Taakomschrijving Competitiecommissie

//Taakomschrijving Competitiecommissie
Taakomschrijving Competitiecommissie2022-12-10T12:45:42+01:00

logo de-nunspeetse-39x45_gscTaakomschrijving Competitiecommissie

Doelstelling
De Competitiecommissie is verantwoordelijk voor het realiseren van de jaarlijkse deelname door de teams van ‘De Nunspeetse’ golfvereniging aan de NGF-competitie.

Taakomschrijving
Het organiseren en coördineren van de deelname van teams van onze golfvereniging aan de NGF-competitie. Dit behelst de volgende activiteiten:

 • ondersteuning van de inschrijving voor deelname door de leden van de vereniging in de periode
  juli – september;
 • opgave van de diverse teams bij de NGF in de maand oktober;
 • het binnen de vereniging en extern communiceren van de NGF-teamindeling in de periode
  november – december;
 • het nominatief opgeven van de teamleden aan de NGF in de maand maart;
 • het aanwijzen van de Team Captains in de maand november;
 • de definitieve indeling van de teams en het coördineren en afstemmen van het competitie gebeuren met o.a. de Team Captains in de maand maart;
 • het begeleiden van de diverse competitieteams en het bijhouden uitslagen en standen gedurende de competitie in de periode april – mei;
 • het evalueren van de gerealiseerde competitie met o.a. de captains. Maand juni.

Plaats in de organisatie
De Competitiecommissie valt rechtstreeks onder het bestuur van de vereniging. Eén van de bestuursleden is contactpersoon (coach en help-desk) naar de commissie.

Samenstelling
De Competitiecommissie bestaat uit vijf leden. Eén lid is voorzitter en daarmee tevens de NGF-competitiecoördinator. Eén lid is secretaris. De samenstelling van de commissie is zodanig dat de communicatie met de dames, dames senioren, heren, heren senioren en jeugd is afgedekt.

Budget & middelen
De commissie kan jaarlijks bij het bestuur een programma en begroting indienen. Ook kan de commissie een beroep doen op de medewerking van de secretaris van de vereniging.

Tijdsbeslag
De commissie is, gezien de eerder genoemde taken, het gehele jaar gemiddeld 2 uur per week met de NGF competitie bezig. Regulier zijn er zo’n zeven vergaderingen van de commissie per jaar. De communicatie met leden en NGF is binnen de commissie gedelegeerd.

Communicatie met
1. het verenigingsbestuur over het jaarlijks te voeren competitiebeleid;
2. de wedstrijdcommissie over de samenstelling en het realiseren van het jaarprogramma;
3. de teamcaptains over de teamsamenstelling en de voorbereiding en realisatie van de wedstrijden;
4. andere deelnemende verenigingen over voorbereiding en realisatie van de wedstrijden;
5. de communicatiecommissie over de bijdrage aan het nieuws op de website van de vereniging;
6. de NGF over de teams, de poule-indeling, de NGF-competitie en de afwikkeling daarvan.

Het NGF-competitiereglement wordt jaarlijks door de NGF gepubliceerd.
Het verenigingsbeleid over de NGF competitie wordt gevolgd door de competitiecommissie.
Het jaarlijks toegewezen budget van de vereniging wordt opgesteld en bijgehouden door de competitiecommissie.