Taakomschrijving Seniorencommissie

///Taakomschrijving Seniorencommissie
Taakomschrijving Seniorencommissie2017-10-06T19:27:40+02:00

bovenbeeld16-senco

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscTaakomschrijving Seniorencommissie

Plaats in de organisatie
De Seniorencommissie valt rechtstreeks onder het bestuur van de vereniging. Eén bestuurslid heeft de ledencommissie in portefeuille en is contactpersoon.

Doelstelling
Het vergroten van het spelplezier voor senioren. Het verstevigen van de binding met de leden waardoor de betrokkenheid met de vereniging wordt vergroot. Het begeleiden van leden en wegwijs maken binnen de vereniging. Het enthousiasmeren van leden om mee te doen aan activiteiten.

Taakomschrijving
Het organiseren van wedstrijden, een ronde golf, golf en bridge en sociale activiteiten in overleg met de diverse commissies binnen de golfvereniging en met Het Rijk van Nunspeet. Het begeleiden van leden tijdens het “Ronde golf”. Het opvolgen van opmerkingen uit de vragenlijst van de werkgroep Werving en Begeleiding Nieuwe leden.

Samenstelling
De ledencommissie bestaat uit 4 leden:

  • Voorzitter: algemene leiding
  • Lid: vervanging voorzitter en indelen begeleiding ronde golf
  • Lid: controle over en bijsturing van het proces Committed to Senioren 
  • Lid

Budget & middelen
Worden voor zover nodig verstrekt door het bestuur van de golfvereniging dan wel door de directie van Het Rijk van Nunspeet. 

Tijdsbeslag
Afhankelijk van het aantal nieuwe leden een aantal kennismakingsdagen. Het begeleiden van de “Ronde Golf” en kennismaken met andere leden. Tweemaandelijks bestuursoverleg en ad hoc overleg indien nodig. 

Verantwoordelijkheden
Ervoor zorgen dat seniorleden de aandacht krijgen die zij binnen de vereniging verdienen met als doel hen langer plezier in het spel te laten behouden.

De Seniorencommissie is te bereiken via senioren@denunspeetse.nl.