Taakomschrijving Wedstrijdcommissie

///Taakomschrijving Wedstrijdcommissie
Taakomschrijving Wedstrijdcommissie2017-09-10T15:03:06+02:00

bovenbeeld16-algemeen te gebruiken

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscTaakomschrijving Wedstrijdcommissie

Plaats in de organisatie
De Wedstrijdcommissie valt rechtstreeks onder het bestuur van de vereniging. De voorzitter is lid van het bestuur.

Doelstelling
De Wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het jaarlijkse wedstrijdprogramma.

Taakomschrijving is weergegeven in een matrix en omvat de volgende items
De leden van de commissie voeren de volgende taken uit:

 • Uitvoering geven aan het huishoudelijk reglement.
 • Het uitschrijven, coördineren en publiceren van wedstrijden.
 • Het leiding geven aan wedstrijden zoals uitreiken van kaarten, incasseren van inschrijfgelden en het verzorgen van de uitslagen.
 • Uitvoering geven aan de prijsuitreiking en het maken van foto’s van de winnaars.
 • Het vastleggen van wedstrijdverslagen en het opmaken van de kas.
 • Het begeleiden van nieuwe leden van de wedstrijdcommissie volgens een stappenplan.
 • Het inkopen van prijzen, verzorgen van schilden en het laten graveren van bekers.
 • Het maken van een begroting voor de wedstrijdcommissie teneinde een sluitend budget te krijgen.
 • Het bijhouden van financiële zaken en die verantwoorden naar de penningmeester van de vereniging.
 • Het bijhouden van all-over standen van diversen wedstrijden.
 • Computerbeheer als ondersteuning van de werkzaamheden, bijvoorbeeld voor het publiceren van indelingen en uitslagen van wedstrijden op de website van de vereniging.

Samenstelling
De wedstrijdcommissie bestaat uit elf leden. Eén lid is voorzitter en één lid is vicevoorzitter. De voorzitter wordt benoemd door het bestuur. De overige leden worden door de commissie benoemd. Zij zijn allen leden van onze vereniging. Twee leden zijn respectievelijk penningmeester en secretaris.

Budget & middelen
De wedstrijdcommissie is selfsupporting op basis van de ontvangen inschrijfgelden.

Tijdsbeslag
De wedstrijdcommissie overlegt tenminste drie maal per jaar over het reilen en zeilen van de wedstrijden en de commissie. Tenminste vijf maal per jaar vindt er een planningsvergadering plaats. Daarnaast besteedt ieder lid afhankelijk van zijn of haar taken, een substantieel aantal uren aan de organisatie van wedstrijden en andere beleidsmatige zaken.

Communicatie
De voorzitter overlegt regelmatig met het bestuur en de directeur van Het Rijk van Nunspeet. De voorzitter of een vervanger onderhoudt het contact met andere commissies binnen de vereniging. De voorzitter stelt een vergadering vast en bepaalt de agenda. Ieder lid communiceert met de leden of de voorzitter.

Termijn lidmaatschap
Van elk nieuw lid wordt verwacht dat hij of zij zich in beginsel voor drie jaar aan de wedstrijdcommissie verbindt.