Lief en Leed

Lief en Leed2017-09-10T15:03:03+00:00

Bovenbeeld16-leco

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscLief en Leed binnen De Nunspeetse

Zoals veel leden weten hebben we binnen de vereniging sinds een aantal jaar een subcommissie Lief en Leed, onderdeel van de Ledencommissie onder leiding van Ria van Sol.

De activiteit is ontstaan vanuit de damescommissie. Die commissie zorgt al jarenlang op fantastische wijze voor haar zieke leden, door kaartjes te sturen, te bellen, bloemen te (laten) bezorgen en op ziekenbezoek te gaan. Enkele jaren geleden is er een samenwerkingsverband ontstaan tussen de damescommissie en het bestuur om alle leden die het betreft onze betrokkenheid te tonen. Ria Sol, die voor de damescommissie ‘lief en leed’ verzorgt doet dat nu voor de hele golfvereniging.

Het gaat dan natuurlijk niet om een griepje, want dan zou de vereniging inmiddels failliet zijn, maar om de meer serieuze (langdurige) aandoeningen, zoals knie- en heupoperaties, door kanker getroffenen, letsel na ongelukken (zoals uitglijden op de baan en daar een breuk aan overhouden), et cetera. Ook is de vereniging met een delegatie aanwezig bij begrafenissen of crematies en wordt er gezorgd voor een bloemstuk.

Lief en leed bestaat natuurlijk bij de gratie dat wij op de hoogte worden gehouden van het wel en wee van onze leden. Wij doen dan ook graag hier een oproep aan jou om ons vooral op de hoogte te houden van het lief en leed onder jullie. Dat kan via .

Alleen door elkaar te ‘zien’ kan de subcommissie optimaal functioneren.