Taakomschrijving Seniorencommissie

///Taakomschrijving Seniorencommissie
Taakomschrijving Seniorencommissie2022-02-21T17:49:45+01:00

bovenbeeld16-senco

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscTaakomschrijving Seniorencommissie

Plaats in de organisatie
De Seniorencommissie valt reglementair onder de Wedstrijdcommissie, maar heeft binnen het bestuur een lid die de Seniorencommissie in portefeuille heeft en ons contactpersoon is.

Doelstelling
Het vergroten van het spelplezier middels het ondersteunen van onze senioren (50+leden) bij het langer fit en gezond beoefenen van de golfsport, waarbij wij met name ook aandacht willen besteden aan het sociale element: contact met anderen!

Taakomschrijving
Het organiseren van seniorenwedstrijden en sociale activiteiten voor onze 50+leden.

Samenstelling
De Seniorencommissie bestaat uit 6 – 10 leden:

  • Voorzitter: algemene leiding
  • Secretaris: vervanging voorzitter en ‘notuleren’ bijeenkomsten
  • Penningmeester: beheren van onze financiën
  • Leden: organisatie 9 en 18 holes wedstrijden en sociale activiteiten
    De commissie kan zich voor de organisatie van een bepaalde activiteit laten bijstaan/vertegenwoordigen door een zgn. actiegroep.

Budget & middelen
De commissie is zelf verantwoordelijk voor haar budget, dat grotendeels wordt verkregen uit de inschrijfgelden van de deelnemers aan de door haar georganiseerde wedstrijden.

Tijdsbeslag
Gemiddeld één tot maximaal twee keer per maand het organiseren van een 9 of 18 holes wedstrijd. Tweemaandelijks commissieoverleg en ad hoc overleg indien nodig.

Verantwoordelijkheden
Ervoor zorgen dat seniorleden de aandacht krijgen die zij binnen de vereniging verdienen met als doel hen langer plezier in het golfspel te laten behouden.

Interesse? Ideeën? Tips? Laat het ons weten!

De Seniorencommissie is te bereiken via .