Ledencommissie

//Ledencommissie
Ledencommissie2019-04-26T14:55:35+00:00
Jaap
Voorzitter
Ria
Commissielid
Rinus
Commissielid

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscDe ledencommissie

Algemene informatie in alfabetische rangschikking voor leden en aspirant leden.

Plesmanlaan 30
8070 PT Nunspeet

E-mail bestuur:
Informatie: Website: denunspeetse.nl

AFMELDEN VOOR INGESCHREVEN WEDSTRIJDEN
Voor het last-minute moeten afzeggen van wedstrijden (uiterlijk een uur voor aanvang wedstrijd) bel je de receptie van Het Rijk van Nunspeet, telefoon +31 341 255255. De medewerkers verbinden je door met het secretariaat van de vereniging of geven de boodschap door aan de wedstrijdleiding.
De Damesdag zeg je af bij één van de dienstdoende leden van de Damesdagcommissie (zie de wedstrijd op de site) en de Heerendag rechtstreeks bij de dienstdoende wedstrijdleider of via de Heerendagtelefoon: +31 6 309 74 939

BAGTAG
Dit is het in metaal uitgevoerde label, waarop het logo van Het Rijk van Nunspeet staat. Door dit label, dat je duidelijk zichtbaar aan je golftas dient te bevestigen, herkent het personeel van Het Rijk van Nunspeet je in de baan als zijnde lid van De Nunspeetse. Het is dus in feite een permanent greenfee-label. De bagtag is af te halen bij de shop. Elk jaar ontvang je een nieuwe bagtag. 

BALLENAUTOMAAT
De ballenautomaat voor driving range ballen bevindt zich in de ruimte naast de toegang tot de driving range. Daar staan ook de ballenmandjes. De automaat werkt op munten, te verkrijgen in de shop. Na het oefenen op de driving range zet je het lege mandje terug in de ruimte van de ballenautomaat. Het is verboden om met driving range ballen op de baan te spelen. De openingstijden van de driving range staan op de automaat.

BARCARD
Deze card ontvang je van Het Rijk van Nunspeet, nadat je de contributie en de barfee hebt betaald. De barcard is je speelrechtbewijs (legitimatie) en dient ook als betaalmiddel voor je consumpties in de clublounge. De barfee dien je vóór 31 december van elk jaar te verbruiken, een eventueel restant vervalt. Het restant van een bijstorting wordt wel overgeheveld naar het volgend jaar. Bij vragen over of problemen met de barcard kan contact opgenomen worden met het secretariaat van Het Rijk van Nunspeet, telefoon +31 341 255255.

BESTUUR
Het bestuur bestaat uit zeven, door de algemene ledenvergadering van de vereniging gekozen leden.
Het huidige bestuur:

 • Jacco van Dam, voorzitter
 • Ester Oomens, penningmeester
 • Marianne Kers, vice-voorzitter
 • Thérèse Leeman-Favié, secretaris
 • Wybe Jan Nauta
 • Jan van Asselt
 • Jaap van Petegem

E-mail-adres van het bestuur:

BLOKTIJDEN
Bloktijden zijn perioden in de weekends, waarbinnen de verenigingsleden exclusief speelrecht genieten. Je kunt vanaf veertien dagen voorafgaand aan de zaterdag en zondag met voorrang starttijden (afslagtijden) reserveren binnen de bloktijden gedurende dat weekend. De beschikbare (blok)tijden voor een bepaald weekend fluctueren met het aantal in dat weekend te spelen verenigingswedstrijden. Dit betekent dat er in de loop van het seizoen nogal wat varianten zijn voor wat betreft de indeling van de bloktijden. Vandaar dat ze elke week worden gepubliceerd op onze website. Je reserveert je starttijden via de receptie. telefoon +31 341 255255 of via de internetsite www.golfenophetrijk.nl/home.

BUFFERZONE
Dit is een reeks van stableford scores op basis waarvan de EGA Exact handicap van een speler niet verandert. Nadere informatie over deze bufferzones, ook wanneer je 9-holes qualifying wilt spelen, vind je op onze internetsite,  denunspeetse.nl. 

CADDIEHOUSE
Het grote facilitaire gebouw, met daarin de indoor golfschool tegenover het clubgebouw. Daar vind je bijvoorbeeld een grote ruimte met de lockers voor uw golftas en trolley. Een locker huur je bij Het Rijk van Nunspeet. Ook is het mogelijk een adapter voor je trolley accu te huren.
Links naast de toegang tot het terrein, vind je de ingang van de commissieruimte van onze vereniging.
Op de eerste etage van het caddiehouse bevindt zich ‘De Robert-Jan Derksen Academy’. Topspelers van Nederland, zowel amateur als profesionals kunnen hier werken aan het verbeteren van het putten. Ook andere faciliteiten zoals chippen en het gebruik van de Trackman zijn aanwezig (ingang naast de ballenautomaat).

 Commissie(voorzitters):

 • Wedstrijdcommissie, Bert Snoek
 • Evenementencommissie, Paula van Petegem
 • Damesdagcommissie, Marieke Uytenbogaart
 • Heerendagcommissie, Coen Holstege
 • Handicap & Regelcommissie, Ronald Gorel
 • Jeugdcommissie, Jan van Asselt
 • Competitiecommissie, Wybe Jan Nauta
 • Ledencommissie, Jaap van Petegem
 • Seniorencommissie, Jaap van Petegem
 • Kascommissie, Jan Uytenbogaart
 • Communicatiecommissie, Frank Korzaan
 • Baancommissaris, Ronald Gorel

CONTRIBUTIE
Begin van elk jaar worden door Het Rijk van Nunspeet de nota’s verzonden, waarin alle verschuldigde bedragen als speelrechtvergoeding, barfee, verenigingscontributie en NGF-bijdrage zijn opgenomen. Zolang je de nota niet hebt betaald, is het niet toegestaan te spelen. Je ontvangt je NGF-kaartje van de receptie zodra je hebt betaald. 

DAMESDAG
De exclusieve wedstrijddag voor onze dames. De damesdag wordt gehouden op de dinsdagen vanaf 10:00 uur. De dames kunnen zich inschrijven via de website of de Telegolf-kiosk in de hal. Minimaal een half uur voor je starttijd dien je je te melden aan de wedstrijdtafel in de clublounge. Starttijden zijn vanaf het weekend op de website te vinden. Een aantal damesdagen wordt gevolgd door een gezamenlijk diner, op deze dagen wordt meestal vanaf 11:00 uur gestart. Voor de uitleg en regels van de damesdag en meer informatie, zie de pagina van de Damesdagcommissie.

GOLFCARTS (BUGGIES)
Golfcarts zijn te huur bij de receptie. Je kunt ze tijdens wedstrijden niet gebruiken, behoudens wanneer je voor de ‘handicart’ (zie het hoofdstuk: Handicart) in aanmerking komt. Informeer ook eens naar de 5-rittenkaarten bij de receptie, als je vaak van een buggy gebruik wenst te maken. Buggyrijders dienen zich te houden aan de instructies van het personeel, bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik van paden.

GOLFLESSEN
Kun je bespreken via Het Rijk van Nunspeet, telefoon +31 341 255255 of via de website van Het Rijk van Nunspeet. De login-code en het wachtwoord kun je opvragen bij de receptie. Deze zijn niet dezelfde als die je voor het inloggen op de website van onze vereniging gebruik).

GOLFSHOP
Voor al je golfbenodigdheden. De golfshop bevindt zich naast de receptie in het clubgebouw en heeft een compleet, modieus en absoluut up-to-date assortiment en is een regelmatig bezoek méér dan waard.

HANDICAP (EGA EXACT)
EGA staat voor European Golf Association, dit handicapsysteem is een Europese standaard.

De handicap is een elegante regeling in de golfsport, waarbij de betere golfer slagen meer geeft aan de minder goede speler. Daardoor wordt het mogelijk, dat ze samen een wedstrijd kunnen spelen op basis van gelijkwaardigheid. De officiële handicap begint bij ’54’, dat wil zeggen, deze speler ontvangt 54 slagen vóór op een speler met handicap ‘0’, ook wel een scratch speler genoemd. Uitgebreide informatie over de EGA-handicap vind je op de pagina’s van de Handicap & regelcommisie.

Let op, iedere speler is verplicht ook zelf zijn of haar handicap bij te houden en bij aanvang van een wedstrijd de gegevens op de scorekaart te checken! Eventuele wijzigingen graag direct aan de wedstrijdleiding melden.

HANDICAPSLAGEN
Dit zijn de slagen (strokes), die je volgens de handicaptabel krijgt en die je van je bruto score mag aftrekken om aan een netto score te kunnen komen. Het aantal stablefordpunten, dat je per hole ontvangt is afhankelijk van de stroke index, dit is de moeilijkheidsfactor van de hole.

HANDICAPTABEL
De handicaptabellen vind je onder andere in de hal van het clubgebouw en op de website van de vereniging. Je kunt daarop lezen, hoeveel slagen je krijgt op de te spelen combinatie van lussen.

HANDICART
Indien je om medische redenen niet (voldoende) mobiel bent en je arts is bereid dit schriftelijk te bevestigen, kun je aanspraak maken op het gebruik van een buggy tegen een gereduceerde prijs per ronde. Nadere informatie hierover kun je krijgen van onze handicart-consul, Nita Bos. Wanneer de handicarts op de paden moeten blijven, wordt dat aangegeven via informatie op het windscherm, de voorruit van de handicart. Er staan de vereniging in principe drie handicarts ter beschikking voor een individuele ronde tijdens de damesdagen, herendagen en verenigingswedstrijden en op = op.

Je dient je handicart vijf dagen tevoren via de receptie te reserveren, behalve bij wedstrijden, dan wordt dat door de betreffende commissie gedaan als je dat hebt aangegeven bij inschrijving. Alle leden worden gestimuleerd om lid te worden van de Stichting Handicart, contactpersoon Nita Bos. Het bestuur hecht hier veel waarde aan. Donateurs maken het mogelijk dat op vele golfverenigingen voor de minder valide spelers handicarts ter beschikking staan.  

HEERENDAG
Een wedstrijd alleen voor heren, iedere woensdag vanaf 10:00 uur. De heren kunnen zich inschrijven via de website of de Telegolf-kiosk in de hal en zich een half uur voor de wedstrijd melden in de clublounge. Doorgaans wordt de laatste woensdag van de maand afgesloten met een diner. De Heerendag heeft een eigen telefoonnummer, +31 6 309 74 939.

Het Rijk van Nunspeet
Het Rijk van Nunspeet is eigenaar van onze golfcourse en deze, inclusief alle zich daarop bevindende faciliteiten, met veel succes exploiteert. Onze vereniging huurt faciliteiten van de Het Rijk van Nunspeet (de vereniging is dus één van de gebruikers van de golfcourse) en heeft afspraken met haar gemaakt met betrekking tot bijvoorbeeld het wedstrijdprogramma en de bloktijden welke zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen Het Rijk van Nunspeet en de vereniging.
Zaken aangaande de golfcoursefaciliteiten zoals lockers huren, buggy/handicart-huur, reservering van tafels en ruimten in het Clubhuis spreek je rechtstreeks af met medewerkers van Het Rijk van Nunspeet, telefoon +31 341 255255.
Zaken aangaande de vereniging zoals wedstrijden, commissieaangelegenheden, of wanneer je je voor commissiewerk wilt aanmelden, lopen via de diverse commissies (voor e-mailadressen en telefoonnummers zie de website).
Het Managementteam van Het Rijk van Nunspeet B.V. bestaat uit de volgende personen:

 • Peter Hemmen, algemeen manager
 • Evelyn Hendriks, hoofd administratie
 • Marie-Louise Suk, frontoffice-/salesmanager
 • Mark Groeneveld, salesmanager

KLEEDKAMERS (DAMES EN HEREN)
De kleedkamers en de bijbehorende faciliteiten met douches en handdoeken, in het clubgebouw staan elke golfer ter beschikking. In de kleedkamers zijn lockers voorhanden, waarin je waardevolle zaken kunt opbergen. De lockers werken met een 50 eurocent munt. Nadere informatie over het permanent huren van een grote of kleine kleding locker via Het Rijk van Nunspeet.

LIEF EN LEED
Lief & leed maakt deel uit van de Ledencommissie. Lief & leed besteedt extra aandacht aan clubleden binnen onze vereniging. Met een telefoontje, het sturen van een kaart of bloemen tonen deze Lief & leed ‘medewerkers’ betrokkenheid bij leden die bijvoorbeeld door langdurige of ernstige ziekte, een ziekenhuisopname of operatie een tijdje uit de roulatie zijn. Ook laat Lief & leed iets van zich horen bij een overlijden of bij een bijzonder feestelijke aangelegenheid. Ria Sol en Erica Wagenaar doen dit namens het bestuur, de verschillende commissies en alle leden van onze vereniging.
Om optimaal te kunnen functioneren is Lief & leed afhankelijk van informatie vanuit de vereniging. Betrokkenheid van alle leden is daarbij van groot belang. Ken je clubleden die in voornoemde omstandigheden verkeren en waarvan je denkt dat zij aandacht van Lief & leed op prijs stellen, laat het dan weten aan Ria Sol of bij afwezigheid van Ria kun je contact opnemen met Thérèse Leeman.
Ria Sol en Erica Wagenaar zorgen samen voor Lief & leed binnen de Damesdag.

LIDMAATSCHAP
Met het tekenen van de speelrechtovereenkomst tussen jou en Het Rijk van Nunspeet word je automatisch lid van de Nunspeetse Golf en Country Club ‘De Verwaeyde Sandbergen’. Het Rijk van Nunspeet geeft je gegevens door aan de vereniging en je bent dan dus lid van onze vereniging. Je blijft lid van de vereniging tot aan de dag van de beëindiging van je speelrechtovereenkomst met Het Rijk van Nunspeet.

LIDMAATSCHAP- & BETAALKAART/GREENCARD
De greencard ontvang je via het kantoor van Het Rijk van Nunspeet, nadat je de contributie en de barfee hebt betaald. De greencard is je speelrechtbewijs (legitimatie) en dient ook als betaalmiddel voor je consumpties in de clublounge. Je gebruikt de greencard ook bij de ballenautomaat. De ‘tikken’ voor de ballenautomaat koop je bij de shop. De barfee dien je vóór 31 december van elk jaar te verbruiken, een eventueel restant vervalt. Het restant van een bijstorting wordt wel overgeheveld naar het volgend jaar.
De voordelen van de greencard:

 • contactloos betalen in de horeca van Het Rijk van Nunspeet
 • zelf online saldo kunnen controleren (binnenkort ook als app voor Android of IOS)
 • 24 uur per dag barsaldo opwaarderen via iDeal (Ga naar http://trijk.mydealz.nl/customer/account, vul in het bovenste vak het mailadres in waarmee je bekend bent bij Het Rijk van Nunspeet en het bijbehorende wachtwoord. Klik rechts onderin op ‘Log in’ en vul het gewenste bedrag in en klik op ‘Opwaarderen’. De kosten voor het opwaarderen van je barsaldo bedragen € 1,00 per transactie. Bij vragen over of problemen met de lidmaatschap- & betaalkaart kan contact opgenomen worden met het secretariaat van Het Rijk van Nunspeet, telefoon +31 341 255255.

LOCAL RULES (plaatselijke regels)
We onderscheiden permanente ‘local rules’, die onder andere op de scorekaarten staan én tijdelijke regels, die bij ons op Het Rijk van Nunspeet op het white board staan. Dit white board bevindt zich aan de voorkant van het caddiehouse. Ook kunnen ze bij aanvang van de ronde op de borden vermeld worden.

LOCKERS
Zie ‘Caddiehouse’ en ‘Kleedkamers’.

OPZEGTERMIJN
In de speelrechtovereenkomst en bijbehorende algemene voorwaarden van het Rijk van Nunspeet vind je meer informatie over het opzeggen van het lidmaatschap.

PLAATSEN
De NGF beveelt de periode van 1 november tot en met 30 april aan voor het ‘plaatsen’ van de bal. Gedurende deze periode mag de bal, na de bal gemarkt te hebben, opgenomen worden, schoongemaakt en geplaatst worden op een plaats maximaal 15 cm van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole. Dit geldt uitsluitend op het kort gemaaide gedeelte door de baan, de fairway. Plaatsen is een tijdelijke local rule, die vermeld dient te zijn op de borden bij aanvang van de ronde en op de Telegolf-kiosk. Is er geen mededeling, dan mag er niet geplaatst worden.

PUBLICATIEBORD
Het grote bord links naast de trap in het clubgebouw, waar onze vereniging en Het Rijk van Nunspeet mededelingen ophangen. Zie ook de site van de vereniging, denunspeetse.nl.

QUALIFYING
Over het algemeen wordt op de Telegolf-kiosk in de hal aangegeven of de baan qualifying is. Wel of niet qualifying hangt van verschillende condities af, zoals de lengte van de baan, in relatie tot de posities van de tee’s en het aantal wintergreens.
Veel wedstrijden van onze vereniging zijn qualifying. Het is echter ook mogelijk een qualifying kaart te lopen tijdens een ‘vrije’ ronde, een friendly game volgens de officiële regels.
Niet-leden vragen vóór de ronde aan de receptie een qualifying card, je gegevens noteer je in het daartoe bestemde boek op de balie bij het publicatiebord.

Q-KAARTEN (voor leden)
Als de baan qualifying is en je een qualifying kaart wilt lopen toets je ‘Q-kaarten’ aan op de Telegolf-kiosk. Geef aan welke lus je gaat spelen Zuid-Noord, Oost-Zuid of Noord-Oost. Geef tevens op, of het een 9 holes ronde of 18 holes ronde wordt.
Speel je 9 holes dan dien je tevens op te geven of het de eerste of de tweede negen van de kaart is.
Na het invoeren van alle relevante gegevens krijg je een sticker die je op je scorekaart plakt. Na afloop van je ronde voer je de score op de Telegolf-kiosk in. Je klikt dan op ‘Q-scores’ en geeft je ‘lidcode’ op, vervolgens deponeer je de scorekaart in de daarvoor bestemde bus die recht onder de Telegolf-kiosk hangt. De Handicap & en Regelcommissie zal de kaarten namelijk nog moeten valideren alvorens een eventuele nieuwe handicap van kracht wordt.
Je kunt de handicaphistorie ten alle tijden opvragen via de Telegolf-kiosk en via de Proware website van de vereniging.

RECEPTIE/STARTTIJDEN RESERVEREN
Je kunt individuele of gezamenlijke starttijden reserveren bij de receptie in de entreehal van het clubgebouw, telefoon +31 341 255255. Dat kan vanaf veertien dagen voor de gewenste dag. Je kunt ook via de site van Het Rijk van Nunspeet starttijden reserveren (een buggy of handicart reserveren kan alleen telefonisch). 

STATUTEN
Zoals iedere vereniging, beschikt De Nunspeetse golfvereniging “De Verwaeyde Sandbergen” over statuten. De notariële akte is voor geïnteresseerde leden in te zien en te downloaden vanaf de pagina statuten. De statuten zijn ook op te vragen bij de secretaris van het bestuur.
De vereniging is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 40094940.

TELEGOLF-KIOSK
Aanmelden voor wedstrijden en het lopen van Q-kaarten kan op twee manieren:

 1. Met je NGF pas, hiertoe dient de sleuf aan de rechterkant van het scherm.
 2. Op het scherm. Tik je lidcode en daarna je geboortedatum in.

De mogelijkheden zijn daarna: 

 A. Inschrijven voor wedstrijden
Je kunt de wedstrijdagenda openen en inschrijven voor wedstrijden die zijn geactiveerd om in te schrijven, dat wil zeggen binnen de inschrijftermijn vallen, er staat dan (i) achter de wedstrijd).
Je kunt ook iemand anders inschrijven (met zijn/haar gegevens).
Alle gegevens van de wedstrijd staan op het scherm met daaronder diverse mogelijkheden.
Ook is er ruimte om opmerkingen toe te voegen zoals ‘Handicart’, of ‘vroeg’ dan wel ‘laat starten’.
Vergeet niet steeds ‘Akkoord’ op het toetsenbord in te drukken. Heb je een fout gemaakt bij het intikken dan is ‘Wissen’ ook een mogelijkheid.
Met ‘ESC’ kun je altijd uit het programma komen.
Het is raadzaam thuis te controleren of je ook daadwerkelijk op de inschrijflijst voorkomt!!!

B. Uitschrijven voor wedstrijden
Uitschrijven voor een wedstrijd kan ook, indien de inschrijfperiode nog niet is verlopen. Is de inschrijfperiode verlopen en je wenst je uit te schrijven, dan dien je de wedstrijdorganisatie hiervan op de hoogte te stellen via het telefoonnummer van de wedstrijd-coördinator (zie inschrijflijst op de website onder ‘wedstrijden’) of op de dag zelf via de shop +31 341 255255.

C. Startlijst bekijken en invullen van scores
Als de startlijst is opgemaakt kan deze bekeken worden, achter de wedstrijd staat dan (s).
Indien geactiveerd, zal het mogelijk zijn na binnenkomst de scores direct in te vullen in de Telegolf-kiosk, hetgeen je uiteraard niet ontlast van het feit, dat de kaart, door speler en marker getekend, ingeleverd dient te worden bij de wedstrijdleiding. Buitenleden, die geen handicapregistratie hebben bij De Nunspeetse, dienen hun qualifying kaarten zo snel mogelijk in te leveren bij hun home course, zodat hun handicap kan worden bijgewerkt.

TROLLEYS
Met je golftas op een trolley kun je gedurende de zomer over de baan lopen. Let op, niet voorbij de witte lijnen of op de green. Tijdens het winterseizoen dien je als dit wordt aangegeven op het schoolbord bij het caddiehouse, met een trolley op de paden te blijven, uitsluitend met draagtassen mag dan over de fairways gelopen worden. Een trolley met hegdehog banden kan wel door de baan worden gebruikt.

WACHTWOORD
De pagina’s op de site van De Nunspeetse zijn toegankelijk zonder wachtwoord. Alleen voor toegang tot de Proware site is een wachtwoord noodzakelijk. Proware vind je onder de knop ‘Inloggen’.
Heb je je wachtwoord ontvangen, dan is het mogelijk via ‘uw gegevens’ en ‘wijzigen’, dit wachtwoord te wijzigen.
Ben je je wachtwoord vergeten? Volg dan dezelfde procedure; ga naar inloggen, klik annuleren en onderaan de pagina die geopend wordt, kan een nieuw wachtwoord worden aangevraagd.
Mocht je hierna nog problemen ondervinden, dan kun je contact opnemen met de webmaster van de vereniging, Rob van Kranen.

WEBSITE
Het adres is denunspeetse.nl. Bezoek onze website regelmatig. Je vindt er onder andere mededelingen, diverse artikelen, actualiteiten, wedstrijdverslagen, uitslagen, fotoreportages en commissie- en bestuursmededelingen. Verder heeft de handicapcommissie een aantal uitgebreide pagina’s met bijvoorbeeld informatie over golfregels, het verkrijgen van een handicap en het EGA-handicap-systeem.

WECO
Deze kreet, die je vaak tegen komt in publicaties op de site en op het publicatiebord, is de afkorting van ‘Wedstrijdcommissie’.

WEDSTRIJDEN
De vereniging organiseert per jaar ongeveer 160 wedstrijden. Een aantal daarvan zijn wedstrijdclusters, zoals de damesdagen, heerendagen en zomeravondcompetitie. Een aantal wedstrijden hebben een meer prestatief karakter, denk aan de maandbekers en clubkampioenschappen. De overige wedstrijden zijn gezelligheidswedstrijden, veelal met een evenementenprogramma, waaraan iedereen met een EGA Handicap mee kan doen, meer nog, mee zou moeten doen.
Alle wedstrijden worden aangekondigd op onze website.
Je kunt je inschrijven voor de wedstrijden via Internet en de Telegolf-kiosk in de hal. De startlijsten worden op onze website gepubliceerd. Bij deelname dien je je minimaal een half uur voor je starttijd bij de wedstrijdtafel te melden, deze staat over het algemeen in de commissieruimte of in de clublounge.
Graag vragen wij extra attentie voor het wedstrijdreglement, lees dit goed door. Daarin staat namelijk vermeld hoe de spelregels zijn, bijvoorbeeld voor het afzeggen van een wedstrijd.
Voor eventueel nog resterende vragen kun je contact opnemen met de voorzitter van de Ledencommissie:

 • Jaap van Petegem, voorzitter
 • Ria Sol (Lief en Leed)

De Ledencommissie is ook bereikbaar via .

Wij heten je van harte welkom in onze vereniging en wensen je veel golfplezier!

De Ledencommissie