Nieuwjaarsbericht voor onze leden

/, Communicatie/Nieuwjaarsbericht voor onze leden

Nieuwjaarsbericht voor onze leden

We wensen elkaar een heel goed 2022!

Evenals vorig jaar lukt het mij als voorzitter van de Nunspeetse niet om jullie allen toe te spreken op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, aansluitend op de Nieuwjaarswedstrijd, dus moeten we het helaas weer doen met een wens op papier en een denkbeeldig glas champagne:

We wensen elkaar toch een gelukkig 2022, een bijzonder jaar, ook omdat we ons 7de lustrum mogen vieren. We kijken ook terug op – een helaas weer niet helemaal normaal – 2021. Enerzijds waren er diverse beperkingen, vooral ook m.b.t. de mogelijkheden om gezamenlijk wedstrijden af te sluiten, competitie te spelen, prijzen uit te reiken en volop gebruik te maken van de 19de hole.

Een jaar waarin we ook opnieuw stil moesten staan bij het overlijden van enkele leden, die we met waardering herdenken. Zo noemen wij: Emmy Hoogewoud en Iggy Keizer.

Opnieuw was de impact van het Covid-virus in het afgelopen jaar groot. Het betekende zowel voor de organisatie van het Rijk van Nunspeet als ook voor de diverse wedstrijd-organiserende commissies veel drukte en veel aanpassingen, soms nog op het laatste moment.

Hoewel de competities grotendeels moesten worden afgezegd konden gelukkig de diverse jeugdteams hun competitieduels (in aangepaste vorm) spelen. Onze toekomstige “tigers” deden dat met veel succes: Zowel het Jeugdcompetitieteam 18-holes (Bastian Maris, Krijn Willems, Lude Loman, Niels van Dalfsen, invaller Joshua (Finn) Vlaardingerbroek) als het Jeugdcompetitieteam 36-holes (Björn Driessen, Dean Janssens, Alex Plakke, Luca ter Meer en invaller Joshua (Finn) Vlaardingerbroek) konden het kampioenschap mee naar huis nemen! Hulde voor de spelers en hun begeleiders. Het jeugdplan lijkt zijn vruchten af te werpen.

Ook de clubkampioenschappen konden – met in achtneming van de diverse maatregelen – worden afgewerkt en dat leverde de volgende kampioenen op:
Strokeplay : Alle de Wit en Anouck Hage
Matchplay: Björn Driessen en Nathalie Kramer
Foursome: Philippe van den Boogert/Eric Tamminga en Monica Menke/Ingrid Zonnevylle
Senior-strokeplay: Alle de Wit en Corinne Noordman

In de Tigercompetitie sneuvelden dit jaar ook weer diverse baanrecords en opnieuw was Björn Driessen de Tiger-kampioen, met Alle de Wit als goede tweede.

Ankie Bronkhorst en Thijs van der Schee werden golfer/golfster van het jaar. De huldiging van hen beide wacht nog even op betere tijden.

Jammer genoeg was de horeca een groot deel van het jaar gesloten en konden allerlei ontmoetingen en evenementen niet doorgaan. Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor de diverse commissies die ondanks allerlei beperkende maatregelen toch het hele jaar de verenigingsactiviteiten draaiende hebben gehouden. Ook veel waardering voor de mensen van de horeca en de marshalls die op voortreffelijke wijze zorgden voor alternatieve catering in de baan e.d.

In november konden we de Kreziekup spelen, een wedstrijd voor alle vrijwilligers die zich in het afgelopen jaar hebben ingezet voor de Nunspeetse. Douglas Driessen werd gehuldigd als commissielid van het jaar 2020 en Marcel Scholten ontving die eretitel voor 2021.

Met het toenemend aantal leden, ook in 2021, bleef het uiterst lastig om iedereen te kunnen laten spelen op door hen gewenste speeltijden. Het was voor het Rijk zelfs aanleiding om (tijdelijk) een beperking op het aantal uitstaande speeltijden in te voeren. Op 1 januari 2022 telt onze vereniging ongeveer 840 leden.

Eind december 2021 werd tussen het Rijk van Nunspeet en de Vereniging De Nunspeetse een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de periode 2022 – 2026. De inhoud van die overeenkomst werd in een tweetal Algemene Ledenvergaderingen (in september en november) besproken met de leden. Een belangrijk winstpunt is de uitbreiding van speeltijden (voor wedstrijden en verenigingsactiviteiten) en de uitbreiding van de bloktijden (exclusieve speeltijd voor leden).

De Evenementencommissie kon dit jaar gelukkig de evenementen van openingswedstrijd tot oliebollenwedstrijd – zij het in aangepaste vorm – organiseren en er was grote belangstelling en waardering voor. De tweedaagse Rydercup, een jaarlijks hoogtepunt in de zomer was weer een waar spektakel. Dit jaar gewonnen door het Blauwe Team o.l.v. Annette Horsman.

We staan op de drempel van het nieuwe jaar: 2022. Het lustrum zal worden gevierd in de zomer (tussen 1 en 10 juli). De door het bestuur ingestelde Lustrumcommissie is al druk doende met de voorbereidingen. We hopen dat de mogelijkheden om feest te vieren niet al te veel beperkt worden door virusremmende maatregelen.

Ook dit jaar zal het bestuur via regelmatig overleg met het management van het Rijk de wensen en de mogelijkheden wederzijds bespreken en afstemmen. Daarnaast zal er worden gewerkt aan verbeteringen van de golfbaan, de afslagplaatsen en de bunkers. Aandachtspunt blijft een goed evenwicht tussen speelruimte voor leden en voor gasten en een vlotte doorstroming in de baan.

We wensen elkaar toe dat 2022 op een heel andere manier dan het afgelopen jaar een bijzonder jaar wordt voor onze vereniging. Dat we elkaar voldoende ruimte bieden, zorgen voor een vlotte doorloop, meewerken aan het in conditie houden van de baan, genieten van wedstrijden en competitieduels, kampioenen kunnen huldigen, met elkaar een goed glas kunnen drinken op het terras.

Deze nieuwjaarswens zal mijn laatste zijn als voorzitter van de Nunspeetse. In april zit mijn termijn van 3 jaar er op en geef ik de voorzittershamer graag door aan een nog te vinden nieuwe voorzitter. We zullen als bestuur uiteraard ons uiterste best blijven doen om aan iedereen te denken en voor alle belangen op te komen, maar we kunnen dat alleen als jullie je actief blijven inzetten als deelnemers, in commissies, in communicatie, in aandacht voor elkaar.

Mede namens het voltallige bestuur wens ik u allen
EEN MOOI, GEZOND en GOLFRIJK 2022

Jacco van Dam
– voorzitter –

Door |2022-01-08T17:01:57+01:0008/01/2022|Categorieën: ClubInfo, Communicatie|0 Reacties

Geef een reactie