Taakomschrijving Ledencommissie

///Taakomschrijving Ledencommissie
Taakomschrijving Ledencommissie2017-09-10T15:03:04+00:00

Bovenbeeld16-leco

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscTaakomschrijving Ledencommissie

Plaats in de organisatie
De ledencommissie valt rechtstreeks onder het bestuur van de vereniging. Eén bestuurslid heeft de Ledencommissie in portefeuille en is contactpersoon.

Doelstelling
Het werven van nieuwe leden. Het begeleiden van nieuwe leden en uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid

Taakomschrijving.

 • Het organiseren van twee non-handicapwedstrijden voor nieuwe leden per jaar, in samenwerking met de Wedstrijdcommissie.
 • Het organiseren van een à twee ‘open’ dagen op de golfbaan, in samenwerking met Het Rijk van Nunspeet, om nieuwe leden te werven.
 • Het telefonisch contact leggen met nieuwe leden – na opgaaf door het secretariaat van de vereniging om nieuwe leden welkom te heten en te controleren of de NAW-gegevens kloppen. Na te gaan of zij voldoende informatie ontvangen hebben en aan te geven dat ze altijd de voorzitter of leden van de commissie kunnen benaderen als zij in de toekomst vragen hebben.
 • Zorg dragen dat de diverse functies in de vereniging gevuld zijn met gekwalificeerde en gemotiveerde vrijwilligers.

Samenstelling
De ledencommissie bestaat uit vier leden. Een lid is tevens voorzitter.

Budget & middelen
Worden voor zover nodig verstrekt door bestuur vereniging dan wel directie bv

Tijdsbeslag
Vier dagen per jaar in het weekend en twee avonden per jaar en verder gemiddeld twee uur per maand.

Verantwoordelijkheden

 • Ervoor zorgen dat nieuwe leden zich thuis voelen binnen de vereniging.
 • Het organiseren van de non-handicapwedstrijden en open dagen.
 • Het uitvoeren vrijwilligersbeleid.

Communiceert met

 • Het bestuur.
 • Het Rijk van Nunspeet.
 • De Wedstrijdcommissie.
 • Nieuwe leden.