Richtlijnen deelname 2023

//Richtlijnen deelname 2023
Richtlijnen deelname 20232022-09-19T17:40:52+02:00

logo de-nunspeetse-39x45_gscRichtlijnen deelname NGF-competitie 2023

Richtlijn 1

Verplichting om alle competitiedagen, de reservedag en de dagen voor promotie- en/of kampioenswedstrijden aanwezig te zijn (eind maart tot eind mei).

Richtlijn 2

De Competitiecommissie bepaalt de voorlopige opstelling van de teams.

Richtlijn 3

Toetsingscriteria zijn handicap, resultaten in wedstrijden en de resultaten uit vorige competities. De NGF heeft de actieve handicap per 01-01-2016 laten vervallen, daarom heeft de Competitiecommissie de criteria voor 2023 verder uitgewerkt.
Richtlijn 3.1
Een deelnemer dient minimaal 3 qualifying kaarten in 2022 te hebben gelopen in wedstrijden op “de Nunspeetse” over 18 holes. Als wedstrijden merken wij aan:

 • Maandbekers – Categorie 1 & 2;
 • Clubkampioenschappen strokeplay;
 • Damesdagen strokeplay en stableford;
 • Heerendagen strokeplay en stableford;
 • Tigercompetitie op dinsdag & vrijdag.

Richtlijn 3.2

De handicapgrenzen zijn voor:

 • Dames standaard max. HCP 12.0;
 • Dames reserve max. HCP 26.4;
 • Dames Dubbel9 max. HCP 36.0;
 • Heren standaard max. HCP 11.0;
 • Heren reserve max. HCP 26.4;
 • Heren Dubbel9 max. HCP 36.0;
 • Jeugd korte baan max. HCP 54.0;
 • Jeugd lange baan max. HCP 36.0.

Richtlijn 4

De deelnemer heeft zijn/haar contributie voor 2022/23 voor aanvang van de competitie betaald.

Richtlijn 5

De Competitiecommissie stelt in goed overleg per team een captain aan. De Competitiecommissie bepaalt de uiteindelijke (definitieve) teamsamenstelling en de reservespelers.

Richtlijn 6

Nieuwe leden mogen competitie spelen wanneer zij vanaf 01-01-2022 lid zijn.

Richtlijn 7

Deelname aan de NGF-competitie brengt kosten met zich mee. De deelnemer is hiervan op de hoogte of stelt zich op de hoogte voor aanvang van de competitie en neemt deze kosten voor zijn/haar rekening. Dit in overleg met de Team Captain van het betreffende team.

Richtlijn 8

Buitenleden hebben dezelfde rechten als gewone leden. Indien zij onvoldoende deelnemen aan wedstrijden op De Nunspeetse, dan kan er gevraagd worden Q-kaarten te overleggen die voldoen aan de eisen die gesteld zijn in richtlijn 3.1.

Richtlijn 9

Bij twijfel en in onvoorziene zaken beslist de Competitiecommissie.

Richtlijn 10

De Competitiecommissie behoudt zich verder het recht voor om van bovenstaande criteria af te wijken, zo nodig na overleg met de Team Captains.