Committed to senioren

///Committed to senioren
Committed to senioren2017-09-10T15:03:05+02:00

Logo_committed_to_Senioren_1

Committed to senioren

Na een uitgebreide audit ontving onze vereniging op 21 maart 2014 het certificaat “committed to senioren”uit handen van vertegenwoordigers van de NGF. 

Wat is comitted to senioren?

ONTWIKKELINGEN SENIORENGOLF

Op elke club bestaat de grootste groep binnen het ledenbestand uit senioren. Voor heren geldt dat als op 1 januari de leeftijd van 55 jaar is bereikt ze tot de senioren behoren. Bij de dames is dit 50 jaar.

De ervaring leert dat senioren op de clubs het wedstrijdcircuit goed voor elkaar hebben. De dames- en herendag zijn een vast onderdeel van de clubkalender. Daarnaast organiseert de NGF de volgende wedstrijden:

  • NGF Seniorencompetitie • Nationale Kampioenschappen voor senioren.

De golfsport mag zich verheugen in een grote belangstelling van senioren. Het is een groot goed van de sport dat er meer dan 100.000 senioren lid zijn van een bij de NGF aangesloten vereniging.

Lange tijd werd de aantrekkelijkheid van golf voor de doelgroep senioren als vanzelfsprekend erva­ren. Echter de hedendaagse senioren hebben een andere invulling van hun vrijetijdsbesteding dan 20 jaar geleden. Zij zijn veel meer gewend om te kiezen tussen zeer veel aantrekkelijke activiteiten die er voor hun doelgroep zijn.

Het is de moeite waard om extra aandacht te besteden aan het product golf voor senio­ren. Het aantal senioren dat de komende jaren op de vrijetijdsmarkt komt neemt toe. Deelname aan Committed to Senioren kan zowel dienen als productverbete­ring voor bestaande leden als een manier om nieuwe senioren enthousiast te maken om lid te worden.

GEZOND GOLFEN

Een belangrijk onderwerp voor senioren is de gezondheid.

Fit blijven is belangrijk om lekker te blijven leven en de golfsport te blijven beoefenen. De NGF heeft speciaal voor senioren een serie oefeningen ontwikkeld die eraan bij kunnen dragen om blessures te voorkomen en dat de juiste spieren getraind en losgemaakt worden, die nodig zijn voor het golfspel.

COMMITTED TO SENIOREN

Het doel van Committed to Senioren is golfers in de leeftijd vanaf 50 jaar met groepslessen en aandacht voor het fysieke gestel, te stimuleren om vaker, beter en dus met meer plezier te golfen. Kernbegrippen hierbij zijn sociaal, gezond en fit!

IN DRIE FASEN NAAR COMMITTED TO SENIOREN

Kennismakingsfase

  • Oriënterend gesprek van vereniging (bestuur en seniorencommissie), golfschool en exploitant met de NGF Club Developer.
  • Brainstormsessie om de ambities en de mogelijkheden te bepalen.
  • Ondertekenen intentieverklaring, waarin het bestuur, de head professional en de exploitant zich uitspreken om in twee jaar tijd Committed to Senioren te worden.

Samenwerkingsfase

Onder begeleiding van een NGF Club Developer stelt de club een jaarprogramma samen, met de volgende elementen

  • Groepslessen voor senioren met speciale aandacht voor fysiek.
  • Wedstrijdprogramma met variatie en afgestemd op doelgroep en fysiek.
  • Sociale activiteiten.
  • Themabijeenkomsten.
  • Activiteiten voor beginners.
  • De onderdelen zijn gelijkmatig over het jaar verdeeld, zodat de doelgroep het gehele jaar door betrokken blijft bij de sport en de vereniging.

Er wordt een samenwerking gestart tussen de golfprofessionals en een bewegingsspecialist (bijv. fysiotherapeut). Beiden volgen de Workshop Fysiek, gegeven door een ervaren NGF-professional en een NGF-bewegingsspecialist. Doel van de workshop is het stimuleren van een goede samenwerking tussen beide specialisten.

De baan en overige faciliteiten worden onder de loep genomen op toegankelijkheid en gebruik door de doelgroep.

De NGF biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van het jaarprogramma, reikt voorbeelden en handleidingen aan en verzorgt workshops.

Certificeringsfase

De eisen voor het behalen van het certificaat hebben betrekking op de volgende drie pijlers: – Er zijn aantoonbaar andere (groeps)lessen voor senioren, gericht op fysiek. – De baan en de faciliteiten zijn seniorvriendelijk. – De activiteiten zijn seniorvriendelijk.

Certificering kan plaatsvinden wanneer de club, met een presentatie en het overleggen van de benodigde documentatie, blijkt geeft een goed programma te hebben ontwikkeld en ingevoerd.

Als blijk van certificering ontvangt de club het gebruik van het Committed to Senioren-logo en een schildje voor aan de muur.