Privacy statement

/, Communicatie/Privacy statement

Privacy statement

Gelet op de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (per 25 mei 2018) stelt het bestuur van ‘de Nunspeetse’ het volgende vast:

 1. ‘de Nunspeetse’ gebruikt een eigen digitale ledenadministratie. Deze is voor leden toegankelijk op basis van inloggen met wachtwoordbeveiliging:
  – in de ledenadministratie zijn alleen NAW-gegevens en de handicap-registratie opgenomen. Leden kunnen zelf hun persoonlijke gegevens beheren en desgewenst hun woonadres en telefoongegevens afschermen. Het mailadres dient als communicatieadres voor wedstrijden, evenementen e.d.;
  – persoonsgegevens zijn niet toegankelijk voor “derden” en worden niet gedeeld met andere personen en organisaties, behalve met de Nederlandse Golf Federatie (NGF) ten behoeve van registratie in handicapregister.
 2. ‘de Nunspeetse’ 1 streeft naar een zo groot mogelijke bescherming van persoonlijke gegevens van haar leden door:
  – bij uitwisseling van persoonlijke gegevens de betrokkenen vooraf te informeren c.q. om toestemming te vragen. Die toestemming dient schriftelijk (mag ook digitaal) worden vastgelegd;
  – te registreren met wie eventuele ontvangen of opgestelde informatie wordt gedeeld, zodat betrokkenen hun privacy-recht kunnen uitoefenen;
  – bij het verspreiden van digitale informatie m.n. in de onderwerpregel persoonlijke gegevens te beperken tot voornamen en eventuele andere initialen;
  – het recht op inzage, correctie en verwijdering van vastgelegde en/of verspreide informatie nadrukkelijk ter kennis te brengen van de leden;
  – ontvangen en vastgelegde informatie met persoonlijke gegevens binnen 12 maanden na beëindiging van een lidmaatschap te vernietigen.
 3. ‘de Nunspeetse’ maakt voor haar communicatie gebruik van een openbare website, met een besloten gedeelte (Proware) voor persoonlijk gebruik door de leden. Voor de communicatie met haar leden wordt gebruik gemaakt van e-mail:
  – bestuur en commissie, zowel als individuele leden wordt nadrukkelijk gevraagd bij e-mail-verkeer aan meer leden tegelijk gebruik te maken van de BCC-functie. Bij verspreiding van informatie door commissies is die functie standaard ingebouwd;
  – daar waar op het openbare gedeelte van de website gebruik wordt gemaakt van “namen en/of beeldmateriaal” van leden ( bijvoorbeeld in wedstrijdverslagen) wordt toegezien op bescherming van persoonlijke gegevens;
  – leden worden nadrukkelijk uitgenodigd om kenbaar te maken wanneer zij bezwaar maken tegen verspreiding van informatie via de website waarbij zij traceerbaar of herkenbaar in beeld worden gebracht.
 4. ‘de Nunspeetse’ maakt actief gebruik van Sociale Media m.b.t. haar evenementen en activiteiten:
  – bij het gebruik van “namen en/of beeldmateriaal” van leden wordt toegezien op bescherming van persoonlijke gegevens;
  – leden worden nadrukkelijk uitgenodigd om kenbaar te maken wanneer zij bezwaar maken tegen verspreiding van informatie via sociale media waarbij zij traceerbaar of herkenbaar in beeld worden gebracht.

Vastgesteld op 7 mei 2018
Bestuur ‘de Nunspeetse’

1) Lees voor ‘de Nunspeetse’ ook “leden van de Nunspeetse”

Door |2023-09-18T22:51:46+02:0016/05/2018|Categorieën: ClubInfo, Communicatie|0 Reacties

Geef een reactie