Impressie ALV

/, Communicatie/Impressie ALV

Impressie ALV

Afgelopen donderdag werd de (uitgestelde) ALV gehouden in de grote zaal van Veluvine in Nunspeet.
Waarom in de grote zaal van Veluvine?
Er waren 61 aanmeldingen voor deze toch altijd wel belangrijke ledenvergadering en door het virus dat rondwaart zijn de accommodaties op de club onvoldoende om een dergelijk groot aantal leden veilig en volgens de voorschriften te kunnen herbergen.

Dus werd er een zaal gehuurd om iedereen op veilige afstand van elkaar deel te kunnen laten nemen. Een dergelijke faciliteit is niet goedkoop met alle bijkomstigheden zoals koffie, thee, drankjes etc!

En wat geschiedde? Er kwamen 19 afmeldingen binnen (!) en buiten het bestuur werd de zaal uiteindelijk bezet door 24 (!) leden. Ongeveer een vijfde van de capaciteit……… Loyaliteit blijkt dus niet hoog in het vaandel te staan bij de meeste leden en het reilen en zeilen van onze vereniging heeft duidelijk geen hoge prioriteit. Veel kosten voor niets gemaakt derhalve, want bestuur en 24 personen had ook op de club wel gepast.
Jammer!

  • De vergadering zelf dan:
    Eerst werd zoals gebruikelijk een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de in 2019 overleden leden. Genoemd werden als leden met grote verdiensten voor de vereniging, Rob van Kranen en Jan Steenbakkers. De voorzitter hield een voorwoord en vertelde dat de samenwerking met het Rijk nog even wennen is, maar steeds beter gaat lopen.
  • De gevolgen van het genoemde virus slaat ook toe bij het Rijk Golfbanen. Vanaf 1 januari 2021 wordt er uitsluitend nog gewerkt met golf pro’s op ZZP basis.
  • Brian Gee keert niet meer terug en gaat met vervroegd pensioen. Aanvulling(en) zijn nog niet bekend.
  • Naar aanleiding van de enquete van de NGF over lidmaatschappen van golfclubs wordt er gekeken naar meer maatwerk voor lidmaatschappen. De enquete is door maar liefst 150.000 golfers ingevuld.
  • De fysieke golfpas verdwijnt per 1 januari a.s. en wordt alleen nog digitaal uitgereikt.
  • De diverse commissies werden bedankt voor hun inspanningen, want zonder de vele vrijwilligers is het niet mogelijk om een grote vereniging ( en dat zijn we inmiddels!) naar behoren te laten draaien .

Op de notulen van de vorige ALV viel niets aan te merken en ook de cijfers over 2019 werden behoorlijk snel goedgekeurd. Er was een positief saldo over 2019 van € 3.129, wat is toegevoegd aan het Eigen Vermogen.
Het aantal leden volgens de jongste telling komt op 713, een record voor de vereniging. Dit is de telling per 1 juli 2020, de peildatum van de NGF .
De gevolgen op de baan zijn dan ook zichtbaar en ook de wedstrijden zijn vrijwel steeds overschreven. Er wordt alles aan gedaan om dit in goede banen te leiden. Ook zijn er weer bloktijden in het weekend voor de leden.
Er is veel aandacht en budget voor de jeugd en het jeugdplan wordt verder uitgewerkt onder leiding van de nieuwe voorzitter van de jeugdcommissie, Linda Klomp.
In de “jeugd +” groep zitten nu acht jeugdleden die extra faciliteiten en budget krijgen.

Voor het lustrum in 2022 ( 35 jarig bestaan) wordt een behoorlijk bedrag gereserveerd om weer eens een mooi feest te organiseren.
De cijfers, alsmede de begroting is gecontroleerd door de kascommissie en goedgekeurd door de vergadering.

Er traden twee bestuursleden af: Ester Oomens en Jan van Asselt.
De nieuwe bestuursleden zijn Jandaan Felderhoff ( penningmeester) en Linda Klomp (jeugdcommissie). Veel succes gewenst!

Een vlotte en goed geleide vergadering; jammer dat er maar zo weinig belangstelling voor was!
Een drankje en hapje na de vergadering, alles op veilige afstand van elkaar besloot deze ALV.

Alle feitelijkheden worden vanzelfsprekend vastgelegd in de notulen.

FTK

Door |2020-09-22T18:36:48+02:0022/09/2020|Categorieën: ClubInfo, Communicatie|0 Reacties

Geef een reactie