Impressie ALV

/, Communicatie/Impressie ALV

Impressie ALV

Algemene Leden Vergadering 28 september 2021. Een verslag.

Zijn vele wedstrijden op de Nunspeetse overschreven en starttijden door drukte moeilijk te boeken, de inschrijving voor de ALV kende dat probleem in het geheel niet. Van de meer dan 800 leden van onze vereniging vonden 50 betrokkenen het de moeite waard om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen binnen de vereniging en een stem te hebben in dat proces.

Na het welkomstwoord van de voorzitter werd een minuut stilte in acht genomen om degenen te herdenken die ons in het jaar 2020 zijn ontvallen, Willy Riep, Ernst Wolters en Hein van Mulligen. In verband met de late datum van de ALV werden ook de eerder dit jaar  overleden leden Emmy Hoogewoud en Igi Keijser herdacht.

De notulen over het jaar 2019 werden vastgesteld en het jaarverslag van het bestuur werd doorgenomen en staat op de site onder “bestuur”. Vele gebeurtenissen waren vanzelfsprekend corona gerelateerd en onze voorzitter sprak zijn dank uit voor de medewerking van alle leden en de medewerkers van het Rijk om deze vervelende periode zo positief mogelijk door te komen. Er waren geen prijsuitreikingen na wedstrijden en huldiging voor de golfer/ster van het jaar en kampioenen. Ook andere activiteiten waren minimaal en het jaar 2020 werd dan ook afgesloten met een positief resultaat Van maar liefst € 19.916!

De kascontrole commissie loofde de goede, duidelijke en correcte financiële verslaglegging van de penningmeester(s) en het bestuur werd voor haar beleid dan ook gedechargeerd. Leo Postma wordt de nieuwe voorzitter van de kascommissie en als nieuw lid is Gerhard Veldink bereid gevonden om de kascommissie te complementeren.

Als bestuursmededeling kondigde de voorzitter aan zijn termijn van drie jaar te willen beëindigen met ingang van de jaarvergadering in april 2022 en zich niet herkiesbaar te stellen. Voor een nieuwe termijn werden Marianne Kers en Jaap van Petegem benoemd.

Aandacht was er ook voor de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), waar verenigingen en Stichtingen per 1 juli van dit jaar aan moeten voldoen.

De samenwerkingsovereenkomst (SOK) van de Nunspeetse met het Rijk loop per 31 december 2021 af en er is al vele malen overleg geweest tussen het Rijk en het bestuur van de vereniging. Dit loopt weliswaar vooruit op het lopende en komende jaar, maar was een belangrijk onderwerp om in de vergadering ter sprake en discussie te brengen. Eén van de belangrijkste punten voor de vereniging is het verkrijgen van meer starttijden door het toegenomen aantal leden. Hierin is het bestuur goed geslaagd en er komt beduidend meer ruimte voor de leden. Een discussie over het op de hoogte houden van de leden over de verdere punten van mogelijke wijzigingen in de overeenkomst wordt door het bestuur opgepakt.

De data voor het komende 35-jarige lustrum in 2022 liggen nog niet exact vast, maar wordt gehouden in de eerste week juli 2022. Een week lang!!! De reservering voor dit lustrum is de laatste drie jaren grotendeels gemaakt in de begroting en de plannen voor de invulling krijgen de komende drie maanden gestalte.

Bij de rondvraag waren er nauwelijks vragen, op- en aanmerkingen en zoals gebruikelijk werd de vergadering daarna besloten met een drankje en een hapje.

FTK, Communicatiecommissie.

Door |2021-10-01T21:26:22+02:0001/10/2021|Categorieën: ClubInfo, Communicatie|1 Reactie

Eén reactie

  1. H.J.M Alink 5 oktober 2021 om 18:36 - Antwoorden

    Heel jammer dat er voor de minuut stilte niet de namen van degenen die ons ontvallen zijn werden genoemd. Vind ik een tekortkoming.
    Dank Frank dat jij dat alsnog hebt gedaan in je verslag.
    Erna Alink

Geef een reactie