Impressie Algemene Ledenvergadering 2016

///Impressie Algemene Ledenvergadering 2016
Impressie Algemene Ledenvergadering 20162017-09-10T15:02:55+02:00

bovenbeeld16-alv-16

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscImpressie Algemene Ledenvergadering 2016

Een korte impressie van de op 11 Mei gehouden Algemene Ledenvergadering 2016.

bestuur16 alv2016a

Precies om 19:30 uur opende de scheidende voorzitter Jan Goemans ten overstaan van ruim 50 leden de vergadering.
Jan doorliep op de voor hem karakteristieke wijze de agendapunten, die in dit verslagje, op een enkele na, niet behandeld zullen worden.

bestuur16 alv-16

Het hoogtepunt van deze vergadering was uiteraard de machtswisseling die ging plaatsvinden.
Het huidige bestuur, dat bestond uit vijf leden zou worden uitgebreid tot zeven leden.

bestuur16 alv-19De huidige secretaris, Marieke Uytenbogaart, nam na jaren afscheid en wordt opgevolgd door Thérèse Leeman.

Het afscheid van Marieke verliep niet zonder slag of stoot.
Zij moest zich enkele ogenblikken uit de vergadering terugtrekken aangezien de voorzitter aan de vergadering toestemming vroeg haar als Lid van Verdienste te mogen beëdigen, dit voorstel werd uiteraard zonder bezwaar aanvaard.
Zichtbaar ontroerd ontving Marieke deze onderscheiding.

 

Hierna was het de beurt aan Jan zelf om bestuur16 alv-20afscheid te nemen en de nieuwe voorzitter Harry van Dalfsen voor te stellen.
Harry nam meteen drastische maatregelen en verzocht de scheidende voorzitter de zaal te verlaten. Waarop hij de vergadering vroeg Jan Goemans als Lid van Verdienste te accepteren hetgeen onder applaus geschiedde.

 

 

 

 

Ook stelde Harry vier nieuwe bestuursleden voor. Hierdoor zal het voltallig bestuur vanaf heden dus uit zeven leden bestaan.
Vier nieuwe bestuursleden werden benoemd, waarna het voltallige bestuur zich achter de bestuurstafel kon scharen.
bestuur16 alv-28bestuur16 alv-27bestuur16 alv-6Thérèse Leeman, Wybe Jan Nauta, Bert Snoek en Jan van Asselt zijn de vier nieuwe bestuursleden.

 

 

 

 

bestuur16 alv-26Harry vertelde wat het nieuwe bestuur de komende jaren zoal hoopt te bereiken.

 

 

 

 

Na de gebruikelijke rondvraag, die weinig vragen en antwoorden opleverde, nodigde de voorzitter alle aanwezigen uit voor een drankje. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt.