Nieuwjaarsreceptie 2019

//Nieuwjaarsreceptie 2019

Nieuwjaarsreceptie 2019

Op 5 januari 2019 j.l vond  de nieuwjaarsreceptie van Golfvereniging De Nunspeetse plaats

Zaterdag jl. vond de nieuwjaarsreceptie plaats van onze vereniging, voorafgegaan door de jaarlijkse nieuwjaarswedstrijd. De wedstrijd kende weer veel deelnemers, zoals vrijwel alle wedstrijden het afgelopen jaar. Maar lang niet zoveel als er leden waren op de receptie!!

Een drukte van belang dus vanaf 17.00 uur en de uitslag en prijsuitreiking sneeuwde door het geroezemoes van alle aanwezigen, die elkaar van alles toewensten, een beetje onder. Voor het wedstrijdverslag en de prijswinnaars, zie het separate verslag.

Om 17.30 nam voorzitter Harry van Dalfsen het woord en stelde direct een kennelijk heikele vraag aan de vele aanwezige receptiegangers. Het bleek dat sommige leden het verschijnen van het bestuur in smoking en prachtig uitgedoste dames, niet meer van deze tijd vonden. De voorzitter stelde dan ook een referendum voor, ter plekke te houden, en met een grote meerderheid van stemmen werd besloten deze traditie en uiting van degelijkheid en normen en waarden voort te zetten! Zie de foto van het bestuur in vol ornaat. Helaas ontbreekt Bert Snoek op de foto.

Er werd zoals gebruikelijk stilgestaan bij diegenen die ons in 2018 helaas zijn ontvallen; altijd een minder prettig, maar noodzakelijk en moment van reflectie en betrokkenheid.

Alle commissies hebben, volgens de voorzitter in 2018 goed gefunctioneerd, hetgeen blijkt uit het feit dat niet één wijziging in de samenstelling van de diverse commissies behoefde te worden doorgevoerd.

De deelname aan wedstrijden toont een stijgende lijn, waarbij vooral de oliebollenwedstrijd op 28 december in het oog sprong met 92 deelnemers! De vereniging is dus “alive and kicking”!!!

Het aantal leden bleef echter stabiel en activiteiten om meer leden te werven staan op stapel.

Bij de Heerendag heeft Rob van Kranen het voorzitterschap na meer dan 20 jaren (!!!) overgedragen aan Coen Holstege en Rob vervult nu de functie van penningmeester.

Ook de Senior Social Mix verdiende een compliment met laatstelijk niet minder dan 33 deelnemers.

De nieuwsbrief op de site wordt goed gewaardeerd en ook Thijs van der Schee oftewel Tierelan Thijs wordt veel bezocht op o.a. Facebook en met zijn golftips.

De nieuwe general manager van Het Rijk van Nunspeet, Peter Hemmen, stelde zich voor en is enthousiast over wat hij in korte tijd heeft mogen constateren.

Het eren van de diverse kampioenen kreeg een nieuw soort elan door niet alleen de gebruikelijke bloemen aan te bieden, maar een gesigneerde vlag (18e hole) met daarop geprint om welk kampioenschap het ging. Alle kampioenen zijn elders op de site te vinden. Een creatief initiatief!

Met nadruk werden de regelavonden vermeld op 21 en 22 januari a.s. vanwege de vele regelwijzigingen die internationaal per 1 januari 2019 zijn ingevoerd. Komt allen!

De belangrijkste mededeling van de voorzitter kwam aan het einde van zijn toespraak en betrof hemzelf. Harry van Dalfsen stelt zich namelijk niet meer beschikbaar voor een 2e termijn als voorzitter. Een golf van teleurstelling ging door de zaal, maar naast het neerleggen van zijn zakelijke werkzaamheden , nam hij dus ook de beslissing om bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering af te treden als voorzitter van de Nunspeetse. Hij vertelde dat hij een “bucketlist” heeft die hij (met Karin uiteraard) wil gaan afwerken.

Dit roept vragen op. Een internationaal zakenman die vrijwel de gehele wereld heeft afgereisd, alles heeft gezien en gedaan…..een bucketlist??? Nieuwsgierigheid alom derhalve en door de reacties ter plaatse lijkt het op zijn plaats om een prijsvraag uit te schrijven over wat daar dan wel niet op zou staan…..een keer een tijd thuisblijven? Vissen voor de deur in de IJssel? Eindelijk donateur worden van de Old Grand Dad Stichting?

Een ieder kan zijn of haar idee over wat op die bucketlist zou kunnen staan, kwijt aan de Communicatiecommissie () en wij zullen daar dan over berichten en een prijs uitloven voor de ideeën die het dichtst bij de lijst van de voorzitter zouden kúnnen komen.

Met een champagnetoost, aangeboden door Het Rijk, werd de nieuwjaarsbijeenkomst beëindigd. Het bleef nog lang, zoals gewoonlijk, vreselijk gezellig!!!

De foto’s vind je hier.

De Communicatiecommissie

Door |2019-01-14T11:34:35+01:0007/01/2019|Categorieën: ClubInfo|1 Reactie

Eén reactie

  1. Karin van Dalfsen 7 januari 2019 om 21:55 - Antwoorden

    Frank, prachtig verhaal
    Mooi weergegeven
    Waarvoor dank
    Karin v Dalfsen

Geef een reactie