ALV

Verslag Algemene Ledenvergadering 3 mei 2023.

Op de ALV gisteravond was uiteraard het voltallige bestuur van onze vereniging aanwezig. Dat kan helaas niet gezegd worden van onze leden! Slechts 21 van de 886 leden (2,4%!) vonden hun weg naar het clubhuis. Het lijkt er op dat er weinig interesse bestaat als het gaat om het reilen en zeilen van onze club. Dat is natuurlijk jammer, want de thuisblijvers misten koffie, thee en een nieuw soort (overheerlijke!) koeken van het formaat maaltijdkoek.

Zoals gebruikelijk memoreerde de voorzitter, Coen Holstege, aan het begin van de vergadering diegenen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen met een minuut stilte.

De stemming zat er direct goed in bij de mededelingen die het bestuur deed, zoals de aankondiging dat op de dames / herendag op 28 juni het Trackman systeem op de driving range zal worden gedemonstreerd en in gebruik genomen.

Het verdere verloop van de vergadering zal uitvoerig worden belicht in de notulen, die onze voortreffelijke secretaris Thérèse Leeman ongetwijfeld binnenkort zal publiceren.

De notulen van de ALV van april 2022 werden vastgesteld zonder vragen dan wel commentaar en het financiële jaarverslag van de penningmeester liet ook niets aan duidelijkheid te wensen over.

Vermeldenswaardig is nog wel dat de contributie voor het jaar 2024 gelijk zal blijven op € 90,-.

Er werden twee bestuurswijzigingen doorgevoerd tijdens deze vergadering. Jandaan Felderhoff trad af als penningmeester en wordt opgevolgd vanaf heden door Gerard van ’t Slot. Henk Dooijeweerd treedt toe tot het bestuur met als speciale taak de verantwoording en begeleiding van de jeugd.

Na de rondvraag was de ALV ten einde en……….in een absolute recordtijd! Om 19.40 werd een begin gemaakt met de ALV en al om 20.45 werd deze door de voorzitter afgehamerd. De kortste ALV ooit! Maar als alles soepel verloopt en goed is georganiseerd, hoeft het ook niet langer te duren. Er ontstond daardoor wel een probleem met het drankje na afloop omdat de horeca niet gerekend had op een dergelijk vlot verloop van de vergadering en met een vol restaurant. Maar ook dat werd zoals altijd binnen “no time” opgelost.

FTK

Door |2023-05-05T10:40:31+02:0005/05/2023|Categorieën: ClubInfo, Communicatie|1 Reactie

Eén reactie

  1. Henk van ‘t Slot 5 mei 2023 om 17:16 - Antwoorden

    Mooi weergegeven van de feitelijkheden.
    Jammer, dat er zo weinig leden waren, maar desalniettemin is het geslaagd geweest en decharge verleend aan het gehele bestuur voor het gevoerde beleid van het afgelopen jaar .
    Hulde !!

Geef een reactie