je kan niets met die bal’. Heb je nu advies gegeven? Het antwoord is ja, bij strokeplay moet je twee strafslagen noteren, bij matchplay kost je dat de hole. Decision 8-1/16 behandelt dit geval.

Q: B’s ball was lying badly. B was deliberating what action to take when A, his fellow-competitor said: ” You have no shot at all. If I were you, I would deem the ball unplayable”. Was A giving advice, contrary to rule 8-1?

A: Yes, A’s suggestion could have influenced B “in determining his play”. Thus, it constituted advice – see Definition of “Advice”. It did not constitute “information on the rules, which is not advice.

Met de laatste zin wordt het volgende bedoeld (zie de laatste zin van de definitie van advies). Je had wel mogen zeggen: “Je hebt een aantal mogelijkheden om het spel voort te zetten als je de bal onspeelbaar verklaart. Je kan een bal spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld. Je kan een bal droppen achter het punt waar de bal lag, waarbij je dit punt in een rechte lijn moet houden tussen de hole en de plek waar de bal wordt gedropt. Of je dropt een bal binnen twee stoklengten van de plek waar de bal lag maar niet dichter bij de hole”.

Q: Decision 8-1/10 states that it is not a breach of Rule 8-1 for A to look into B’s golf bag to determine which club B used for his last stroke. Suppose a towel was covering B’s clubs and A removed the towel in order to determine which club B used, would that be a breach of Rule 8-1?

A: Yes. A player is prohibited from obtaining such information through a physical act.

Q: After playing a stroke, a player says: “I should have used a 5-iron. Was the player in breach of Rule 8-1?

A: If the statement was made casually, there was no breach. If the statement was made to another player who had a shot to play from about the same position, there was a breach.

onderwerpstrokeplayMatchplayregel
tellingVoor iedere hole wordt de brutoscore vermeld.De stand van de match wordt aangegeven met ‘holes up (holes voor) of ‘all square’(gelijk), en zoveel holes te ‘te spelen’. Een partij is ‘dormie’ wanneer deze evenveel ‘holes up’ staat als er nog te spelen zijn.Regel 3.1
Regel 2.1
uitholenVerplicht, tenzij bij een stablefordwedstrijd geen punten meer behaald kunnen worden.Niet verplicht. Speler kan de volgende slag, de hole of de match geven.Regel 3.2
Regel 2.4
overtreden regel in het algemeenTwee strafslagenVerlies van de holeRegel 3.5
Regel 2.6
outside agencyMedespeler is een outside agencyTegenstander is geen outside agencyDefinitie outside agency
Bij twijfelEr mogen twee ballen worden gespeeld.Er kan een claim kenbaar worden gemaakt.Regel 3.3
Regel 2.5
informatie over aantal slagenNa strafslagen dit zo spoedig mogelijk melden aan de marker.Na strafslagen zo spoedig mogelijk melden aan tegenstander tenzij duidelijk en gezien door tegenstander. Bij onjuiste inlichting fout herstellen vóór tegenstander slag doet, anders verlies van de hole.Regel 9.3
Regel 9.2
voor de beurt spelenBal spelen zoals hij ligt (zonder straf).De tegenstander mag eisen dat de slag opnieuw wordt gedaan.Regel 10.2c Regel 10.1c
Buiten of van de verkeerde afslagplaats afslaanTwee strafslagen en opnieuw afslaan. De slag zelf telt niet mee.De tegenstander mag eisen dat de slag opnieuw wordt gedaan.Regel 11.4b en 11.4a Regel 11.5
spelen van de verkeerde balTwee strafslagen. Fout herstellen.Verlies van de holeRegel 15.3
Bal raakt vlaggenstok of bewakerSpeler krijgt twee strafslagen en bal spelen zoals hij ligt.Speler verliest de hole.Regel 17-3
Bewegen van stilliggende bal door:Medespeler, geen straf en bal terugplaatsen.Tegenstander, anders dan bij zoeken en meten, één strafslag en bal terugplaatsen.Regel 18.4 Regel 18.3b Regel 18.6
Bal per ongeluk van richting veranderd door:Medespeler, geen straf, bal spelen zoals hij ligt.Tegenstander, geen straf, bal spelen zoals hij ligt of de slag opnieuw spelen.Regel 19.4
Regel 19.3
na een slag op de green rolt de bal tegen een stilliggende bal op de greenTwee strafslagen, bal van speler spelen zoals hij ligt. Bal medespeler terugplaatsen.Geen straf, bal van de speler spelen zoals hij ligt. Bal van de tegenstander terugplaatsen.Regel 19.5a
Bal gespeeld van verkeerde plaatsTwee strafslagen. Bij een ernstige overtreding fout herstellen, hole met twee ballen uitspelen en voorleggen aan de Commissie.Verlies van de hole.Regel 20.7
Bal helpt of hindert andere balMedespeler mag eerst bal spelen of de bal opnemen.Tegenstander moet op verzoek bal opnemen.Regel 22

Vraag:
Wat zeggen de golfregels over de verschillende dieren in de baan?

Antwoord:
Tijdens het golfen op onze mooie baan kun je de nodige obstakels tegenkomen die veroorzaakt zijn door dieren. Ik ga
het hier niet hebben over krokodillen, slangen, vogelspinnen en ander gespuis. De kans dat je dit soort dieren tegenkomt
op Het Rijk van Nunspeet is nihil. Mocht iemand een krokodil spotten in de vijver bij Zuid-9, dan zie ik de foto graag
tegemoet! Wat zijn zaken die wel een regelprobleem kunnen geven? Ik denk daarbij dan aan obstakels veroorzaakt door
gravende dieren (de welbekende konijnen), mierenhopen en vogelnesten.

Holgravende dieren
Wat zijn holgravende dieren? Dit kunnen we terugvinden in de definities in het Regelboekje:
Een ‘holgravend dier’ is een dier (anders dan een worm, een insect en dergelijke) dat een hol graaft
om in te wonen of te schuilen, zoals een konijn, mol, bosmarmot, grondeekhoorn of salamander.
Noot: Een gat gemaakt door een ander soort dier, bijvoorbeeld een hond, is geen abnormale terreinomstandigheid,
tenzij het tot grond in bewerking is verklaard of als zodanig is gemarkeerd.

Ligt je bal in een gat gemaakt door een holgravend dier, dan mag je dit ontwijken volgens regel 25-1 abnormale terreinomstandigheden
(zie het regelboekje pagina 109-112).

Wat is ook alweer een “abnormale terreinomstandigheid”?
Een ‘abnormale terreinomstandigheid’ op de baan is elk tijdelijk water, elk stuk grond in bewerking of gat, hoop of spoor
gemaakt door een holgravend dier, een reptiel of een vogel.

Mierenhopen
Mierenhopen kunnen we ook aantreffen op Het Rijk van Nunspeet. Een mierenhoop is een los natuurlijk voorwerp en
mag worden verplaatst. Er is geen andere mogelijkheid voor relief, zonder dat er een straf op staat! Het kan zijn dat een
mierenhoop dusdanig groot is, of kegelvormig is of erg hard is, dat verplaatsen/verwijderen niet mogelijk is. Echter
conform de definitie van losse natuurlijke voorwerpen, is relief nemen op basis van regel 25-1b (ontwijken van abnormale
terreinomstandigheden) niet mogelijk. Een mier is immers geen holgravend dier! Je kunt dan de bal spelen zoals
hij ligt of je bal onspeelbaar verklaren en het spel vervolgen (met een strafslag) volgens regel 28 “onspeelbare bal”.

Ter bescherming van de natuur worden op Het Rijk van Nunspeet de mierenhopen zoveel als mogelijk gemarkeerd als
Grond in Bewerking. Ligt je bal in, op of naast een mierenhoop die is gemarkeerd als GUR, dan krijg je een gratis drop.

Vraag:
Wat te doen als je bal een onbemande grasmaaier raakt?

Antwoord:
Op Nunspeet wordt sinds kort het gras gemaaid met onbemande grasmaaiers. Met behulp van GPS maaien deze hypermoderne machines de fairways. Door de vele bomen op Nunspeet staan ze helaas wel eens ongewild stil, omdat het GPS-signaal dan niet goed doorkomt. De machine stuurt dan automatisch een sms naar de greenkeepers, die de machine dan weer op weg helpen. Het is de bedoeling dat als alle ‘kinderziektes’ eruit zijn, deze apparaten ’s nachts hun werk gaan doen. Tot het zover is, kun je ze overdag nog tegenkomen op de golfbaan.

Wat nu te doen als je bal na een slag een onbemande grasmaaier raakt?

We onderscheiden twee verschillende situaties:
A. De bal ligt stil en wordt bewogen door een grasmaaier;
B. De bal is in beweging en raakt een grasmaaier (die of in beweging is of stilstaat).

De oplossing voor situatie A vinden we in regel 18-1: “Stilliggende bal bewogen door outside agency”.
Indien een stilliggende bal wordt bewogen door een outside agency volgt geen straf en de bal moet worden teruggeplaatst.
Note:
Het is een kwestie van feitelijke aard of een bal door een outside agency is bewogen. Deze Regel mag alleen worden toegepast als het bekend is of praktisch zeker dat de bal door een outside agency is bewogen. Zonder deze kennis of zekerheid moet de speler de bal spelen zoals hij ligt of, als de bal niet is
gevonden, handelen volgens Regel 27-1 (bal verloren).

Met andere woorden: zie je dat een maaiende grasmaaier jouw stilliggende bal een paar meter verplaatst, dan moet je de bal terugplaatsen. Heb je dit niet gezien (ook al ligt je bal heel ergens anders dan je zou verwachten), dan moet je de bal spelen zoals de bal ligt.

De oplossing voor situatie B vinden we in regel 19-1 a.:

“Bal in beweging van richting veranderd of gestopt door outside agency”.

Indien de bal van een speler in beweging is en bij toeval van richting wordt veranderd of gestopt door een outside agency wordt dit een rub of the green genoemd; er volgt geen straf en de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt, behalve: a. indien de bal van een speler in beweging is na een slag van een andere plaats dan de green en terechtkomt in of op een bewegende of levende outside agency moet de bal door de baan of in een hindernis worden gedropt of op de green geplaatst zo
dicht mogelijk onder de plek waar de bal in of op de outside agency tot stilstand kwam, maar niet dichter bij de hole.

Met andere woorden: als je bal na een slag de grasmaaier raakt, moet je de bal gewoon spelen zoals deze ligt, tenzij de bal terecht komt op of in de maaimachine, de maaimachine nog eens 10 meter verder rijdt en dat op dat punt jouw bal op de grond valt. Dan moet je de bal droppen zo dicht mogelijk bij de plek waar de bal in eerste instantie op de maaimachine terecht kwam.

Vraag:
Na mijn afslag ligt mijn bal vlak naast de oranje teemarkers. Ik heb daar met mijn stand en swing last van. Mag ik zo’n oranje tee marker eruit halen, mijn slag doen en de teemarker weer terugplaatsen?

Antwoord:
De definitie van een obstakel vind je op pagina 35 van het Regelboekje. Wat van belang is in deze definitie is de volgende alinea:

“Een obstakel is een los obstakel als het kan worden verplaatst zonder buitensporige moeite, zonder het spel onnodig op te houden en zonder schade te veroorzaken. Anders is het een vast obstakel.
Noot: De Commissie kan een plaatselijke regel maken die een los obstakel tot een vast obstakel verklaart.”

Zo’n oranje teemarker waar de bal vlak bij licht en die je hindert bij je volgende slag, voldoet volledig aan de criteria van een los obstakel. Je kan hem makkelijk uit de grond halen, je houdt het spel niet onnodig op daarmee en je veroorzaakt geen schade (uiteraard moet je de teemarker na je slag wel weer terugplaatsen). Er is op Nunspeet geen local rule die losse obstakels tot vaste obstakels verklaart. In regel 24-1 (pagina 105 van het regelboekje), vind je terug hoe je een los obstakel mag wegnemen.

Vraag:
Mijn bal ligt onspeelbaar in de bunker. Mag ik met een strafslag ook buiten de bunker droppen?

Antwoord:
De enige mogelijkheid om met een strafslag buiten de bunker te droppen is optie a. U moet terug naar de plek waar u vandaan geslagen hebt.

Volgens regel 28 “Onspeelbare bal” heeft u drie mogelijkheden het spel te vervolgen indien u de bal onspeelbaar verklaart:

a. Een bal spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld.

b. Een bal droppen achter het punt waar de bal lag, waarbij u dit punt op een rechte lijn moet houden tussen de hole en de plek waar de bal wordt gedropt, zonder beperking van de afstand waarop de bal achter dit punt mag worden gedropt

c. Een bal droppen binnen twee stoklengten van de plek waar de bal lag, maar niet dichter bij de hole.

Indien de onspeelbare bal in een bunker ligt, mag de speler handelen volgens punt a, b of c. Echter indien hij verkiest te handelen volgens punt b of c, dan moet de bal in de bunker worden gedropt.

Vraag:
Binnen hoeveel stoklengtes moet ik droppen?” Of: “Hoeveel stoklengten mag mijn bal wegrollen na een drop?”.

Antwoord:
Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Indien u “betaalt” voor een drop, d.w.z. u moet een strafslag bij uw score optellen omdat u bijvoorbeeld uw bal onspeelbaar heeft verklaard, dan moet u de bal droppen binnen twee stoklengtes (niet dichter bij de hole).

Indien het een “gratis” drop is, bijvoorbeeld uw bal ligt op het pad en u wilt het pad ontwijken, dan moet u de bal droppen binnen één stoklengte (gemeten vanaf het nearest point of relief, niet dichter bij de hole).

De bal mag na de drop altijd (dus zowel bij een “gratis” als een “betaalde” drop) maximaal 2 stoklengtes wegrollen, vanaf het punt waar de bal de grond raakte na de drop. De bal mag uiteraard niet dichter naar de hole toe rollen.

Vraag:
Mijn bal ligt in een vogelnestje, wat moet ik doen?

Antwoord:

Hieronder de tekst van de Decision:

1-4/9

Bird’s Nest Interfering with Stroke

Q: A player’s ball comes to rest in a bird’s nest or so close to the nest that he could not make a stroke without damaging it. In equity (Rule 1-4), does the player have any options in addition to playing the ball as it lies or, if applicable, proceeding under Rule 26 or 28?

A: Yes. It is unreasonable to expect the player to play from such a situation and unfair to require the player to incur a penalty stroke under Rule 26 (Water Hazards) or Rule 28 (Ball Unplayable).

 • If the ball lay through the green, the player may, without penalty, drop a ball within one club-length of and not nearer the hole than the nearest spot not nearer the hole that would allow him to make his stroke without damaging the nest and that is not in a hazard and not on a putting green. The ball when dropped must first strike a part of the course through the green.
 • If the ball lay in a hazard, the player may drop a ball, without penalty, within one club-length of and not nearer the hole than the nearest spot not nearer the hole that would allow him to make his stroke without damaging the nest. If possible, the ball must be dropped in the same hazard and, if not possible, in a similar nearby hazard, but in either case not nearer the hole. If it is not possible for the player to drop the ball in a hazard, he may drop it, under penalty of one stroke, outside the hazard, keeping the point where the original ball lay between the hole and the spot on which the ball is dropped.
 • If the ball lay on the putting green, the player may, without penalty, place a ball at the nearest spot not nearer the hole and not in a hazard that would allow him to make his stroke without damaging the nest.

If interference by anything other than the bird’s nest makes the stroke clearly impracticable or if damage to the bird’s nest would occur only through the use of a clearly unreasonable stroke or an unnecessarily abnormal stance, swing or direction of play the player may not take relief as prescribed above, but he is not precluded from proceeding under Rule 26 or 28 if applicable.

Vraag:
Ik sla mijn drive op Zuid-1 naar links toe. Omdat ik niet weet of ik mijn bal kan vinden sla ik een provisionele bal. Ik vind mijn 1e bal en sla deze naar de fairway. Mijn 1ste bal raakt vervolgens mijn provisionele bal. Wat is nu de ruling?

Antwoord:

Dit gaat over een bal in beweging van richting veranderd of gestopt. Echter, regel 19-5a is niet van toepassing. In deze regel staat het volgende:
19-5. Door een andere bal

a. Stilliggende bal
Indien de bal van een speler in beweging is na een slag en van richting wordt veranderd of gestopt door een stilliggende bal in het spel, moet de speler zijn bal spelen zoals hij ligt. Bij matchplay volgt geen straf. Bij strokeplay volgt geen straf, tenzij beide ballen op de green lagen voordat de slag werd gedaan, in welk geval de speler twee strafslagen krijgt.”

Deze regel is niet van toepassing omdat de provisionele bal geen bal in het spel is.

Regel 19-2 is echter ook niet van toepassing. In deze regel staat:
19-2. Door speler, partner, caddie of uitrusting

Indien de bal van een speler per ongeluk van richting wordt veranderd of gestopt door de speler zelf, zijn partner, een van hun caddies of hun uitrusting, krijgt de speler één strafslag.

Deze regel is niet van toepassing omdat de provisionele bal niet tot de uitrusting van een speler behoort. Dit is terug te vinden in de definities.

“Uitrusting” is alles wat gebruikt, gedragen of meegevoerd wordt door de speler of alles wat voor de speler wordt meegevoerd door zijn partner of ieder van hun caddies, behalve elke bal op die hole gespeeld en een klein voorwerp, zoals een muntstuk of een tee, wanneer dat wordt gebruikt voor het merken van de ligplaats van een bal of het gebied waarin een bal moet worden gedropt.

Het antwoord luidt derhalve:

Volgens regel 1-4 “Punten waarin de regels niet voorzien” en analoog aan regel 19-5 a, moet de speler zijn bal spelen zoals hij ligt. Bij matchplay volgt geen straf. Bij strokeplay volgt geen straf, tenzij beide ballen op de green lagen voordat de slag werd gedaan, in welk geval de speler twee strafslagen krijgt.”

Vraag:
Als ik op de green onbedoeld de bal raak waardoor deze verrolt (dus zonder dat ik de de intentie had om de bal te spelen), geldt dat als een slag ?
En dezelfde situatie door de baan?

Antwoord:

Indien een speler onbedoeld een bal beweegt waardoor deze van zijn plaats komt, levert dat een strafslag op.
Je moet de bal terugplaatsen op de plek waar deze oorspronkelijk lag.
Doe je dit niet, dan speel je de bal van een verkeerde plaats en dat kost je dan 2 strafslagen.

Dit kan je vinden in regel 18-2 (zie hieronder).

18-2. Door speler, partner, caddie of uitrusting

 1. Algemeen
  Tenzij toegestaan door de Regels, wanneer de bal van een speler in het spel is en:

(i) de speler, zijn partner of een van hun caddies

 • de bal opneemt of beweegt,
 • opzettelijk aanraakt (behalve met een stok bij het adresseren van de bal), of
 • beweging veroorzaakt, of
  (ii) de uitrusting van de speler of van zijn partner beweging van zijn bal veroorzaakt, krijgt de speler één strafslag.

Indien de bal is bewogen, moet hij worden teruggeplaatst, tenzij de bal  beweegt nadat de speler zijn slag of de opzwaai met de stok voor de slag is begonnen en de slag wordt afgemaakt.

Er zijn een aantal uitzonderingen die je eveneens in deze regel kan terugvinden, namelijk:

Een speler die per ongeluk beweging van zijn bal veroorzaakt, krijgt volgens de Regels geen straf in de volgende gevallen:
Bij het zoeken naar een bal die bedekt is met zand, bij het terugplaatsen van losse natuurlijke voorwerpen in een hindernis na het zoeken of identificeren van een bal, bij het peilen naar een bal in het water van een waterhindernis, of bij het zoeken naar een bal in een obstakel of een abnormale terreinomstandigheid – Regel 12-1.

 • Bij het herstellen van een hole-plug of een beschadiging door eenbal (“ball mark”) – Regel 16-1c.
 • Bij het meten – Regel 18-6.
 • Bij het opnemen van een bal volgens een Regel – Regel 20-1.
 • Bij het plaatsen of terugplaatsen van een bal volgens een Regel -Regel 20-3a.
 • Bij het wegnemen van een los natuurlijk voorwerp op de green -Regel 23-1.
 • Bij het wegnemen van losse obstakels – Regel 24-1.
 1. Bal beweegt na adresseren
  Indien de speler zijn bal in het spel heeft geadresseerd en de bal beweegt voordat hij een slag heeft gedaan, wordt de speler geacht de bal te hebben bewogen en krijgt hij één strafslag. De bal moet worden teruggeplaatst, tenzij de bal beweegt nadat de speler zijn slag of de opzwaai met de stok voor de slag is begonnen en de slag wordt afgemaakt.

Uitzondering: Regel 18-2b is niet van toepassing als het bekend of praktisch zeker is dat de speler de beweging van de bal niet heeft veroorzaakt.

Verder is de uitzondering op de tee. Als je een oefenswing maakt en je stoot daarbij de bal van de tee, dan is dit geen slag of strafslag. De bal is dan nl. nog niet in het spel. Als je in de baan, bijvoorbeeld voor je 2e slag een oefenswing maakt en je raakt daarbij de bal, dan is het geen slag maar kost het je een strafslag en moet je de bal terugplaatsen. De definitie van een slag is namelijk:
Slag – Stroke
Een “slag” is de voorwaartse beweging van de stok, gedaan met de bedoeling de bal te slaan en in beweging te brengen.
Wanneer een speler vrijwillig zijn neerzwaai onderbreekt voordat de kop van de stok de bal bereikt, heeft hij geen slag gedaan.

Vraag:
Zou je het voor iedereen duidelijk kunnen maken waar de grens van de verharde paden ligt.

Er wordt nu zwart spul in de grote gaten gemaakt, maar er zijn ook stukken met zand en stenen vlak naast het pad.

Antwoord:
Obstakels – Obstructions

Een “obstakel” is alles wat kunstmatig is, met inbegrip van de kunstmatige bedekking en randen van wegen en padenen gefabriceerd ijs, behalve:
voorwerpen die buiten de baan markeren, zoals muren, hekken, palen en omheiningen

 1. elk deel van een vast kunstmatig voorwerp dat buiten de baan is;
 2. elk object dat door de Commissie tot een integraal onderdeel van de baan is verklaard.
  Een obstakel is een los obstakel als het kan worden verplaatst zonder buitensporige moeite, zonder het spel onnodig op te houden en zonder schade te veroorzaken. Anders is het een vast obstakel.

De rand van het pad behoort tot het vaste obstakel. Ligt je bal in de rand dan mag je deze volgens de regels ontwijken. Echter de ene rand is de andere niet. Als de rand is ontstaan doordat het gras wat strak tegen het pad aanligt is weggeslagen, dan heb je geen recht op een vrije drop. Is het daadwerkelijk een grindrandje langs het pad, dan is er wel recht op relief. Om dit goed te kunnen beoordelen, zal een professionele golfer in een wedstrijd er altijd een referee bij vragen.

Bij een clubwedstrijd is ‘common sense’ de doorslaggevende factor.

Wat is out of bounce en hoe te handelen?

Regel 27-1 behandelt de “Bal verloren of buiten de baan”.
Regel 27-2 behandelt de provisionele bal.

Het gaat mij dit keer om het eerste gedeelte van regel 27 en dan met name om een bal buiten de baan.

Je weet waarschijnlijk heel goed dat er maar één reglementaire mogelijkheid is om het spel voort te zetten.

Deze staat beschreven in regel 27-1b:
‘Indien een bal buiten de baan ligt moet de speler, met één strafslag een bal spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld’.
Gelukkig hebben wij op Nunspeet niet al te veel situaties waar je te maken krijgt met out of bounds.
De bekendste is natuurlijk Noord-1 waar (met name de heren) met enige regelmaat een bal in de tuin van de buren slaan.
Een andere hole waar het voorkomt is Zuid-4.
Ook hier geldt dat met name de heren af en toe een bal slaan op de materiaalloods van de greenkeepers.
Je bal rolt dan keurig het dak af en je kunt deze oprapen maar……… je moet wel terug naar de tee.

Op Noord-1 kan het ook nog zo zijn dat uw bal wordt tegengehouden door de bomen en vlak langs de afrastering neerkomt (aan de goede zijde ofwel in bounds).
Op het moment dat je dan je slag wilt doen merk je dat je last hebt van de afrastering die de grens aangeeft van ‘out of bounds’.
Een heleboel mensen roepen dan: “aha, ik heb last van een vast obstakel (regel 24-2).
Deze afrastering of deze paal belemmert mij in de ruimte voor mijn voorgenomen swing dus heb ik recht op een vrije drop!
Helaas moet ik je dan teleurstellen. Je hebt in dit geval geen recht op een vrije drop.
De enige manier om het spel voort te zetten is proberen een slag te doen of de bal onspeelbaar verklaren en volgens één van de opties van een onspeelbare bal het spel te vervolgen.
Waar vind ik nu in het regelboekje dat een vrije drop bij een afrastering die ‘out of bounds’ markeert, niet is toegestaan? Dit kunt u vinden in de definities. De definitie van obstakel luidt als volgt (het relevante deel is onderstreept):

Een obstakel is alles wat kunstmatig is, met inbegrip van de kunstmatige bedekking en randen van wegen en paden en gefabriceerd ijs, behalve:

 • voorwerpen die buiten de baan markeren, zoals muren, hekken, palen en omheiningen;
 • elk deel van een vast kunstmatig voorwerp dat buiten de baan is;
 • elk object dat door de Commissie tot een integraal onderdeel van de baan is verklaard.

Een obstakel is een los obstakel als het kan worden verplaatst zonder buitensporige moeite, zonder het spel onnodig op te houden en zonder schade te veroorzaken. Anders is het een vast obstakel.

Regelmatig krijg ik vragen over hoe om te gaan met een bal in de bunker. En heel specifiek (zie de foto): ligt mijn bal nu in de bunker of niet? En hoe moet ik het spel voortzetten?

De definitie van een bunker is (zie het regelboekje pagina 29):

Een ‘bunker’ is een hindernis bestaande uit een bewerkt stuk grond, vaak een kuil, waar gras of aarde uit is verwijderd en vervangen door zand of iets dergelijks. Met gras begroeide grond in de bunker of grenzend aan de bunker, met inbegrip van een wand van gestapelde graszoden (met gras begroeid of kaal) maakt geen deel uit van de bunker. Een wand of rand van de bunker die niet met gras begroeid is, maakt deel uit van de bunker. De grens van een bunker loopt loodrecht omlaag, maar niet omhoog. Een bal ligt in een bunker wanneer hij er in ligt of met enig deel de bunker raakt.

Conform de laatste regel in de definitie ‘Een bal ligt in een bunker wanneer hij er in ligt of met enig deel de bunker raakt’, is er maar één conclusie mogelijk. De bal op de foto ligt IN de bunker. De grens van de bunker loopt loodrecht omlaag. De grens is uiteraard het zand, niet de overhangende lip boven de bunker.

In deze situatie heb je de keuze om de bal te spelen zoals hij ligt of de bal onspeelbaar te verklaren en het spel te vervolgen door regel 28 ‘onspeelbare bal’ toe te passen. Als je het laatste doet heb je drie opties: binnen twee stoklengtes droppen in de bunker, in een rechte lijn naar achteren en droppen in de bunker of terug naar de plaats vanwaar de laatste slag is gedaan. De drie genoemde opties kosten je uiteraard allemaal een strafslag.

Vraag:Haco16-adams

Is het als niet-marker toegestaan je te bemoeien met de genoteerde score nadat de hole te hebben gespeeld en er een verkeerde score op de kaart wordt genoteerd door medeflightgenoten?

Er werd een slag te weinig genoteerd en ik heb uitgelegd  waar en wanneer de bal was gevallen. Werd achteraf beaamd, maar er werd tevens verzocht me in het vervolg niet meer te bemoeien met scores van opponenten.

Antwoord:

Het is een wedstrijd waarbij je als competitor tegen alle deelnemers speelt. Uiteraard mag je je er als niet-marker mee bemoeien als er een verkeerde score wordt genoteerd of als er een regel wordt overtreden.

Sterker nog, als iemand in de flight erachter iets ziet gebeuren wat in strijd is met de regels, mag die er zelfs iets over zeggen. En zelfs een toeschouwer. Het is in het verleden diverse keren gebeurd dat een tv-kijker een regelovertreding zag tijdens een wedstrijd en dat deze contact opnam met de wedstrijdleiding. Als dit vervolgens klopt dan kan de speler alsnog gestraft worden.

Bovenstaande is niet vastgelegd in golfregels of decisions maar is “fair play”.

Vraag:baanfotoos noord6
Ik heb mijn bal in de struik geslagen op de zandvlakte van Noord-6. Als ik een strafslag neem, mag ik dan eerst het zand glad harken?

Antwoord:

Het antwoord hierop is simpel. Dit mag (uiteraard) niet.

In regel 13-2, verbetering van ligging, ruimte voor voorgenomen stand of swing of speellijn, staat o.a. het volgende (ik citeer het relevante):
“Een speler mag niet verbeteren of verbetering toestaan van de ruimte waarin hij een bal moet droppen of plaatsen,
door een van de volgende handelingen: het maken of verwijderen van oneffenheden.”

De overtreding wordt bestraft met twee strafslagen. De speler heeft derhalve naast de strafslag voor het onspeelbaar verklaren van de bal nog twee strafslagen erbij opgelopen.

Ik adviseer je om regel 13-2 eens door te lezen, je ziet dan wat nog meer niet mag, maar ook wat wel is toegestaan.