Algemene Ledenvergadering de Nunspeetse 24 april 2024

/, Communicatie, Leden/Algemene Ledenvergadering de Nunspeetse 24 april 2024

Algemene Ledenvergadering de Nunspeetse 24 april 2024

De jaarlijkse (verplichte) algemene ledenvergadering van onze vereniging is weer achter de rug. Dat deze bijeenkomst minder populariteit geniet dan de meeste wedstrijden was bekend, maar de 33 geïnteresseerde leden die aanwezig waren (naast de bestuursleden oud en nieuw) is op een ledental van rond de 860 nog steeds aan de magere kant. Kennelijk hebben de meeste leden een rotsvast vertrouwen in het reilen, zeilen en het bestuur van onze club.

De notulen van de vergadering van 2023 werden goedgekeurd zonder op- dan wel aanmerkingen en de financiële verslaggeving over het jaar 2023 zag er goed verzorgd en gezond uit. Onze vereniging floreert in vele opzichten, ook financieel! De kascommissie had de boeken goed gecontroleerd en de penningmeester en het bestuur werden dan ook gedechargeerd voor het gevoerde beleid. Ook de begroting voor 2024 werd door de vergadering positief beoordeeld en aanvaard.

Enige discussie ontstond rond de aangekondigde statutenwijziging en werden er vragen gesteld over de wenselijkheid van het stemrecht verlenen aan buitenleden. Aangezien ook buitenleden volledig lid zijn van de vereniging gaat deze wijziging, met meerderheid van stemmen, alsnog doorgevoerd worden. Ook het boeken van starttijden twee weken van tevoren kwam nog eens aan de orde, wat voor velen een heikel punt blijft.

Het werd toen tijd om afscheid te nemen van twee van de bestuursleden van onze vereniging. Jaap van Petegem gaf aan meer tijd te gaan besteden aan- en in zijn camper en verlaat het bestuur. Een cadeau en de bloemen konden niet uitblijven na zes jaar zich op diverse vlakken met groot enthousiasme te hebben ingezet voor de vereniging.

Ook Marianne Kers gaat na negen jaar (!) het bestuur verlaten omdat haar termijnen er statutair op zitten. Een verrassing voor onze vice-voorzitter was dat de vergadering (nadat zij de zaal kort had verlaten en toen al iets vermoedde) haar benoeming tot lid van verdienste van de Nunspeetse goedkeurde en zij de oorkonde in ontvangst mocht nemen. Ook voor haar vele verdiensten een mooi cadeau en bloemen. Zij zal door haar inzet en kennis van zaken gemist worden in het bestuur. Als nieuwe bestuursleden in hun plaats namen Anneke Schipper en Marcel Schotman direct plaats achter de bestuurstafel. Er werd hen veel succes en plezier gewenst in hun hoedanigheid als bestuurslid. Aangezien er geen vragen waren bij het laatste agendapunt, de rondvraag uiteraard, werd er nog een drankje aangeboden door de vereniging en werd er weer druk geconverseerd over alles wat er binnen een vereniging als de onze leeft. En zo hoort het ook. Een goede en geslaagde avond met veel positief nieuws.

FTK
Communicatiecommissie

Door |2024-04-26T09:59:14+02:0026/04/2024|Categorieën: ClubInfo, Communicatie, Leden|0 Reacties

Geef een reactie